Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
май
30Първо публично събитие по проект „Инкубатор на интегрирани градски образователни мрежи"

Първо публично събитие по проект „Инкубатор на интегрирани градски образователни мрежи"
С работен семинар на менторите на 22.05.2019 г. стартира проект „Инкубатор на интегрирани градски образователни мрежи". Проектът се реализира от „Междууниверситетски институт по мениджмънт на образованието – Интераула”, с подкрепата на Столична община – програма „Младежки дейности", Регионално управление на образованието (РУО-София) и  Център за изследвания и иновации в неформалното образование (ЦИИНО) към Софийски университет „Св. Св. Климент Охрдиски“. Своята готовност за  активно партьорство и участие са заявили и още над 20 неправителствени организации, бизнеси, учебни заведения и представители на местните власти.

Проектът има за цел да поощри и подпомогне сътрудничеството между младите хора, зрелите поколения и местните институции и общности при разработване на иновативни образователни визии и програми за развитието на София като учещ се град, в който чрез отворено (формално, неформално и информално) учене и образование да се изгражда дълготрайна градска култура на толерантност, мъдрост и устойчивост. Цели се и създаване на мрежи за сътрудничество между младите хора, образователните институции, местните власти и бизнеса на територията на Столична община.

Основна целева група са близо 50  ученици, студенти и млади хора (16 – 35 г.), които имат мотивация и търсят подкрепа, за да доразвият свои иновативни идеи за работа в тематични образователни мрежи. Те ще бъдат подкрепяни от 12 ментори и 5-ма консултанти, като с тяхна помощ, ще се включат в тематични ателиета като „Зелени и здравословни учещи градове“, „Равноправни и приобщаващи учещи градове“, „Достойна работа и предприемачество в учещия град“.

Всеки екип ще работи с помощта на двама ментори, които са експерти в съответното тематично поле или практически сектор. В помощ на участниците ще са и 5-ма консултанти, специалисти по управление, предприемачество, работа в мрежа, междусекторно партньорство и пр.

Чрез създадения модел на неформално учене и образование младите хора ще получат възможност както да придобият полезни предприемачески знания, умения и опит, така и да представят публично и получат подкрепа за свои иновативни идеи за работа в интегрирани градски образователни мрежи.

Участниците в екипите ще бъдат селектирани по документи (формуляр за участие) и чрез участието им в подготвителна обучителна програма през м. юни (9/10.06.19). Съставът на всеки екип следва да покрива целия възрастов диапазон от 16 до 35 г., като включва ученици, студенти, работещи или доброволци в съответния сектор.

Проектът ще продължи до края на месец октомври, като се очаква, постигнатите резултати и реализираните младежки идеи и проекти, да доведат до създаването на работещи партньорски мрежи в сферата на образованието, активното гражданство и бизнеса.

Предвижда се броят на непреките участници, включващи се чрез социалните платформи на проекта да достигне над 500 човека.
 

 

 

Публикувано от:

 

 

Сходни публикации

27.05.2020
До 8 юни училищата в 20 области могат да подават заявки за учители от “Заедно в час” До 8 юни училищата в 20 области могат да подават заявки за учители от “Заедно в час”

Тази година организацията се фокусира върху подготовката на учители в начален етап, математика, ...

26.05.2020
УНИЦЕФ започва кампанията „Образование за всяко дете“ УНИЦЕФ започва кампанията „Образование за всяко дете“

Инициативата цели да подпомогне деца със специални потребности да се включат пълноценно в ...

26.05.2020
Най-ценният ресурс на учителите е да могат да разчитат един на друг Най-ценният ресурс на учителите е да могат да разчитат един на друг

„Най-ценният ресурс, който учителите имат, е това да могат да разчитат един на друг.“  Тези ...