Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
апр
21Обучителни практики в НПО – запиши се за Приемаща организация в „Социални иноватори“ 2021

Обучителни практики в НПО – запиши се за Приемаща организация в „Социални иноватори“ 2021

Започна записването за менторски обучения във втори тур на Програмата за младежки практики в НПО „Социални иноватори“. Обученията са на 24 и 25 февруари 2021 г.


Запиши се тук: Формуляр за регистрация  


КАКВО Е ПРОГРАМА „СОЦИАЛНИ ИНОВАТОРИ"?

„Социални иноватори“ е програма за обучителни практики в НПО, която дава възможност на  млади хора да се потопят в света на каузите и да се запознаят отблизо с работата на гражданските организации. В тяхно лице приемащите организации могат да открият нови съмишленици и носители на свежа гражданска енергия, които да ги подкрепят в текущите и бъдещи инициативи.

 

По време на обучителните практики младежите могат да доброволстват или да извършват конкретни задания, с което да обогатят своите познания и практически умения в различните сфери на дейност на гражданските организации, водени от по-опитен ментор (наставник), който е част от екипа на приемащата организация.

Програмата подпомага заявилите участие граждански организации чрез финансова и организационна подкрепа, с която те да развият и подобрят уменията си за менторство, с цел да се насърчи приобщаването на младите хора към гражданския сектор.

 

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРИЕМАЩИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ И ЗА МЕНТОРИТЕ

Като приемаща организация може да кандидатства всяко юридическо лице с нестопанска цел, вписано в Регистъра на юридическите лица с нестопанска цел към Агенция по вписванията.

Програма „Социални иноватори“ изисква всеки младеж да има свой ментор - служител в гражданската организация, която е заявила участие в Програмата като приемаща организация. Тя може да номинира до двама ментори съобразно обявените от нея позиции за обучителни практики и да приеме не повече от двама младежи за периода на Програмата.

 

Важно: Организации, които са били приемащи организации през 2020 г., могат отново да се включат в Програмата. Единственото условие е да се запишат в обучение за ментори през февруари 2021 г. и да организират обучителни практики за младежи, неучаствали до момента.

 

Приемащата организация получава:

 • Сума в размер на 470 лева, която има за цел да осигури необходимите условия за организиране и провеждане на менторството, отговарящо на стандартите на Програмата за една обучителна практика. Периодът на обучителната практика следва да бъде най-малко 80 часа в рамките на 1 календарен месец или разпределени в по-дълъг период от време;
 • Пакет с образци на документи, осигуряващи провеждането на обучителната практика и проследяване на резултатите от участието на менторите и младежите.

Приемащата организация е длъжна:

 • Да осигури попълването на предвидените в Програмата документи от страна на своите ментори и на практикантите, които е приела;
 • Да спазва стандартите за менторство, посочени в документите по Програмата. 

„Благодарим ви много, че ни включихте в настоящия проект, който беше полезен изключително много на организацията ни, а в лицето на обучаемите сега имаме едни вдъхновени доброволци, желаещи да продължат участието си в нашата организация.“, впечатления на Приемаща организация от Куртово

 

ОБУЧЕНИЯ ЗА МЕНТОРИ ОТ ПРИЕМАЩИ ОРГАНИЗАЦИИ

Менторът е лице, което работи в приемащата организация, има необходимия професионален опит и умението да наблюдава и предоставя обратна връзка на обучаемите младежи съобразно обявените позиции за обучителни практики в организацията. Менторът ще бъде отговорен за адаптирането на насоките на Програма „Социални иноватори“ към нуждите и ресурсите на приемащата организация.

 

Менторите от приемащата организация преминават през задължително обучение за запознаване с Програмата  – основните параметри и насоки за наставничество, както и необходимата административна документация. В обучението могат да участват един или няколко души, както и цели екипи от приемащата организация.

Обучителните срещи се организират от Български център за нестопанско право и Сдружение „Национална школа по мениджмънт“. Обученията ще се водят онлайн през платформата Zoom.

 

ГРАФИК НА ОНЛАЙН ОБУЧЕНИЯТА

 

Дневният ред на всяко обучение включва:

 • Представяне на „Социални иноватори“ - Програма за обучителни практики в НПО
 • Да бъдеш добър ментор: Какво означава това и защо е важно?
 • Граждански Хъбове в университети: Възможности за млади хора и НПО
 • Какво следва и как мога да се включа в Програмата?

 

За участие в избрано обучение за ментори е необходима предварителна регистрация*.

 

* Формулярът за участие се попълва от официалния представляващ на приемащата организация.

 

ЗА КОГО СА ПОДХОДЯЩИ ОБУЧИТЕЛНИТЕ ПРАКТИКИ?

Програмата дава идеална възможност за младежи между 18- и 29-годишна възраст, които:

 • не учат и не работят, или
 • са студенти и на които им предстои да завършат обучението си в сферата на хуманитарните или социални науки, или
 • наскоро са завършили висшето си образование в сферата на хуманитарните или социални науки и търсят работа или не работят по специалността си,

да развият нови умения и да натрупат опит за работа в гражданския сектор.

 

„Искам да използвам този момент да благодаря за предоставената възможност, спечелихме ценен опит, приятелства и нови перспективи чрез работата по проекта. И тримата стажанти решиха да останат като доброволци към Фондацията, което е доказателство за това колко е важна подобна дейност и за добре свършена работа“,

впечатления на приемаща организация от Велико Търново

 

ВРЕМЕВИ ГРАФИК НА ПРОГРАМА „СОЦИАЛНИ ИНОВАТОРИ“ – ВТОРА ФАЗА

 • До 31 март 2021 г. приемащите организации, заявили участие в Програмата, публикуват на своя сайт обява за набиране на младежи, желаещи да участват в обучителна практика по посочени от приемащата организация позиции.
 • До 10 април 2021 г. приемащите организации одобряват младежите, заявили интерес да участват в обявените от тях обучителни практики, заедно с тях определят конкретния период за провеждане на обучителни практики и сключват необходимите административни договори за провеждането ѝ.     
 • Обучителните практики могат да се провеждат от 11 април до 31 август 2021 г.
 • Задължителната минимална продължителност на една обучителна практика за всеки практикант е 80 часа. Тези часове могат да бъдат разпределени по различен начин във времето в зависимост от възможностите на младежа и ментора – от 2-седмичен до 3-месечен период.
 • Обучителните практики следва да приключат най-късно до 31 август 2021 г.
 • В края на всяка обучителна практика се изисква приемащата организацията и участникът в обучителната практика да изпратят своята обратна връзка за нейната полезност.

ЗА ИНФОРМАЦИЯ И ВЪПРОСИ:


Повече за Програмата, изискванията и сроковете виж тук:

ОБЩИ УСЛОВИЯ И ПРАВИЛА НА „СОЦИАЛНИ ИНОВАТОРИ“ - ПРОГРАМА ЗА ОБУЧИТЕЛНИ ПРАКТИКИ В НПО

 

Допълнителна информация за обученията за ментори може да получите от Айлин Юмерова, Български център за нестопанско право, имейл: aylin@bcnl.org, както и на телефон: (0888) 519-991.
 

Публикувано от:

Български център за нестопанско право

 

 

Сходни публикации

06.04.2021
Трето успешно международно състезание по публични речи, организирано от Фондация „БЕСТ” Трето успешно международно състезание по публични речи, организирано от Фондация „БЕСТ”

От 26-и до 28-и март Фондацията, заедно с Американския университет в България, организира третото си ...

30.03.2021
50 управленски програми от младежи, които носят увереност за по-добро бъдеще 50 управленски програми от младежи, които носят увереност за по-добро бъдеще

Защо участва в конкурса #ТоваЕ? „Много често съмнението в нас самите ни отказва още преди да сме ...

29.03.2021
Участвай в онлайн куиз „Въпрос на равенство” и спечели награди - 31 март Участвай в онлайн куиз „Въпрос на равенство" и спечели награди - 31 март

Каним ви да се включите в последния онлайн куиз от поредицата "Въпрос на равенство"!Имате ли ...