Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
май
06

НПО Профил

Асоциация на Лайънс клубовете ”Дистрикт 130 - България”

Асоциация на Лайънс клубовете "Дистрикт 130 - България"

Сдружение
Актуализиран профил през послeдната една година
Статистика и допълнителна информация

ЮРИДИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

Абревиатура
АЛК Д130 ...

Година на регистрация в съда
2003

Тип
Сдружение

Статут
Обществена полза, вписана в ЦР

АДРЕС И КОНТАКТИ

Област
Стара Загора

Град/Село
Стара Загора

Пощенски код
6000

Адрес
ул. Захари Княжевски, №73 ет.1 ап.1

Телефони
+359 888 303205

Ел. поща
district130@lions.bg

Интернет страница
http://www.lions.bg

Лице за контакт
Анелия Л. Кънева

Facebook профил
Виж профил

Данни от ЦРЮЛНЦ към януари 2016 г.

Име
АСОЦИАЦИЯ НА ЛАЙЪНС КЛУБОВЕТЕ "ДИСТРИКТ 130 - БЪЛГАРИЯ"

Тип
Сдружение

Статут
Обществена полза, вписана в ЦР

Булстат
112599847

Адрес
Пазарджик, пл.„Възраждане” 1 х-л"Тракия" ст. 308

Контакти
034/8 40 06; 0888/986138; kama_pz@abv.bg

Търсене в ЦРЮЛНЦ
https://ngo.mjs.bg/bg/Information/Information/BatchSearch