Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
юли
25

НПО Профил

СНЦ `Млади, активни, креативни`

Сдружение
Актуализиран профил през послeдната една година
Статистика и допълнителна информация

ЮРИДИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

Абревиатура
МАК

Година на регистрация в съда
2013

Тип
Сдружение

Статут
Обществена полза, вписана в ЦР

АДРЕС И КОНТАКТИ

Област
Пловдив

Град/Село
Куртово

Пощенски код
4369

Адрес
ул. "Първа" 13 А

Телефони
0899212544

Ел. поща
makngo@abv.bg

Интернет страница

Лице за контакт
Катя Алексиева-Стойнова

Facebook профил
Виж профил

Данни от ЦРЮЛНЦ към януари 2016 г.

Име
СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ МЛАДИ, АКТИВНИ, КРЕАТИВНИ

Тип
Сдружение

Статут
Обществена полза, вписана в ЦР

Булстат
176629598

Адрес
Куртово, ул. "Първа" 13 А

Търсене в ЦРЮЛНЦ
https://ngo.mjs.bg/bg/Information/Information/BatchSearch