English   14165 НПО
ИНФОРМАЦИОНЕН ПОРТАЛ ЗА НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ В БЪЛГАРИЯ




НПО Профил

Ареа 05 Дистрикт 30 Зонта Интернешънъл

Ареа 05 Дистрикт 30 Зонта Интернешънъл

Сдружение
Последна актуализация преди повече от една година
Статистика и допълнителна информация
 

Юридическа информация

Абревиатура:
A05Д30ЗИ
Година на регистрация в съда:
2018
Тип:
Сдружение
Статут:
Обществена полза, вписана в ЦР

Адрес и контакти

Област:
Стара Загора
Град/Село:
Стара Загора
Пощенски код:
6000
Адрес:
ул. „Проф. Никола Кожухаров“ No 19, ет. 1, ап. 1
Телефони:
0878696121
Ел. поща:
bistra_zonta@abv.bg
Лице за контакт:
Донка Жекова Петкова-Илиева