Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
апр
18

НПО Профил

СДРУЖЕНИЕ "СОЦИАЛНО И РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ

Сдружение
Последна актуализация преди повече от една година
Статистика и допълнителна информация

ЮРИДИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

Абревиатура

Година на регистрация в съда
1970

Тип
Сдружение

Статут
Обществена полза, вписана в ЦР

АДРЕС И КОНТАКТИ

Област
Разград

Град/Село
с.Бели Лом

Пощенски код
7293

Адрес
ул. „Тунджа“ № 7

Телефони
084763/429, 088 8880672

Ел. поща
snazim@abv.bg

Интернет страница

Лице за контакт

Данни от ЦРЮЛНЦ към януари 2016 г.

Име
СОЦИАЛНО И РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ ПРОГРЕС - ОБЩИНА ЛОЗНИЦА

Тип
Сдружение

Статут
Обществена полза, вписана в ЦР

Булстат
116563994

Адрес
Бели Лом, ул. "Тунджа" - 7

Контакти
0888 88 06 72; snazim@abv.bg

Търсене в ЦРЮЛНЦ
https://ngo.mjs.bg/bg/Information/Information/BatchSearch