Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
май
08

НПО Профил

Нашето утре

Сдружение
Последна актуализация преди повече от една година
Статистика и допълнителна информация

ЮРИДИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

Абревиатура

Година на регистрация в съда
2009

Тип
Сдружение

Статут
Обществена полза, вписана в ЦР

АДРЕС И КОНТАКТИ

Област
Хасково

Град/Село
гр. Хасково

Пощенски код

Адрес
гр. Хасково,област Хасково, община Хасково, ул."Патриарх Евтимий" №1, вх.Б, ет.5, ап.7

Телефони
не приложимо

Ел. поща

Интернет страница

Лице за контакт

Данни от ЦРЮЛНЦ към януари 2016 г.

Име
НАШЕТО УТРЕ

Тип
Сдружение

Статут
Обществена полза, вписана в ЦР

Булстат
126748660

Адрес
Хасково, ул."Патриарх Евтимий" 1 вх. Б ет. 5 ап. 7

Търсене в ЦРЮЛНЦ
https://ngo.mjs.bg/bg/Information/Information/BatchSearch