Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
май
10

НПО Профил

Тръст за гражданско общество в Централна и Източна Европа

Клон на чуждестанна НПО
Последна актуализация преди повече от една година
Статистика и допълнителна информация

ЮРИДИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

Абревиатура

Година на регистрация в съда
2009

Тип
Клон на чуждестанна НПО

Статут
Обществена полза, вписана в ЦР

АДРЕС И КОНТАКТИ

Област
София

Град/Село
гр. София

Пощенски код
1000

Адрес
ул. "Сан Стефано" № 22

Телефони
02/9442350

Ел. поща
d.baruh@ceetrust.org

Интернет страница
http://www.ceetrust.org

Лице за контакт
Цветелина Радославова Христова