Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
дек
03

НПО Профил

АСОЦИАЦИЯ ЗА ИЗКУСТВО И МЛАДЕЖКИ ИНИЦИАТИВИ „СТУДИЯТА”или съкратено АИМИ „СТУДИЯТА”

Сдружение
Последна актуализация преди повече от една година
Статистика и допълнителна информация

ЮРИДИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

Абревиатура
"АИМИ ...

Година на регистрация в съда
2011

Тип
Сдружение

Статут
Обществена полза, вписана в ЦР

АДРЕС И КОНТАКТИ

Област
София

Град/Село
София

Пощенски код

Адрес
бул.“Г. С. Раковски” № 127

Телефони
+359884092176, +359884092176

Ел. поща
alexber@mail.bg

Интернет страница

Лице за контакт

Данни от ЦРЮЛНЦ към януари 2016 г.

Име
АСОЦИАЦИЯ ЗА ИЗКУСТВО И МЛАДЕЖКИ ИНИЦИАТИВИ СТУДИЯТА

Тип
Сдружение

Статут
Обществена полза, вписана в ЦР

Булстат
176058338

Адрес
София, район Средец бул. "Г.С.Раковски" 127

Контакти
0884092176

Търсене в ЦРЮЛНЦ
https://ngo.mjs.bg/bg/Information/Information/BatchSearch