Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
май
08

НПО Профил

Клуб на инвалидите с физически увреждания

Сдружение
Последна актуализация преди повече от една година
Статистика и допълнителна информация

ЮРИДИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

Абревиатура

Година на регистрация в съда
2009

Тип
Сдружение

Статут
Обществена полза, вписана в ЦР

АДРЕС И КОНТАКТИ

Област
Хасково

Град/Село
Хасково

Пощенски код
6300

Адрес
бул. „България“ № 164

Телефони
62-29-68

Ел. поща

Интернет страница

Лице за контакт

Данни от ЦРЮЛНЦ към януари 2016 г.

Име
КЛУБ НА ИНВАЛИДИТЕ С ФИЗИЧЕСКИ УВРЕЖДАНИЯ

Тип
Сдружение

Статут
Обществена полза, вписана в ЦР

Булстат
126629631

Адрес
Хасково, бул. България 164

Контакти
62-29-68; 0887/209315

Търсене в ЦРЮЛНЦ
https://ngo.mjs.bg/bg/Information/Information/BatchSearch