English   14165 НПО
ИНФОРМАЦИОНЕН ПОРТАЛ ЗА НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ В БЪЛГАРИЯ
НПО Профил

Бъдеще за село Труд

Сдружение
Последна актуализация преди повече от една година
Статистика и допълнителна информация
 

Дейност

Сфера на дейност
Защита на човешки права
Околна среда
Развитие на местни общности, квартални сдружения
 
Мисия на организацията
Развитието и утвърждаването на гражданското общество, гражданското участие и доброто управление на с. Труд, както и защита на здравето на жителите на с. Труд и опазване на околната среда на селото.
 
Цели на организацията
1. Развитието и утвърждаването на демократичните ценности, гражданското общество, гражданското участие и доброто управление на с. Труд. 2. Поддържане инфраструктура на с. Труд, обновяване и опазване на парковете и градините в с. Труд. 3. Защита гражданските права. 4. Развива опазването на околната среда, включително управление на отпадъците и предпазване от замърсявания; 5. Обновяване и поддържане на училищата, детската градина, читалищна дейност и извънкласни занимания в с. Труд. Подпомагане развитието на младежта и спорта. 6. Решаване на транспортните проблеми на жителите на с. Труд и региона. 7. Решаване на здравните проблеми на жителите на с. Труд и оптимизиране на здравните грижи, предоставяни в селото. 8. Подпомагане развитието на селското стопанство, биологичното земеделие и животновъдство, екологично чиста лека промишленост, социално обслужване, пътища (пътни мрежи), спортни съоръжения, инженерна инфраструктура, електроснабдяване и електроразпределение, водоснабдяване и канализация , ландшафт, културни ценности и екология на с. Труд и региона; 9. Да популяризира региона пред български и чуждестранни инвеститори, които да спомогнат за премахване на безработицата и повишаване стандарта на местното население;

Последен проект/инициатива

Година на приключване:
Издаване на месечен местен вестник "Трудски вести"
 
Описание:
Вестник "Трудски вести" отразява еземесечно всички събития, които се случват в село Труд. От страниците на вестника местното население се информира за културни, социални и важни за селото събития. Вестникът е изцяло независим от местната власт и се издава с помощта на членски внос и дарения. Вестникът допринася за сплотяване и събуждане на гражданското общество, и дава достъп до информация на хората, които не използват интернет. За момента вестникът печели симпатиите на своите читатели. За населението той е напълно безплатен.