English   14182 НПО
ИНФОРМАЦИОНЕН ПОРТАЛ ЗА НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ В БЪЛГАРИЯ
НПО Профил

Global Shapers Community - Sofia Hub

Global Shapers Community - Sofia Hub

Неформална гражданска група
Актуализиран профил през послeдната една година
Статистика и допълнителна информация
 

Дейност

Сфера на дейност
Култура и изкуство
Младежки въпроси, политики и изследвания
Образование

Финансова информация

Годишен оборот за последната приключила година:
до 5 000