Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
май
08

НПО Профил

Фондация "Българска роза - 97"

Фондация
Последна актуализация преди повече от една година
Статистика и допълнителна информация

ДЕЙНОСТ

Сфера на дейност
Браншови организации
Култура и изкуство
Социални услуги

Мисия на организацията

Цели на организацията

Последен проект/инициатива

Година на приключване:
2009

Описание

ФИНАНСОВА ИНФОРМАЦИЯ

Годишен оборот за последната приключила година
0

ИСТОРИЯ

Проекти/инициативи

Данни от ЦРЮЛНЦ към януари 2016 г.

Да съдейства активно за съхраняването на вековното културно-историческо наследство,фолклора,традициите и обичаите,свързани с отглеждането на маслодайната роза и производството на розово масло в гр. Казанлък и общината,да насърчава млади и талантливи творци и изпълнители;да сътрудничи с Общината с привличане на чуждестранни инвестиции и за разработване на екологични ,здравни и социални програми,насочени към подобряване на условията за живот на хората в региона,за превръщане на националния празник на розата в авторитетен европейски фестивал,включен в международния календар и за разширяване на неговата популярност в страната и чужбина.