Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
юни
20

НПО Профил

Читалище "Пробуда-1905 година"

Читалище
Последна актуализация преди повече от една година
Статистика и допълнителна информация

ДЕЙНОСТ

Сфера на дейност
Социални услуги
Читалищни дейности

Мисия на организацията

Цели на организацията

Последен проект/инициатива

Година на приключване:
2002

Описание

ФИНАНСОВА ИНФОРМАЦИЯ

Годишен оборот за последната приключила година
0

ИСТОРИЯ

Проекти/инициативи