Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
юни
25

НПО Профил

iliev&co

Неформална гражданска група
Последна актуализация преди повече от една година
Статистика и допълнителна информация

ДЕЙНОСТ

Сфера на дейност
Друго

Мисия на организацията

Цели на организацията

Последен проект/инициатива

Година на приключване:
2002

Описание

ФИНАНСОВА ИНФОРМАЦИЯ

Годишен оборот за последната приключила година
0

ИСТОРИЯ

Проекти/инициативи