Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
апр
18

НПО Профил

БИСАДЕР ТУНАХАН

Сдружение
Последна актуализация преди повече от една година
Статистика и допълнителна информация

ДЕЙНОСТ

Сфера на дейност
Етнически въпроси
Развитие на местни общности, квартални сдружения
Читалищни дейности

Мисия на организацията
Балканско
Интернационално
Сдружение за
Активизиране на
Демократичното
Етностно
Разбирателство

Цели на организацията

Последен проект/инициатива

Година на приключване:
2004

Описание

ФИНАНСОВА ИНФОРМАЦИЯ

Годишен оборот за последната приключила година
0

ИСТОРИЯ

Проекти/инициативи