Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
фев
27

НПО Профил

A-тийм

Сдружение – спортен ...
Последна актуализация преди повече от една година
Статистика и допълнителна информация

ДЕЙНОСТ

Сфера на дейност
Култура и изкуство
Околна среда
Физическо възпитание и спорт

Мисия на организацията

Цели на организацията

Последен проект/инициатива

Година на приключване:
2004

Описание

ФИНАНСОВА ИНФОРМАЦИЯ

Годишен оборот за последната приключила година
до 5 000

ИСТОРИЯ

Проекти/инициативи