Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
ное
25

НПО Профил

A-team

Сдружение
Последна актуализация преди повече от една година
Статистика и допълнителна информация

ДЕЙНОСТ

Сфера на дейност
Клубове по интереси
Околна среда
Физическо възпитание и спорт

Мисия на организацията
развитие на летните спортове

Цели на организацията
Сдружение А-теам е създадено през 2006 година.
-основните дейности на сдружението са:
*развитието и утвърждаването на физическата култура и спорта
* разпространението и популяризирането сред членовете и всички други желаещи на спортовете: Уиндсърф , SUP , Хавайски сърф, Ски, Сноуборд , като средство за духовно и физическо развитие, опознаването на световните тенденции в развитието на тези спортове, подготовка, спортни постижения, екипировки и други.
*организиране на състезания, демонстрации и презентации в тази област,
*организиране и провеждане на спортни(летни и зимни)детски и младежки лагери и курсове за запознаване на членовете и всички други желаещи.

Последен проект/инициатива

Година на приключване:
2013

Описание
SUP( Stand Up Paddle Boarding/стани и греби върху дъската) е един от най-новия и бързо популяризиращ се воден спорт.Той има мултиплициращ ефект: Влияе за подобряване на нашето здраве и тонус, работи върху всеки отделен мускул на тялото и едновременно има екологичен ефект върху околната среда, понеже се предвижваш с гребло и е добър заместник на моторните водни спортове.

Проведен първият за България Съп/сърф фест на територията на ез.Ариана. На събитието взеха участие 150 човека: от 4 до 60 годишна възраст.
.Програмата бе разделена на 3 части: демонстрации, неформално обучение, надпревара.
Процеса на неформално обучение се реализира чрез събирането на млади и непознати хора на ез. Ариана. Обучението продължи 5 часа, след което се организира и надпреварата, в която взеха участие хора от различна възрастова група.Всеки един от участниците имаше възможност да покаже придобитите знания и умения от предварително проведеното обучение. Надпреварата продължи 2 часа.
Състезанието се проведе в 6 кръга:
-Момчета до 14г
-Момичета до 14г
-Мъже до 18г
-Жени до 18 г
-Мъже над 18г
-Жени над 18г
Крайни резултати от проведения SUP Фестивал:
-150 трайно заинтересовани от спорта участника.
-представен иновативният спорт- Съп
-представен здравословен начин на живот чрез практикуването на Съп
-запознаване със Съп културата.

ФИНАНСОВА ИНФОРМАЦИЯ

Годишен оборот за последната приключила година
5 000 - 20 000

ИСТОРИЯ

Проекти/инициативи
Развитие на младежта и спорта

Данни от ЦРЮЛНЦ към януари 2016 г.

с Основни развитието и утвърждаването на физическата култура и спорта, разпространението и популяризирането сред членовете на сдружението и сред всички други желаещи, на спортовете ски, сноуборд, уиндсърф и кайт, като средство за духовно и физическо развитие на членовете на сдружението, опознаването на световните тенденции в развитието на тези спортове, подготовка, спортни постижения, екипировки и други, осъществяване на взаимна връзка с държавите и обществените организации, поставящи си сходни . организиране на състезания, демонстрации и презентации в тази област, организиране и провеждане на спортни (летни и зимни) детски и младежки лагери и курсове за запознаване на членовете и всички други желаещи с екстремните спортове.nСредствата, с които сдружението ще постига своите . организиране, стимулиране и финансово подпомагане на спортни прояви и мероприятия, свързани с Изграждане на собствен фонд, чрез набиране на членски внос и с помощта на спонсори и дарители; Организиране повишаването на квалификацията на своите членове; Установяване на връзка със сходни по дейност сдружения и организации в България и чужбина; Създаване на видеоклипове, учебни филми и интернетсайтове за популяризиране на дейността;.nСдружението не се ограничава със срок.nСдружението има следния