English   14400 НПО
ИНФОРМАЦИОНЕН ПОРТАЛ ЗА НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ В БЪЛГАРИЯ
НПО Профил

Фондация "Съвременна плевенска медия"

Фондация
Последна актуализация преди повече от една година
Статистика и допълнителна информация
 

Дейност

Сфера на дейност
Култура и изкуство
Младежки въпроси, политики и изследвания
Образование
 
Мисия на организацията
Развитие и утвърждаване на духовните ценности, на принципите на гражданското общество, включително свободата на изразяване и свободата на мненията, посредством издаване на съвременна медия в Плевен и региона