English   14374 НПО
ИНФОРМАЦИОНЕН ПОРТАЛ ЗА НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ В БЪЛГАРИЯ
Библиотека

Сортиране по:
Тема:
Категория:
Разширено търсене
Публикувано от:
Време на издаване:
Eзик:
Автор:
Издател:

открити резултати 512 (0,0404 секунди)
 
НАТУРА 2000 и опазване на биоразнообразието в България. Проблеми и решения

НАТУРА 2000 и опазване на биоразнообразието в България. Проблеми и решения

Документът разглежда проблемите в управлението на биоразнообразието и екологичната мрежа НАТУРА 2000 в България в контекста на европейските усилия за опазване на природата.

Линк към страница
Висшите публични назначения в изпълнителната власт. Анализ на нормативната рамка и институционалната практика при назначаването

Висшите публични назначения в изпълнителната власт. Анализ на нормативната рамка и институционалната практика при назначаването на ръководителите на структури в публичната администрация

Анализът е насочен към изпълнителната власт и органите, чиито ръководители се назначават от правителството. В българския контекст тези органи, без териториалните им подразделения, са 94 и включват държавни агенции, държавни комисии, изпълнителни агенции и административни структури, създадени с нормативен акт, които имат функции във връзка с осъществяването на изпълнителната власт.

Линк към страница
Оценка на информационни ресурси на изпълнителната власт

Оценка на информационни ресурси на изпълнителната власт

В обхвата на проучването попада голяма извадка от институционални уеб сайтове, освен проследяването на информация, свързана с публичните назначения, са идентифицирани както силни страни, така и пропуски на въпросните институционални интернет страници – поотделно и като част от голямата система на държавната администрация.

Линк към страница
Подкастите – ползване, предпочитания, нагласи

Подкастите – ползване, предпочитания, нагласи

Проучването изследва отношението, предпочитанията, честотата и начините на ползване на подкасти и установява потенциала им като мотиватор за действие.

Линк към страница
Доклад върху добри практики в сферата на грижи за хора с деменция

Доклад върху добри практики в сферата на грижи за хора с деменция

Докладът идентифицира и описва добри практики за грижи за хора с деменция. Освен добрите практики в Европа, докладът включва и анкетно допитване по темата до доставчици на социални услуги за лица с деменция в България.

Линк към страница
Методология за оценяване на дигитално-медийните умения на гимназисти

Методология за оценяване на дигитално-медийните умения на гимназисти

Документът представя проучване относно дигитално-медийните умения на младежи в гимназиална възраст

Линк към страница
Плейсмейкинг за демокрация: изследване на успехите в България и Норвегия

Плейсмейкинг за демокрация: изследване на успехите в България и Норвегия

Документът проучва основните тенденции на плейсмейкинг в България и Норвегия, идентифицирайки предизвикателства и възможности за неговото прилагане.

Линк към страница
Домашно насилие и насилие, основано на пола, в България. Методология за мониторинг на политики и институционални практики

Домашно насилие и насилие, основано на пола, в България. Методология за мониторинг на политики и институционални практики

Анализ на актуалната реализация и оценка на конкретни правни и стратегически мерки и политики, насочени към противодействие на насилието, основано на пола, в България.

Линк към страница
Как Норвегия подхожда към предизвикателството гражданите да участват активно в развитието на общността

Как Норвегия подхожда към предизвикателството гражданите да участват активно в развитието на общността

Докладът включва примери за участието на гражданите в обществените политики в Норвегия, норвежкия опит в областта на общностното развитие, модел за стратегическо планиране на комуникацията и възможностите за подобряване на изпълнението на политиките чрез активното участие на гражданите.

Линк към страница
Дългият COVID-19 при жените в България

Дългият COVID-19 при жените в България

Докладът насочва вниманието към темата за дългия COVID-19 при жените, които са по-често засегнати от това състояние и насърчава отговорните институции да вземат необходимите мерки.

Линк към страница
Доверие в медиите

Доверие в медиите

Онлайн медиите и телевизията са основен източник на информация за положението в страната за преобладаващото мнозинство от българските гражданите

Линк към страница
Заключителен анализ на правни и административни практика в сферата на бежанското и миграционно право за периода 2019-2023 г.

Заключителен анализ на правни и административни практика в сферата на бежанското и миграционно право за периода 2019-2023 г.

Настоящият анализ цели да послужи на експерти от различни дисциплини, работещи с мигранти и търсещи закрила, като вземе предвид комплексния и динамичен контекст на миграционните процеси.

Линк към страница

Доклад с препоръки за подобряване на медийната среда в България

Предложенията, обобщени в този доклад, са базирани на проучване на международната и българската медийна практика и включат препоръки и заключения на авторитетни международни и български изследователи, анализатори, организации, проучвания, доклади, в т.ч. на Съвета на Европа, Европейски Парламент, Европейска комисия, ЮНЕСКО, WAN-IFRA, Репортери без граници, АЕЖ-България, фондация Медийна демокрация, проф. Нели Огнянова, адв. Александър Кашъмов, и др.

Свали документа
Икономическите центрове в България 2023. Доклад

Икономическите центрове в България 2023. Доклад

Проучването представя концентрацията на икономическа активност в България, като на базата на показателите за предприятията, данните за пазара на труда и стопанските взаимовръзки между отделните общини формира широки икономически центрове, които не се ограничават до административно-териториалното деление на области и райони за планиране. Икономическите центрове формират голяма част от регионалната карта, като траекторията на тяхното развитие е определяща за икономиката на страната.

Линк към страница
Доклад на БДЗП за състоянието на широкоразпространените видове птици у нас, 2023

Доклад на БДЗП за състоянието на широкоразпространените видове птици у нас, 2023

От всички оценени видове птиците в земеделските земи намаляват с най-значими темпове.

Линк към страница
Анализ и препоръки за подобряване взаимодействието на местните власти с гражданите в търговишка област

Анализ и препоръки за подобряване взаимодействието на местните власти с гражданите в търговишка област

Участие на гражданите в местното самоуправление. Анализ на дейността на обществените съвети към общините в област Търговище

Свали документа
Анализ на WWF България за незаконния дърводобив у нас за периода 2018-2022 г.

Анализ на WWF България за незаконния дърводобив у нас за периода 2018-2022 г.

Според анализа нерегламентираният дърводобив в България за периода 2018-2022 г. все още е между 1/4 и 1/3 от размера на официално добитата дървесина.

Линк към страница

Catch Me If You Can: Illicit Flows through Balkan Airports

Хвани ме ако можеш: незаконна търговия през летищата на Балканите

Докладът разглежда места, свързани с организирана престъпност (hotspots), а не хора или пазари. Фокусът е върху факторите, които правят тези места уязвими или привлекателни за организираната престъпност. Резултатите очертават география на престъпността в региона.

Линк към страница

A Pan-European study of Ukrainians in Europe

Паневропейско проучване на украинците в Европа

Широкомащабно сравнително проучване на украинците, намерили политическо убежище в 31 европейски страни след 24 февруари 2022 година.

Линк към страница
12345...26