English   14374 НПО
ИНФОРМАЦИОНЕН ПОРТАЛ ЗА НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ В БЪЛГАРИЯ
Библиотека

Сортиране по:
Тема:
Категория:
Разширено търсене
Публикувано от:
Време на издаване:
Eзик:
Автор:
Издател:

открити резултати 512 (0,0413 секунди)
 

Volunteering Across Europe

Доброволчеството в Европа

Публикацията представя доброволчеството в България в неговите исторически, правни, статистически и др. аспекти.

Свали документа

Оценка на дейността на Централния регистър на юридическите лица с нестопанска цел към Министерство на правосъдието

Публикацията представя основните изводи и препоръки от оценката за дейността на Централния регистър за периода от създаването му през 2001 г. до юли 2010 г.

Линк към страница

Тенденции в трансграничната миграция на работна сила и свободното движение на хора - ефекти за България

Какъв е размерът на паричните трансфери, който българските емигранти правят към страната си? Какъв ефект имат тези средства върху българската икономика? Защо емигриращите български граждани се увеличават и защо, въпреки глобалната криза, те предпочитат да останат вън от България?

Линк към страница

Обобщени данни за първите шест месеца на Информационния портал за НПО в България

Информацията включва карти на най-популярните сфери на дейност по региони, както и концентрация на НПО по региони.

Свали документа

The 2009 NGO Sustainability Index for Central and Eastern Europe and Eurasia, 13th Edition

Индекс за устойчивост на НПО в Централна и Източна Европа и Евразия, 2009, 13 издание

Индексът за устойчивост показва както напредъка така и предизвикателствата в неправителствените сектори на отделните страни и региони.

Свали документа

Анализ на готовността на целевите библиотеки от Етап 2009 за приемане на ИКТ оборудването

В анализа е обобщена информацията от констативните протоколи от първото посещение на регионалните ИТ специалисти в целевите библиотеки през месец юни 2010 г.

Линк към страница

СТАНОВИЩЕ на експерти и неправителствени организации, обединили своята позиция относно проекта за Енергийна стратегия на Р България, ...

Становището включва предложения на експерти и неправителствени организации, които отчитат последните научно-технически достижения, тенденциите и динамиката на глобалната икономика, защитават националните интереси и особеностите на състоянието на отрасъла в момента, а също така са и съизмерими с основните насоки на Европейския съюз и тенденциите в тази област, а именно прехода към нисковъглеродна икономика.

Линк към страница

Състоянието на достъпа до информация в България през 2008

Годишен доклад на Програма „Достъп до Информация“.

Линк към страница

Оценка на изпълнението на стратегията за реформа на съдебната система в България 2003 – 2008 година

Оценката разглежда различни елементи на реформата на съдебната система, сред които: управление на човешки ресурси и професионална квалификация, прилагане на правото на ЕС, статистика, обслужване на граждани и материални ресурси на системата, борба с корупцията в съдебната система, конституционни промени, обществен образ на съдебната система, въвеждане на алтернативни начини за решаване на спорове, усъвършенстване на системата за съдебно изпълнение, както и някои законодателни промени.

Линк към страница

Правна уредба на културното наследство в България и ЕС. Сравнителен анализ

Резултатите от анализа могат да послужат при бъдещо съставяне на нормативни актове, уреждащи културния сектор в България.

Линк към страница

Правна уредба на археологическото наследство. Сравнителен анализ

Изданието предлага анализ на законодателството в областта на археологическото наследство на девет държави, сред които и България. От тях четири са от Европа (Италия, Испания, Англия и Гърция) и четири от Южна Америка (Аржентина, Перу, Мексико и Колумбия). Всички те са избрани на базата на критерия „страни богати на археологическо наследство“.

Линк към страница

Социалните услуги в България?

Преглед на правната уредба на качеството и контрола на социалните услуги в общността.

Линк към страница
1...2223242526