English   14372 НПО
ИНФОРМАЦИОНЕН ПОРТАЛ ЗА НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ В БЪЛГАРИЯ
Библиотека

Сортиране по:
Тема:
Категория:
Разширено търсене
Публикувано от:
Време на издаване:
Eзик:
Автор:
Издател:

открити резултати 114 (0,0457 секунди)
 

Обществени нагласи към демокрацията, върховенството на правото и основните права на човека през 2021 – 2022 г.

Мнозинството български граждани вярват в демокрацията, подкрепят евроатлантическата ориентация на страната и смятат, че западните либерални демокрации са най-добре управляваните държави в света и следва да служат като пример за България. В същото време мнозинството граждани нямат доверие на основните демократични институции в страната, въздържат от участие в организирани форми на обществен живот и смятат, че законите не са справедливи и не се прилагат еднакво за всички. Настоящото изследване предлага и първи по рода си подробен анализ на популистките нагласи в България. В тази си част изследването констатира, че от идеологическа гледна точка огромна част от гражданите попадат в група с нагласи, които не са нито завършено популистки, но и не могат да бъдат определени като либерално-демократични.

Линк към страница

Демокрация и гражданско участие: Обществените нагласи към демокрацията, върховенството на правото и основните права на човека през 2016 г.

Данните от изследването показват, че според съществени групи в българското общество наличието на отчетно, отговорно и ефективно управление, което се разглежда като основна цел на демократичното устройство, все още не е постигнато. Въпреки увереността на мнозинството граждани, че разполагат с политически и граждански права, които са защитени, много малка част от тях имат практически опит с реалното упражняване на тези права.Слабото участие на гражданите в обществения живот и процеса на вземане на решения е частично обусловено от определени демографски фактори: бедните, ниско образованите и хората в напреднала възраст по-рядко съобщават, че се включват във форми на организиран обществен живот. Дискриминацията и стагнацията на реформите за модернизиране на администрацията и за насърчаване на върховенството на правото са също сериозни фактори за изключване на широки обществени групи от управлението.

Линк към страница

Демокрация и гражданско участие: Обществените нагласи към демокрацията, върховенството на правото и основните права на човека през 2015 г.

Данните от изследването показват, че мнозинството български граждани са убедени, че демокрацията е най-добрата форма на държавно управление за България, но са неудовлетворени от начина, по който функционират демократичните институции и по който се пишат и прилагат законите в страната. Огромни групи от населението остават изолирани от обществения живот, не участват в процесите за взимане на решения и не се чувстват представени в органите на местната и централната власт.

Линк към страница
Подкасти по проект „Властта на гражданите“

Подкасти по проект „Властта на гражданите“

Предаването е реализирано в рамките на проект „Властта на гражданите", финансиран от Фонд Активни граждани България (https://www.activecitizensfund.bg) по финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Проектът се изпълнява от Фондация Дарик в партньорство с Фондация „Четиридесет и две“ и НПО Портала. Цялата отговорност за съдържанието на публикуваните епизоди се носи от фондация Дарик, НПО портал и фондация „Четиридесет и две“ и при никакви обстоятелства не може да се приема, че те отразяват официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Фонд „Активни граждани България“.

Линк към страница

Индекс на настигането 2017: иска се повече

Процесът на сближаване на новите държави членки на ЕС с по-старите съседи на Запад продължава и като цяло е успешен, но все още нито една нова държава членка на ЕС от Централна и Източна Европа не е достигнала средните нива на цялостно развитие, характерни за старите страни членки на съюза.

Линк към страница

Индекс на настигането 2018: Толкова ли е трудно

През 2018 година все още нито една от страните, присъединили се към ЕС с разширяванията на съюза от 2004 година насам не успява да достигне до средните нива на развитие на старите страни членки в икономиката, качеството на живот, демокрацията и управлението.

Линк към страница

Индекс на настигането 2019: да караш на изпарения

Данните използвани в Индекс 2019 обхващат периода преди започването на пандемията Ковид-19, която обхвана света в началото на 2020 г. Следователно, данните и резултатите в доклада отразяват ситуацията в Европа преди свързаната с Ковид-19 здравна, икономическа и социална криза. В Индекс 2019, България е на 29 място като страната се представя най-добре в категориите „Икономика“ (28 място) и „Управление“ (28 място). Най-слабо е представянето в категорията „Качество на живот“ - (30 място). В „Демокрация“ страната е на 29 място.

Линк към страница

Индекс на настигането - онлайн платформа

Онлайн платформа с информация за това какво представлява Индексът на настигането, как се измерва „настигането“ и как може да се използва индексът.

Линк към страница

Индекс на настигането 2021: Къде са те сега?

Три десетилетия след края на Студената война и непосредствено преди войната в Украйна нито една бивша социалистическа държава от Източна и Централна Европа не е успяла да достигне средните нива на развитие на старите страни членки на ЕС. В същото време новите страни членки на ЕС се представят значително по-добре от страните-кандидатки за членство, както и от останалите страни от бившия социалистически лагер. Това показва „Индексът на настигането“, който за десета поредна година регистрира процесите на сближаване и раздалечаване в Европа. Индексът измерва представянето на 35 страни на базата на 47 индикатора в четири категории: „Икономика“, „Качество на живот“, „Демокрация“ и „Управление“. Изследването обхваща настоящите и бившите държави членки на ЕС, както и страните кандидати и потенциални кандидати за членство.

Линк към страница

2023 Gender Social Norms Index

2023 Индекс на социалните норми по отношение на пола

Индексът е въведен за първи път в Доклада за човешко развитие на ПРООН от 2019 г. Той се определя чрез индикатори в четири направления: политически, образователен, икономически и физически интегритет. Той определя областите, в които жени и девойки са подценени и дискриминирани.

Линк към страница

АЕЖ осъжда създаването на списъци с врагове

В последните дни в българските медии се появи информация за включени български граждани в списък на сайт „Миротворец“, който публикува данни за врагове на Украйна. Асоциацията на европейските журналисти категорично осъжда тази практика, която датира още от 2016 г.

Линк към страница

Столична община, Топлофикация София ЕАД и КЕВР са институциите, заради които ограничават правата на гражданите по ЗДОИ

Кратък анализ на адв. Александър Кашъмов, изпълнителен директор на ПДИ във връзка с предлаганите перомени в Закона за достъп до обществена информация (ЗДОИ), публикуван в Информационния бюлетин на ПДИ, Брой 6 (234), 2023 г.

Линк към страница

Гражданският сектор срещу дезинформацията

Наръчникът е създаден в помощ на граждански организации, които са обект на дезинформационна кампания. Той представя основни разбирания за дезинформацията като динамично явление, както и начините и инструментите с които се създават манипулативни кампании. Разгледани са и конкретни атаки срещу гражданския сектор и създаването на антагонистична обществена среда, която ограничава и обезсилва гражданското пространство. Част от наръчника е посветена на необходимостта гражданските организации да се предпазват от въвличане в криминални схеми като пране на пари и други зловредни дезинформационни действия, които имат силно негативни последствия за обществения образ на гражданския сектор.

Линк към страница

Демокрация и гражданско участие 2022 г.

Обществени нагласи към демокрацията, върховенството на правото и основните права на човека през 2021–2022 г.

Линк към страница

Supporting Sustainable Reconstruction in Ukraine

Подкрепа за устойчиво възстановяване на Украйна

Последното издание на НПО център за трансатлантически диалог представя резултатите от проучване на общественото мнение в Украйна за възстановяване на страната от разрушенията на войната. Публикацията предлага препоръки по основните теми на реконструкция на Украйна, насочени към граждански организации, правителствени институции, бизнеси и донори в международната общност.

Свали документа

Индекс за устойчивост на НПО 2021 – България

Индексът за устойчивост на НПО проследява развитието на гражданския сектор в 24 държави от Централна и Източна Европа и Евразия вече 25 години. За България той се изготвя от Американската агенция за международно развитие (USAID) в партньорство с Българския център за нестопанско право (БЦНП).

Линк към страница

Методика за мониторинг на процеса по реформа на съдебната карта

Документът представя разработената методика за цялостен, единен и функциониращ механизъм, с ясни, конкретни и измерими показатели за набиране, обработка и систематизиране на данни и информация относно прозрачността и ефективността на процеса на реформа на съдебната карта.

Свали документа

Евробарометър: Подкрепата на гражданите за ЕС се е увеличила значително по време на пандемията от COVID-19

Подкрепата на гражданите за ЕС, и по-специално за ЕП, се е увеличила значително по време на пандемията от COVID-19, показва ново проучване на Евробарометър. Близо една трета от анкетираните европейци (32%) са избрали демокрацията като водеща европейска ценност, която трябва да бъде защитавана, следвана от свободата на словото и на мисълта (27%) и защитата на правата на човека в ЕС и по света (25%), а нарастващият екстремизъм, разпространението на дезинформация и отслабването на принципите на правовата държава пораждат безпокойство у европейските граждани.

Линк към страница

Индекс за възприятие на корупцията 2021

Transparency International публикува доклад за въприятие на корупцията в 180 държави в света за 2021 г. В класацията България заема 78-о място, което е с две места по-назад от позицията на страната за 2020.

Линк към страница

Хроники на доброто - сборник очерци. Формат PDF

В сборника са събрани истории от работата на граждански организации в цялата страна, истории на доброта, състрадание, помощ и отдаденост. Те не винаги са с добър завършек, но имат силата да ни припомнят какво можем да направим и защо сме хора.

Свали документа