English   14188 НПО
ИНФОРМАЦИОНЕН ПОРТАЛ ЗА НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ В БЪЛГАРИЯ
Добри практики, успешни проекти

Handbook on participatory local action planning to combat poverty and Roma exclusion

Prepared by Jennifer Tanaka. Published as a part of a "Transnational Partnership to Combat Poverty and Roma Exclusion".
свали документа

Equality for Roma in Europe. A roadmap for action

Dealing with the challenges towards ensuring equality for Roma in Europe. Prepared by Lanna Hollo. Published by the "Open society institute" 2006
свали документа

Създаване на нови хоризонти: Споделяне на опита на фондация "Сийдър"

линк към страница

Community development: Art and community development

свали документа

Community development: Approaches and Trends in CEE

свали документа

Годишен отчет Жар 2010

свали документа

Програма "Живо наследство"

свали документа

Знания, успех, промяна - програма за развитие на НПО

свали документа

Граждански инициативи за по-добри общности

свали документа

Продължава приемането на сигнали и предоставянето на публикации от Националния център "Икономика на светло"

Продължава активната работа на Националния център „Икономика на светло”, създаден по проект „Ограничаване и превенция на неформалната икономика”, както и неговата дейност за набиране, обработване и анализ на информация за нивото и проявленията на неформалната икономика в страната. Една от посоките на действие е предоставянето на онлайн консултации и разработването на специализиран форум, в подходящ формат и като част от общ информационен интерфейс. Най-общо казано, онлайн консултациите и създаденият форум са специфичен механизъм за комуникация, за обратна връзка, за разпространение на информация и за мотивиране на граждански реакции на нетърпимост към проявленията на неформалната икономика.
свали документа

Наръчник за добри практики и полезни съвети: Как да ограничим въглеродните си емисии и да се справим с климатичните промени

В забързаното ежедневие рядко си даваме сметка доколко дори и най-простите действия, свързани с бита, оказват влияние върху околната среда: храната, която ядем, транспортът, с който се придвижваме до работа, стоките, които купуваме... Повечето от нас не знаят как съвсем малки промени в ежедневните ни навици биха имали огромно положително влия- ние за опазването на природата. В следващите страници “Коалиция за климата – България” ще ви даде няколко прости и практични съвета, които не само ще помогнат за намаляването на вредните емисии, които всеки от нас произвежда, но и ще имат благоприятно влияние върху семейния бюджет.
линк към страница

НАД 780 РАБОТНИЦИ И СЛУЖИТЕЛИ СА ОБУЧЕНИ ДА РАЗПОЗНАВАТ ПРОЯЛЕНИЯТА НА НЕФОРМАЛНАТА ИКОНОМИКА

Продължава серията от обучения на работници и служители по проект „Ограничаване и превенция на неформалната икономика”, реализиран от Асоциация на индустриалния капитал в България. Тяхната цел е обучаваните лица да могат да разпознават проявленията на неформалната икономика, да разберат нанесените вреди и негативните последици, които сивата икономика нанася на цялото общество и да бъдат мотивирани и подготвени да се борят и противодействат, ако се сблъскват с нейните форми и прояви.
свали документа

Интернет страница за доброволчеството

Страницата е предназначена за родители, тийнейджъри и деца.
линк към страница

Страница за доброволци

Страницата е разработена така, че да обслужва граждани, които искат да полагат доброволен труд и организации, които са склонни да работят с доброволци. Служи като мост между двете страни.
линк към страница

Фондация "Работилница за граждански инициативи" представя: Проект "Печелиш и помагаш"

Фондация "Работилница за граждански инициативи" представя издание по проект "Печелиш и помагаш" от 2008 година.
свали документа

Заключителната среща на проект “С отворено сърце”, програма Грюндвиг – Партньорства за познание’2009.

свали документа

Евгения Пеева: „Заедно в час” изключително държи да подкрепя максимално младите хора в усвояването на учителските умения

Евгения Пеева, изпълнителен директор на Фондация „Заедно в час”, в интервю пред Агенция „Фокус”.
линк към страница

Безплатна гореща телефонна линия на Национален център "Икономика на светло"

0800 123 58 - гореща телефонна линия за сигнали за сива икономика. Регионален център за консултации - гр.Бургас, ул.Одрин 3. Приемни дни - вторник, сряда и четвъртък от 14ч. до 16ч.
свали документа

Театър "Цвете" стартира проект "Студио ДОКУМЕНТАЛЕН ТЕАТЪР"

свали документа

Поредна кампания "Купи и дари" на Фондация Ейнджълс,председател Ивелин Кичуков бе проведена в Бургас

На 16.04 Фондация "Ейнджълс" проведе поредната си кампания "Купи и дари" в Бургас. Ангелите на фондацията набираха продукти от първа необходимост в помощ на социалните домове в града. Бяха събрани ориз,леща,боб,макаронени изделия,бисквити и сладки,хигиенизиращи материали и други на стойност окло 130 лв. На 20.04 събраните продукти бяха дарени от ангелчетата на Фондация "Ейнджълс" на "Детски център Ронкали",Бургас и Дом за стари хора "Цвета и Анка Върбанови",Бургас.
линк към страница