English   14418 НПО
ИНФОРМАЦИОНЕН ПОРТАЛ ЗА НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ В БЪЛГАРИЯ
Библиотека

Сортиране по:
Тема:
Категория:
Разширено търсене
Публикувано от:
Време на издаване:
Eзик:
Автор:
Издател:

открити резултати 25 (0,0396 секунди)
 
Рискове и методи за защита при дистанционна работа.

Рискове и методи за защита при дистанционна работа.

В последните години дистанционната работа се превърна в нещо обичайно за много хора. Макар че тя предлага редица удобства и гъвкавост, свързана е и с множество рискове за сигурността на данните и устройствата. Вижте ги в този документ.

8-те основни кибер заплахи пред НПО организациите

8-те основни кибер заплахи пред НПО организациите

Докато НПО организациите все по-активно работят в дигиталната среда, рисковете от изтичане на информация се увеличават. Стъпките за създаване на адекватна защита са много, изискват средства, време, усилия и отдаденост към осигуряването на безопасност.

Линк към страница
Обучителни програми за младежки групи

Обучителни програми за младежки групи

обучителни програми за насърчаване на активното гражданство чрез гражданско образование и активно онлайн участие за младежки групи

Линк към страница
Препоръка на Европейската комисия от 12.12.2023 година относно насърчаване на ангажираността и ефективното участие на

Препоръка на Европейската комисия от 12.12.2023 година относно насърчаване на ангажираността и ефективното участие на гражданите и организациите на гражданското общество в процесите на създаване на обществени политики

Документът цели насърчаване на участието на гражданите и организациите на гражданското общество в създаването на обществени политики, за да се подпомогне изграждането на демократична устойчивост в Съюза. С нея държавите членки се насърчават да предоставят повече възможности на гражданите и организациите на гражданското общество да участват ефективно в процесите на създаване на обществени политики, провеждани от публичните органи на местно, регионално и национално равнище, в съответствие с установените стандарти и добри практики.

Свали документа
Млади репортери за местна демокрация. Учебно помагало за младия журналист

Млади репортери за местна демокрация. Учебно помагало за младия журналист

Помагалото акцентира върху медийната грамотност, разглеждайки отделни практики, които предоставят възможност на младите журналисти да се ориентират по пътя на етичната журналистика.

Линк към страница
Дигитална гражданска компетентност и медийни стереотипи

Дигитална гражданска компетентност и медийни стереотипи

Сборникът представя ролята на дигиталната гражданска компетентност в социалните и педагогическите практики.

Линк към страница
Методология за оценяване на дигитално-медийните умения на гимназисти

Методология за оценяване на дигитално-медийните умения на гимназисти

Документът представя проучване относно дигитално-медийните умения на младежи в гимназиална възраст

Линк към страница
Активни граждани в селата: пет рецепти за по-добро взаимодействие между местни общности и общини

Активни граждани в селата: пет рецепти за по-добро взаимодействие между местни общности и общини

Сборникът представя начини и практики, които биха помогнали за привличането на повече хора в развитието на един район.

Линк към страница

Планове за уроци за различните възрастови групи ученици

Примерни планове на уроци за развиване на дигитално-медийната грамотност на базата на задължителното учебно съдържание, разработени от учители.

Линк към страница

Къде сме когато сме онлайн?

Брошурата е предназначена за родители на деца и тийнейджъри. В нея можете да намерите най-актуалните и популярни сред младежите и тийнейджърите приложения, социални мрежи и игри и интересни факти за тях, като на пример на колко години Фейсбук позволява човек да има профил.

Линк към страница

Материали за обучение по обществени консултации и взаимодействие между администрацията и гражданското общество

Материалите представят принципи и практики за прилагане на инструментите за взаимодействие между администрацията и гражданското общество при вземане на управленски решения, с акцент върху обществените консултации (планиране, провеждане и оценка).

Линк към страница

Acumen Academy

Академия „Акюмен“

Безплатни и платени онлайн курсове за социална промяна, организирани от социално предприятие „Акюмен“.

Линк към страница

Routes 4U e-learning | Module 1 The Cultural Routes of the Council of Europe

Електронно обучение „Твоите маршрути“. Модул 1 от „Културни маршрути“ на Съвета на Европа

Първият модул на обучителния курс представя програмата „Културние маршрути“ на Съвета на Европа с акцент върху макрорегионалните особености на маршрутите.

Линк към страница

Как да създадем социално предприятие. Успешни практики, инструменти, интервюта, ресурси.

Ръководството представя социалното предприемачество като един от най-мощните инструменти за укрепване на общности чрез активиране на доброволческата дейност. Той отразява натрупан опит, проучвания и вече намерени креативни решения на редица социални проблеми.

Свали документа

Имам правото да знам

Обучителен филм, създаден по поръчка на „Програма достъп до информация". Той показва етапите в търсенето и получаването на достъп до обществена информация от органите на власт по Закона за достъп до обществена информация (ЗДОИ).

Линк към страница

Отивам в моя нов дом

Целта на тази книжка е да обясни на децата какво да очакват през периода, когато институцията се затваря. Книжка, която помага на децата дa се подготвят за преместването в новия им дом.

Свали документа

Съвети за родители на дете с дислексия

Книгата съдържа илюстрации, снимков и аудио-визуален материал, който ще помогне на родителите да разберат затрудненията, които изпитват децата с дислексия.

Линк към страница

Four strategies for community organizing

Четири стратегии за организиране на местни общности

Кратка брошура с указания.

Свали документа

How To Organize Community Meetings

Как да организираме срещи в общността

Кратка брошура с идеи за успешно организиране на срещи в местни общности.

Свали документа