English   14359 НПО
ИНФОРМАЦИОНЕН ПОРТАЛ ЗА НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ В БЪЛГАРИЯ
Библиотека

Сортиране по:
Тема:
Категория:
Разширено търсене
Публикувано от:
Време на издаване:
Eзик:
Автор:
Издател:

открити резултати 20 (0,0416 секунди)
 
Дигитална гражданска компетентност и медийни стереотипи

Дигитална гражданска компетентност и медийни стереотипи

Сборникът представя ролята на дигиталната гражданска компетентност в социалните и педагогическите практики.

Линк към страница
Методология за оценяване на дигитално-медийните умения на гимназисти

Методология за оценяване на дигитално-медийните умения на гимназисти

Документът представя проучване относно дигитално-медийните умения на младежи в гимназиална възраст

Линк към страница
Активни граждани в селата: пет рецепти за по-добро взаимодействие между местни общности и общини

Активни граждани в селата: пет рецепти за по-добро взаимодействие между местни общности и общини

Сборникът представя начини и практики, които биха помогнали за привличането на повече хора в развитието на един район.

Линк към страница

Планове за уроци за различните възрастови групи ученици

Примерни планове на уроци за развиване на дигитално-медийната грамотност на базата на задължителното учебно съдържание, разработени от учители.

Линк към страница

Къде сме когато сме онлайн?

Брошурата е предназначена за родители на деца и тийнейджъри. В нея можете да намерите най-актуалните и популярни сред младежите и тийнейджърите приложения, социални мрежи и игри и интересни факти за тях, като на пример на колко години Фейсбук позволява човек да има профил.

Линк към страница

Материали за обучение по обществени консултации и взаимодействие между администрацията и гражданското общество

Материалите представят принципи и практики за прилагане на инструментите за взаимодействие между администрацията и гражданското общество при вземане на управленски решения, с акцент върху обществените консултации (планиране, провеждане и оценка).

Линк към страница

Acumen Academy

Академия „Акюмен“

Безплатни и платени онлайн курсове за социална промяна, организирани от социално предприятие „Акюмен“.

Линк към страница

Routes 4U e-learning | Module 1 The Cultural Routes of the Council of Europe

Електронно обучение „Твоите маршрути“. Модул 1 от „Културни маршрути“ на Съвета на Европа

Първият модул на обучителния курс представя програмата „Културние маршрути“ на Съвета на Европа с акцент върху макрорегионалните особености на маршрутите.

Линк към страница

Как да създадем социално предприятие. Успешни практики, инструменти, интервюта, ресурси.

Ръководството представя социалното предприемачество като един от най-мощните инструменти за укрепване на общности чрез активиране на доброволческата дейност. Той отразява натрупан опит, проучвания и вече намерени креативни решения на редица социални проблеми.

Свали документа

Имам правото да знам

Обучителен филм, създаден по поръчка на „Програма достъп до информация". Той показва етапите в търсенето и получаването на достъп до обществена информация от органите на власт по Закона за достъп до обществена информация (ЗДОИ).

Линк към страница

Отивам в моя нов дом

Целта на тази книжка е да обясни на децата какво да очакват през периода, когато институцията се затваря. Книжка, която помага на децата дa се подготвят за преместването в новия им дом.

Свали документа

Съвети за родители на дете с дислексия

Книгата съдържа илюстрации, снимков и аудио-визуален материал, който ще помогне на родителите да разберат затрудненията, които изпитват децата с дислексия.

Линк към страница

Four strategies for community organizing

Четири стратегии за организиране на местни общности

Кратка брошура с указания.

Свали документа

How To Organize Community Meetings

Как да организираме срещи в общността

Кратка брошура с идеи за успешно организиране на срещи в местни общности.

Свали документа

Community development vocabulary

Английско-български речник на понятия от областта на развитие на местни общности


Свали документа

What is appreciative inquiry?

Какво е подкрепящо проучване?

Подкрепящо проучване е начин на мислене, възприемане и действие за целенасочена промяна в дадена организация. То почива на предположението, че положителните качества на една организация вече съществуват в нея и трябва просто да се развият и засилят.

Свали документа

Accountability in Practice: Mechanisms for NGOs

Механизми за прозрачност в управлението на неправителствени организации

Преглед на 5 механизма за упражняване на прозрачност в управлението на НПО.

Линк към страница

Онлайн ресурси за социално предприемачество

management.org

Страницата предлага материали, които съдържат определение за социално предприемачество, примери за значението и успешното му приложение и съвети за тези, които имат интерес да го въведат в собствената си практика.

Линк към страница

Онлайн ресурси за писане на проекти

fundsforNGOs. Grants and resources for sustainability

Полезни съвети и насоки за кандидатстване за финансиране по проекти.

Линк към страница