English   14400 НПО
ИНФОРМАЦИОНЕН ПОРТАЛ ЗА НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ В БЪЛГАРИЯ
Библиотека

Сортиране по:
Тема:
Категория:
Разширено търсене
Публикувано от:
Време на издаване:
Eзик:
Автор:
Издател:

открити резултати 74 (0,0363 секунди)
 

Информационна кампания на НАП „Заплата в плик"

Кампанията е насочена към проблема с осигуряване на работещите върху по-малка сума от реално получаваната.

Линк към страница

Календар за православния пост през 2019 г.

На вниманието на организаторите на събития през 2019 г., по време на които се предлага храна и напитки на участниците.

Линк към страница

Работна програма за 2019 г. на програма „Европа за гражданите“ 2014 – 2020 г.

Програма „Европа за гражданите“ за периода 2019 – 2020 г. е важен инструмент, чиято цел е европейските граждани да получат по-активна роля в определянето на бъдещето на ЕС.

Линк към страница

Да преподаваме с мисъл за бедността

В книгата си „Да преподаваме с мисъл за бедността" педагогът Ерик Дженсън разглежда влиянието на бедността върху детския мозък, как тя вреди на децата, семействата и общностите в Съединените щати. Той показва как училищата могат да подобрят академичните постижения и да подготвят за живота учениците в икономически неравностойно положение. Книгата разкрива: какво е бедността и как тя влияе на учениците; кои са двигателите на промяна на макрониво (в училищата) и на микрониво (в ученика); ефективни стратегии и начини да се приложат най-добрите практики във всяко училище, и как да се мобилизират необходимите ресурси, за да има промяна.

Линк към страница

Национална стратегия за борба с трафика на хора 2017 – 2021

Противодействието на трафика на хора и закрила на жертвите е национален приоритет, чието постигане предполага разработването на система от специфични мерки в области като превенция, преследване и наказание, междуведомствена комуникация, закрила и реинтеграция на жертвите. Националната стратегия за борба с трафика на хора 2017 – 2021 е основен политически документ, който формулира приоритетите и целите, свързани с ефективното и дългосрочно противодействие - както на самото престъпление, така и на последиците от него. Целите и приоритетите, заложени в Националната стратегия за борба с трафика на хора 2017– 2021 са в съответствие както с тези, разписани в Стратегията на ЕС за премахване на трафика на хора 2012 – 2016, така и с изведените цели и приоритети в цялостното европейско законодателство, регулиращо и регламентиращо целенасочената работа по проблема.

Линк към страница

Календар за православния пост през 2018 г.

Информация за организаторите на събития през 2018 г., с предлагане на храни и напитки на участниците.

Линк към страница

Истанбулска конвенция

Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие, 11.05.2011, Истанбул.

Свали документа

Конвенция на ООН за правата на детето

Конвенцията е първият юридически обвързващ международен документ, който утвърждава човешките права на всички деца.  В България тя е в сила от юни 1991 г. и е част от вътрешното право.

Линк към страница

Регистър на пространствата за реализиране на културни събития на територията на град София

Регистърът е създаден от Софийска община с цел да улесни работата на организатори на събития.

Свали документа

Register for Red Nose Day

Включи се в деня на Червения нос

Денят на Червения нос е ежегодна кампания за събиране на средства в подкрепа на нуждите на децата в Америка и по света.

Линк към страница