English   14400 НПО
ИНФОРМАЦИОНЕН ПОРТАЛ ЗА НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ В БЪЛГАРИЯ
Библиотека

Сортиране по:
Тема:
Категория:
Разширено търсене
Публикувано от:
Време на издаване:
Eзик:
Автор:
Издател:

открити резултати 74 (0,0378 секунди)
 

International Covenant on Civil and Political Rights

Международен пакт за граждански и политически права

Международният пакт за гражданските и политическите права е многостранен международен договор, приет от Общото събрание на ООН на 16 декември 1966 година и влязъл в сила на 23 март 1976 година. В България той е ратифициран с Указ 1199 на Президиума на Народното събрание от 23 юни 1970 година.

Свали документа

Дарителството в съвременна България

Антология на дарителството в България.

Линк към страница

Citizens' Initiative: Europeans embrace the chance to set the EU's agenda

Гражданска инициатива: европейците се възползват от възможността да определят дневния ред на ЕС

Гражданската инициатива е въведена с Договора от Лисабон и дава право на гражданите на ЕС да влияят на дневния ред на ЕС.

Свали документа

Стратегия за постигането на устойчив интегритет в противодействие на корупционните злоупотреби с публични фондове на ЕС в България

Стратегията е насочена към реално намаляване на административната корупция, има потенциала да рефлектира и върху ограничаването на корупцията по високите етажи на властта и върху забележимо повишаване на доверието в институциите, убедеността на гражданите във върховенството на закона и равенството на всички пред него.

Свали документа

Проект за правилник на Националния съвет за закрила на детето

Проектът включва механизъм за избор на ЮЛНЦ за членове на съвета. Правилникът е отворен за обществено обсъждане до 14 април 2011.

Свали документа

Календар на събитията на членовете на БДФ за месец април 2011 г.

Всеки месец Български дарителски форум представя актуални събития на своите членове, свързани с дарителските им проекти и програми.

Свали документа

Церемония по връчване на годишния приз на „Фондация за прозрачни регламенти“ за 2010 г. на 29 март 2011 г.

Наградата се връчва за трета поредна година за прозрачност и партньорство в дейността на областните и общинските администрации. Мотото на церемонията за годината е „Прозрачни и достъпни администрации в Европа 2020“.

Линк към страница

Long Term Volunteering Vacancies List 2011

Списък с дългосрочни доброволчески позиции в мрежата на SCI

Списък е валиден към януари 2011 година.

Свали документа

Поход на свободата - София 2010

Походът е с искане хората с увреждания да имат гарантиран достъп до лична помощ, която ще им позволи да бъдат активни членове на обществото.

Линк към страница

Long Term Volunteering (LTV). Vacancies List 2010

Списък с дългосрочни доброволчески позиции в рамките на мрежата на SCI

Списъкът е валиден към септември 2010 година.

Свали документа

Programming volunteerism for development: A guidance note

Програмиране на доброволчески инициативи за развитие: указания и насоки

Насоки за използване на доброволчеството, в различните му форми, за обществено развитие.

Линк към страница

Manifesto for Volunteering in Europe

Манифест за доброволчеството в Европа

Манифестът е съставен от Европейска мрежа от 38 доброволчески организации и центрове. Той е насочен към Европейските политици и институции с цел доброволчеството да получи подкрепа в ЕС.

Линк към страница
1234