English   14400 НПО
ИНФОРМАЦИОНЕН ПОРТАЛ ЗА НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ В БЪЛГАРИЯ
Библиотека

Сортиране по:
Тема:
Категория:
Разширено търсене
Публикувано от:
Време на издаване:
Eзик:
Автор:
Издател:

открити резултати 74 (0,0399 секунди)
 

Книжка за София. Лесно за разбиране опознаване на София.

Книжката представлява лесен за разбиране текст съгласно европейските стандарти за изготвяне на достъпни за четене материали за хора с интелектуални затруднения.

Свали документа

Национална стратегия за хората с увреждания 2016 – 2020 г.

Националната стратегия за хората с увреждания 2016 – 2020 е основен политически документ, който формулира приоритетните цели и мерки и е насочена към подобряване качеството на живот на хората с увреждания, недопускане на дискриминация по признак „увреждане”, гарантиране на тяхното пълноценно и активно участие във всички области на обществения живот и насърчаване зачитането на техните правата във всички политики.

Свали документа

Iceland, Liechtenstein, Norway Grants. Working Together for a Green, Competitive and Inclusive Europe

Грантове, отпускани от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия. Работим заедно за зелена, конкурентна и приобщаваща Европа

Грантовете, отпускани от страните от Европейската икономическа зона и Норвегия спомагат за намаляване на социалните и икономически различия в зоната.

Линк към страница

БЕЛЕЖНИК 2016: Какъв е средният успех на държавата в грижата за децата?

В публикацията е направен преглед на напредъка на изпълнението на над 20 ангажимента, които държавата сама е поела към децата у нас. Областите, които „Бележник" оценява са пет: общи принципи по Конвенцията на ООН за правата на детето; семейна среда и алтернативни грижи; здравеопазване; образование и правосъдие.

Свали документа

Организационен профил на фондация „П.У.Л.С.“

Кратко описание на мисия, визия, цели и основни дейности на фондация „П.У.Л.С.“ Описание на услугите и програмите, както и реализирани проекти.

Свали документа

Национална кампания „Общество на всички възрасти“

За осма поредна година Фондация Лале насърчава организации от цялата страна да се включат в кампанията „Общество на всички възрасти” и да отбележат международния Ден на възрастните хора.

Свали документа

The Essential 55

Най-важните 55 правила за общуване

Обучителен материал под формата на основни правила за общуване в училище и в обществото.

Свали документа

Конвенция за правата на детето

Адаптиран текст за деца от книгата „Моите права са мои отговорности“.

Свали документа

Онлайн ресурси за развитие на НПО

fundsforNGOs. Grants and resources for sustainability

Онлайн платформа с интересни статии и съвети за набиране на средства, идеи за организиране на събития, инструкции за писане на проекти и други.

Линк към страница

Онлайн ресурси за НПО

nonprofitexpert.com

Полезен източник с помощни материали за НПО на широк набор от теми като създаване и управление на НПО, счетоводство, организация на кампании, разработка на бизнес планове, набиране на средства, оценка на работата на организацията, кандидатстване по проекти, стратегическо планиране и други.

Линк към страница

International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights

Международен пакт за икономически, социални и културни права

Международният пакт за икономически, социални и културни права е многостранен международен договор, приет от Общото събрание на ООН на 16 декември 1966 година и влязъл в сила на 3 януари 1976 година. В България той е ратифициран с Указ № 1199 на Президиума на международен договор Народното събрание от 23 юли 1970 година.

Свали документа

United Nations Charter

Хартата на Обединените нации

Хартата на Обединените нации е договорът, който образува и основава международната Организация на обединените нации. Той е подписан на Конференцията за международна организация на обединените нации в Сан Франциско, Калифорния, САЩ на 26 юни 1945 година. Влиза в сила на 24 октомври 1945 година.

Линк към страница