English   14372 НПО
ИНФОРМАЦИОНЕН ПОРТАЛ ЗА НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ В БЪЛГАРИЯ
Библиотека

Сортиране по:
Тема:
Категория:
Разширено търсене
Публикувано от:
Време на издаване:
Eзик:
Автор:
Издател:

открити резултати 136 (0,0403 секунди)
 

Граждани и администрация

Доклад II по проект „Правата ми в действие“

Свали документа

Syrian Refugees in Europe: What Europe Can Do to Ensure Protection and Solidarity

Сирийски бежанци в Европа: какво може да направи Европа за да ги защити и прояви съпричастност

Докладът разглежда реакцията на европейските страни към притока от бежанци от Сирия. Основните теми са приемането на бежанците и търсещите политическо убежище, достъп до административни процедури, споделяне на икономическата тежест и международното сътрудничество.

Линк към страница

Правата ми на работното място

Разработката има за цел да запознае гражданите с основните права и задължения на работното място, представени в своята динамика и развитие.

Свали документа

Reform Steps Towards Child Protection Bulgaria – Romania. A Comparative Approach

Стъпки към реформа на защитата на децата в България и Румъния. Сравнително изследване

Докладът сравнява основните стъпки в реформирането на системите за защита на децата в България и Румъния.

Свали документа

The Future of Syria - Refugee Children in Crisis

Бъдещето на Сирия – кризата на децата бежанци

Публикуваният доклад „Бъдещето на Сирия - кризата на децата бежанци" е първото задълбочено проучване върху живота на сирийските деца бежанци от началото на конфликта през май 2011 г. Две от основните заключения са, че децата бежанци често живеят в разбити семейства и са принудени да осигуряват основния доход на семействата си. Над 70 хил. семейства живеят без бащи, а над 3700 деца бежанци са непридружени или разделени и от двамата си родители.

Линк към страница

Les enfants handicapés

Положението на децата с увреждания

Докладът разглежда дискриминацията спрямо децата с увреждания и представя варианти и решения, чрез които да бъде предотвратено изключването им от обществото.

Свали документа

Survivre au-delà de la guerre: la vie des refugiés syriens et des populations déplacées au Liban

Оцеляване след войната: животът на сирийските бежанци и имигриралите в Ливан

Докладът е насочен най-вече към работата на "Лекари без граници" със сирийските бежанци, на които екипът предоставя безплатна медицинска помощ. Според получените данни условията на живот и здравния статус на бежанците се влошават все повече. Кризата в Сирия подтиква все повече от своите граждани да напуснат страната си, за да открият по - добро и безопасно място за живот.

Свали документа

Рискове и опасности в младежка възраст

Пособие за обучение по метода „Връстници обучават връстници“.

Свали документа

PROTECT - Идентифициране и защита на високорискови жертви на полово обусловено насилие

Проектът „ПРОТЕКТ“ има за цел да допринесе за превенцията и намаляването на най-тежките форми на полово обусловено насилие срещу момичета, млади жени и техните деца, такива като тежките телесни повреди, убийствата и опитите за убийства, вкл. и т.нар. престъпления на честта и умъртвяванията

Свали документа

Внимание! Пропаст в заплащането

Изследването на Български хелзинкски комитет за дискриминацията на жените на пазара на труда в България е фокусирано върху липсата на равно заплащане. Анализът използва данни от Националния статистически институт и Евростат и показва, че разликата в заплащането между мъже и жени в България се увеличава в последните няколко години като различията са най-големи за възрастовата група 35-44 години. Най-голямо е несъответствието в държавния сектор и в няколко области - култура, спорт и развлечения, здравеопазване и социални дейности и финансово посредничество.

Свали документа

The Racial Equality Directive: Application and Challenges

Директива за расово равенство: приложение и предизвикателства

Агенцията на Европейския съюз за основните права публикува доклад за приложението на европейската директива за расово равенство – Директива 2000/43, в който са отбелязани позитивните моменти, както и необходимостта да се обсъдят възможностите за повишаване на финансовите ресурси на организации, работещи в подкрепа и консултиращи жертви на дискриминация.

Линк към страница

Окончателен национален доклад по проект „Гражданско наблюдение в полицията“ за периода август 2010 – май 2011 г.

Резултатите от наблюдението са представени в 14 показатели, които отразяват изискванията за защита на основните права на задържаните лица според международноправни и национални правни източници.

Свали документа

Наръчник за партниране при решаване на конфликти

Наръчникът разглежда някои аспекти на разрешаването на конфликти на основата на различна идентичност - етническо, религиозна, регионална, както и средствата за медиация.

Свали документа

Граждански организации: Българите не знаят правата си по екологичните проблеми

Статия във вестник „Дневник“ с достъп за регистрирани читатели.

Линк към страница

Поход на свободата - София 2010

Походът е с искане хората с увреждания да имат гарантиран достъп до лична помощ, която ще им позволи да бъдат активни членове на обществото.

Линк към страница
1...34567