English   14337 НПО
ИНФОРМАЦИОНЕН ПОРТАЛ ЗА НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ В БЪЛГАРИЯ
Библиотека

Сортиране по:
Тема:
Категория:
Разширено търсене
Публикувано от:
Време на издаване:
Eзик:
Автор:
Издател:

открити резултати 343 (0,0422 секунди)
 

Медии и външна политика. Мнения на българите

Две трети от българските граждани - 63%, смятат, че медиите в страната са зависими в работата си. Това показва изследване на фондация „Конрад Аденауер“ и „Алфа Рисърч“ за свободата на медиите и доверието в международните институции и държави.

Свали документа

Работна програма за 2019 г. на програма „Европа за гражданите“ 2014 – 2020 г.

Програма „Европа за гражданите“ за периода 2019 – 2020 г. е важен инструмент, чиято цел е европейските граждани да получат по-активна роля в определянето на бъдещето на ЕС.

Линк към страница

Хоризонт 2030. Демографски тенденции в България

Изследването предлага обстойна демографска прогноза за България по населени места до 2030 г., която очертава картината в близко бъдеще и предлага конкретни мерки и политики за подобряване на демографската ситуация в страната. Проучването включва и анализ на успешни демографски мерки и политики в Европа.

Линк към страница

Да преподаваме с мисъл за бедността

В книгата си „Да преподаваме с мисъл за бедността" педагогът Ерик Дженсън разглежда влиянието на бедността върху детския мозък, как тя вреди на децата, семействата и общностите в Съединените щати. Той показва как училищата могат да подобрят академичните постижения и да подготвят за живота учениците в икономически неравностойно положение. Книгата разкрива: какво е бедността и как тя влияе на учениците; кои са двигателите на промяна на макрониво (в училищата) и на микрониво (в ученика); ефективни стратегии и начини да се приложат най-добрите практики във всяко училище, и как да се мобилизират необходимите ресурси, за да има промяна.

Линк към страница

Световен дарителски индекс на КАФ 2018

The CAF World Giving Index 2018. A Global View of Giving Trends

Световният дарителски индекс на КАФ е най-авторитетното проучване, което измерва щедростта в 146 държави. Сред тях България е на 126-мо място в света като Общият индекс на дарителство в България е по-висок от миналогодишния и се е увеличил от 19% на 22%.

Линк към страница

The future evolution of civil society in the European Union by 2030

Бъдещото развитие на гражданското общество в Европейския съюз до 2030

Публикацията предлага анализ на основните предизвикателства пред гражданските организации, тенденциите и движещите сили за промяна и как потенциалните трудности могат да намерят решения.

Линк към страница

Помагало за определяне и опазване на птиците в горите

Изданието дава информация за 78 вида птици. Някои от описаните видове се срещат и в населените места на страната.

Линк към страница

Reflecting on Europe. How Europe is perceived by people in regions and cities

Да чуем Европа. Как се възприема Европа от хората в региони и градове

Докладът представя окончателните резултати от диалога и вслушването в мнението на хора от общини, регионални парламенти, местни власти, училища и университети. Това "упражнение по слушане" продължава от 2016 до 2018 г и е в сърцевината на дебата за бъдещето на Европа.

Линк към страница

Знаем ли какво е да си родител на тийнейджър в България?

Проучването е едно от първите, насочени към разбиране на нуждите и предизвикателствата, пред които родителите се изправят в този период от живота на техните деца. Изследването е част от по-голям проект на УНИЦЕФ, който обхваща шест страни от Централна и Източна Европа с използване на обща методологическа рамка. Този текст представя накратко резултатите от българската част от изследването.

Свали документа

Media Influence Matrix: Bulgaria. Technology, public sphere and journalism

Елементи на влияние върху медиите: България. Технологии, публична сфера и журналистика

Докладът разглежда влиянието на няколко фактора върху медиите в България - промени в публичните политики и регулации, източници на финансиране и влиянието им върху медийното съдържание и въздействието на технологични компании върху журналистиката.

Линк към страница

Valuing Rivers. How the diverse benefits of healthy rivers underpin economies

Ценността на реките. Как разнообразните ползи от чисти реки укрепват икономиките

Докладът разглежда едно важно предизвикателство пред правителствата, частния сектор и финансовите институции - неспособността им да оценят пълния спектър от ползи, които реките носят на обществото и икономиката.

Линк към страница

Атлас на инвазивните чужди видове от значение за Европейския съюз

Изданието съдържа информация и оригинални данни от България за 37 вида включени в първия списък на инвазивните чужди видове от значение за ЕС, приет през 2016 г., който е приложение към регламента. Списъкът включва 14 растителни вида, 7 безгръбначни вида животни и 16 гръбначни вида животни (2 риби, 1 земноводно, 1 влечуго, 3 птици, и 9 бозайници).

Свали документа

Огледала

„Огледала“ е наръчник за борба с антициганизма чрез образование по човешки права. Той съдържа богата информация за ромската култура и историята на ромите в Европа, както и конкретни съвети за справяне с негативните стереотипи в отношението към това малцинство.

Линк към страница

Challenges facing civil society organisations working on human rights in the EU

Предизвикателства пред граждански организации, работещи в защита на човешките права в ЕС

Докладът разглежда практическите и правни трудности, с които се сблъскват правозащитните организации в ЕС като предлага и възможни решения на тези обезпокоителни проблеми.

Свали документа

Децата и медиите. Пътеводител за етично отразяване

Наръчникът е подготвен от опитни представители на медиите и експерти, които са обобщили принципите и въпросите, важни за различните ситуации, при които деца попадат в медиите. В него има и информация за законодателната рамка в България, международните стандарти и множество практични съвети (психологически, юридически, технически, бизнес) за отстояване най-добрия интерес на детето, от една страна, и повишаване качеството на журналистическата работа, от друга.

Свали документа

Търси се здрав разум. Устойчивост към негативните ефекти на „пост-истината“ и прогнозни показатели за нейното измерване в новия индекс на медийната грамотност 2018

Индексът оценява потенциалната устойчивост към разпространението на фалшиви новини в 35 европейски държави, като се използват индикатори за медийна свобода, образование и доверие между хората.

Свали документа
1...89101112...18