English   14187 НПО
ИНФОРМАЦИОНЕН ПОРТАЛ ЗА НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ В БЪЛГАРИЯ
Организационно развитие

„Как държавата финансира НПО?“

„Как държавата финансира НПО?“ - анализ по темата и коментари. Темата е важна, защото не е достатъчно само да имаш намерение да подкрепяш гражданския сектор, но е от значение и как. Анализът разглежда и правната рамка по темата, а така също и достъпната налична информация за това какво и на кого „плащат“ държавните институции, когато искат да развиват различни инициативи, да постигат поставени в политиките цели или да търсят доставчици на услуги. Анализът е създаден в рамките на проект „Къщата на гражданското общество – общност за развитие" (BG05/576), изпълняван от БЦНП и Фондация ПроИнфо. Проектът се финансира в рамките на Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 г.(www.ngogrants.bg).
свали документа

Доклад Относно Проблемите пред неправителствените организации в България

Докладът представя основните изводи и резултати от проведени 6 регионални срещи в страната в периода декември 2013 г – април 2014 г., имащи за цел представяне на Стратегията за подкрепа развитието на гражданските организации в Република България (2012 – 2015), приета от Министерски съвет, както и идентифицирането и обсъждането на основните проблеми пред българските неправителствени организации с оглед тяхното устойчиво развитие и ефективно участие в процесите на вземане на решения на национално и местно ниво. Регионалните срещи бяха проведени както следва: за Северозападен район – в Ловеч на 2 декември 2013 г., за Северен централен район – в Русе на 3 декември 2013 г., за Североизточен район – във Варна на 4 декември 2013 г., за Централен южен район - в Пловдив на 29 януари 2014 г., за Югоизточен район - в Стара Загора на 30 януари 2014 г. и за Югозападен район – в София на 25 април 2014 г. Докладът и регионалните срещи са в рамките на проект "Партньорство в стратегии и действия", изпълняван от от Български център за нестопанско право и Фондация ПАЦЕП, с финансовата подкрепа на Българо-Швейцарската програма за сътрудничество чрез Фонда за реформи, свързани с участието на гражданското общество.
свали документа

Неправителственият сектор и (не)устойчивото развитие /Вяра Ганчева/

Когато става дума за реализация на концепцията за устойчиво развитие в една страна, в един регион, в едно селище не може да се пренебрегва влиянието на неправителствените организации, които са сравнително нови актьори, но вече признати за неотменна част от постигането на устойчивото развитие на обществото. Те осигуряват обучение и експертиза; участват в определянето на дневния ред на обществото, включително чрез предлагане алтернативи на развитието; предоставят социални услуги на рискови групи; подпомагат решаването на значими за хората икономически и екологични проблеми и лобират пред местни и държавни институции; съдействат за откритост и прозрачност на управлението...Дали обаче самият неправителствен сектор е толкова устойчив, колкото са очакванията на неговите лидери и на гражданите?
свали документа

Aнализ на италианския опит в управлението на младежки центрове и практиките по включване на младежи в риск в техните дейности

Този анализ е изготвен в рамките на проект „Младежи без граници: добри практики в управлението на младежки центрове и работа с младежи в риск“, изпълняван от Фондация „С.Е.Г.А. – Старт за ефективни граждански алтернативи“ в партньорство с базираната в град Флоренция италианска неправителствена организация „Европейска академия във Флоренция“. Анализът цели да рамкира както по-доброто изучаване на италианския опит в работата с младежи в риск, така и да артикулира примерни идеи за адаптирането, изпробването и прилагането на този опит в българската действителност. Анализът е изготвен на базата на предварително посещение, извършено от екип на Фондация С.Е.Г.А. във Флоренция, Италия, през месец юни 2013 година; на разговори и консултации с експерти от италианския партньор „Европейска академия във Флоренция“; на редица програмни и оперативни документи от италиански местни власти и неправителствени организации; на консултации с целевата група на проекта в България.
свали документа

ПРОГРАМА НА ТРЕТИ ПСИХОДРАМА ФЕСТИВАЛ - ПЛОВДИВ 2014 / ВРЕМЕВИ ГРАФИК

Представя се времеви график за провеждане на събитията от Фестивала – актуализиран на 28.01.2014 г.
свали документа

PROGRAMME - TIMETABLE

PSYCHODRAMA FESTIVAL, THIRD EDITION - Bulgaria, Plovdiv 2014 / MAIN PROGRAMME , MIXING SPACES PROGRAMME , OPEN DOORS PROGRAMME, EVENING PROGRAMME / 24.1.2014
свали документа

PROGRAMME - ADDITIONAL INFORMATION

PSYCHODRAMA FESTIVAL, THIRD EDITION - Bulgaria, Plovdiv 2014 / PRESENTERS, EVENTS / 24.1.2014
свали документа

ПРОГРАМА НА ТРЕТИ ПСИХОДРАМА ФЕСТИВАЛ - ПЛОВДИВ 2014 / ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

Представя се допълнителна информация за водещите и за събитията от Фестивала – актуализирана на 21.01.2014 г.
свали документа

ПРОГРАМА НА ТРЕТИ ПСИХОДРАМА ФЕСТИВАЛ - ПЛОВДИВ 2014 / ВРЕМЕВИ ГРАФИК

Представя се времеви график за провеждане на събитията от Фестивала – актуализиран на 27.12.2013 г.
свали документа

INVITATION

PSYCHODRAMA FESTIVAL, THIRD EDITION - Bulgaria, Plovdiv 2014 / WE WOULD LIKE TO INVITE EVERYONE
свали документа

PROGRAMME - ADDITIONAL INFORMATION

PSYCHODRAMA FESTIVAL, THIRD EDITION - Bulgaria, Plovdiv 2014 / PRESENTERS, EVENTS
свали документа

PROGRAMME - TIMETABLE

PSYCHODRAMA FESTIVAL, THIRD EDITION - Bulgaria, Plovdiv 2014 / MAIN PROGRAMME , MIXING SPACES PROGRAMME , OPEN DOORS PROGRAMME, EVENING PROGRAMME
свали документа

PARTICIPANTS REGISTRATION FORM

PARTICIPANTS REGISTRATION FORM for THE THIRD EDITION OF PSYCHODRAMA FESTIVAL - Bulgaria, Plovdiv, 2014
свали документа

Как да си учредим неправителствена организация?

Наръчник, описващ основните стъпки в процеса на създаване на една НПО. Наръчникът е издаден през 2012г. от Държавния департамент на САЩ. Изданието е на френски език.
свали документа

Non-Governmental Organizations and Development

Книга за историята на неправителствените организации и ролята им в общественото развитие в регионален и глобален план. Авторите, Дейвид Луис и Назнуийн Канджи, се фокусират върху теоретичната роля на НПО в гражданската общество, разглеждайки примери от целия свят. Публикувано от Routledge през 2009г. Източникът е на английски.
линк към страница

Capacity building for local NGOs

Наръчник за основаване и развитие на НПО с акцент върху стратегическото планиране, организационната структура, управление на хора, проекти и финанси, офисна администрация, набиране на средства и публичност. Издаден от Католическия институт за международни отношения през 2005; Автор Лейни Томас. Източникът е на английски.
линк към страница

Practical Guide to NGO’s Preparation and Management

Наръчник за подготовка и управление на проекти за неправителствени организации. Съдържа информация за определяне на целеви групи, цикъл на проекта, разпределяне на финансите и изпълнение на проект чрез Подхода на логическо структуриране (Logical Framework Approach), както и речник и полезни линкове. Наръчникът е написан през 2006 от Европейския съюз за Ливанското гражданско общество. Източникът е на английски.
линк към страница

Сп. "Личностно развитие", юли 2013 г.

Национален алианс за развитие отразява актуални събития, които живо интересуват нашите читатели
свали документа

Сп. "Личностно развитие", април 2013 г.

Национален алианс за развитие отразява актуални събития, които живо интересуват нашите читатели
свали документа

Сп. "Личностно развитие", май 2013 г.

Национален алианс за развитие отразява актуални събития, които живо интересуват нашите читатели
свали документа