Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
окт
21

Организационно развитие

02 януари 2018
Икономическа независимост на жените за излизане от насилие в партньорската връзка : Наръчник за НПО, които работят срещу насилието

Наръчникът е разработен от една страна да подобри уменията на практикуващите специалисти, но от друга да им предостави полезни инструменти и методологии, които да бъдат внедрени в практиката. Центровете за борба с насилието, всъщност често страдат от финансови проблеми и ограничени времеви и човешки ресурси при провеждането на основните си дейности, затова наръчникът цели да осигури инструменти, които не представляват допълнителна тежест, а предоставят възможности за повишаване на ефективността на съществуващите практики. Наръчникът осигурява на професионалистите и практиците в центровете както теоретични знания, така и практически инструменти за подпомагане на личностното и икономическо овластяване на жените. Този наръчник е изготвен с финансовата подкрепа на Програма "Права, равенство и гражданство" на Европейския Съюз по проект "Women Economic - independence & Growth Opportunity" / JUST/2014/RDAP/AG/VICT/7365. Наръчникът е предназначен за работа на социални работници и психолози, които работят с жени жертви на насилие, в т.ч насилие от интимния партньор за икономическото им овластяване. Сайт на проекта : www.wegoproject.eu Партньори за България: Фондация "Джендър проект в България", Фондация "Асоциация Анимус" и Български Център на жените в технологиите.

свали документа
08 март 2016
Кодекс на добрите практики за въздействие

Фондация Лале публикува Кодекс на добрите практики за въздействие, разработен в рамките на програма Вдъхновяващо въздействие. Смисълът на съществуването на гражданските организации е в промяната, за която работят. Сдружения, фондации, клубове, благотворителни организации , социални предприятия са създадени с предварително определена цел. Социалното въздействие включва ефектите за директни и индиректни ползватели на проект или дейност на една организация, екипа на организацията, други организации, политики, практики и закони. Кодексът очертава цикъла на практиките за въздействие и осем основни принципа, които са описани с кратко обяснение защо всеки един е важен и идеи за прилагането му на практика. Цикълът и принципите са валидни за всички организации с идеална цел. Практика за въздействие са дейностите, които една организация реализира за да се фокусира върху въздействието от работата си - формулиране на желаното въздействие, планиране как то да бъде измерено, събиране на информация за него, осмисляне на информацията, оповестяването й и изводи от нея.

свали документа
15 февруари 2015
TranSpace в България

Как работихме и какво постигнахме в ЦПЗ „Проф. Н. Шипковенски“

свали документа
15 февруари 2015
TranSpace

Пространство за преход от страх към увереност

свали документа
15 февруари 2015
Терапевтично пространство

Случаи от приложението на методологията на проект TranSpace

свали документа
15 февруари 2015
Без обвинения

Подход за интервенция при Булинг

свали документа
15 февруари 2015
Булинг

Презентация по темата

свали документа
27 септември 2013
Как да си учредим неправителствена организация?

Наръчник, описващ основните стъпки в процеса на създаване на една НПО. Наръчникът е издаден през 2012г. от Държавния департамент на САЩ. Изданието е на френски език.

свали документа
31 януари 2013
Strategic Planning Handbook

This handbook purpose is to assist the reader in the building and implementation of his strategic or long-range planning. Published in 2001

свали документа
31 януари 2013
Tools for Development

A handbook for those engaged in development activity. It draws together a range of techniques designed to help the reader to undertake development activities and interventions of any size and kind. Published by the International Bank for Reconstruction and Development, September, 2002.

свали документа
30 януари 2013
The Five Fundamentals of Dealing with Change

The article aims to provide the reader with а guidelines for successful coping with changes whether within the working place or in the personal life. Written by Joe Flower, 1996.

свали документа
30 януари 2013
A Review of Public Participation and Consultation Methods

Published by the McMaster University Centre for Health Economics and Policy Analysis, 2001

свали документа
29 януари 2013
Public Participation Toolbox

Gives a variety of public participation techniques. Published by the International Association for Public Participation, 2000.

свали документа
29 януари 2013
Какво разбираме под общност

Презентация целяща запознаването на читателя с понятието за "общност" и неговите специфични характеристики.

свали документа

Търсене на публикация