English   14319 НПО
ИНФОРМАЦИОНЕН ПОРТАЛ ЗА НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ В БЪЛГАРИЯ
Библиотека

Сортиране по:
Тема:
Категория:
Разширено търсене
Публикувано от:
Време на издаване:
Eзик:
Автор:
Издател:

открити резултати 22 (0,0338 секунди)
 

Хроники на доброто - сборник очерци. Формат EPUB

В сборника са събрани истории от работата на граждански организации в цялата страна, истории на доброта, състрадание, помощ и отдаденост. Те не винаги са с добър завършек, но имат силата да ни припомнят какво можем да направим и защо сме хора.

Свали документа

Хроники на доброто - сборник очерци. Формат MOBI

В сборника са събрани истории от работата на граждански организации в цялата страна, истории на доброта, състрадание, помощ и отдаденост. Те не винаги са с добър завършек, но имат силата да ни припомнят какво можем да направим и защо сме хора. Съставители: Георги Генчев, Ралица Николова Редактори: Любомир Василев, Георги Генчев Графичен дизайн: Владимир Любенов Илюстрация на предна корица: Oreste Vinciguerra, платформа The Greats Снимките в сборника са предоставени от гражданските организации от очерците. Издател: Фондация „Програмен и аналитичен център за европейско право“ (ПАЦЕП) © Фондация „Програмен и аналитичен център за европейско право“ (ПАЦЕП), 2021 г.

Свали документа

Обществени нагласи към равенството между мъжете и жените и насилието над жени

Преобладаващото мнозинство от българските граждани подкрепят равенството между мъжете и жените и смятат за неприемливи различните форми на насилие над жени – вербални, физически и емоционални. Над 90% от анкетираните считат равенството между мъжете и жените за основно човешко право, приемат го за необходимо условие за постигане на по-справедливо общество и са съгласни, че мъжете и жените трябва да получават еднакво заплащане за една и съща работа.

Линк към страница

Наръчник и инструментариум за професионалисти за цялостна интервенция с млади жени, търсещи убежище и бежанки

Наръчникът е за професионалисти, които работят в сферата на миграционните процеси и интеграцията на млади жени, търсещи убежище и бежанки чрез цялостна социално-трудова интервенция.

Линк към страница

Места за помощ и подкрепа на пострадали от насилие в България

Списък на кризисни центрове и консултативни кабинети, предлагащи помощ за пострадали от насилие в България.

Свали документа

COVID-19 и насилието над жени. Какво може да направи здравната система

Насоките са създадени от Световната здравна организация.

Свали документа

Насилието в България

Доклад на Министерството на труда и социалната политика от проведено национално представително изследване на тема "Насилието в България". В рамките на проучването са обхванати различни заинтересовани страни/целеви групи, имащи отношение по темата с насилието, основано на пола и домашното насилие, като: експерти от различни области, работещи по превенция и случаи на насилие; потребители на услуги за превенция на насилието, основано на пола и домашното насилие, работодатели, както и пълнолетното население на страната.

Линк към страница

Наръчник за младежки работници, координатори на доброволци и обучители "Свободни да бъдем себе си"

Наръчникът съдържа пояснения на различни термини, когато се работи по темата за равенство на половете. Основна роля е отредена на създаването на защитено пространство, при организиране на събития, обучения, семинари и работа с доброволци, както и на разнообразни неформални методи за работа с различни аудитории.

Свали документа

Global Gender Gap Report 2018

Доклад за различията между половете за 2018

Докладът представя индексът за различия между половете в глобален мащаб в четири основни области: здравеопазване, образование, икономика и политика.

Линк към страница

Истанбулска конвенция

Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие, 11.05.2011, Истанбул.

Свали документа

Икономическа независимост на жените за излизане от насилие в партньорската връзка : Наръчник за НПО, които работят срещу насилието

Наръчникът предоставя полезни практически инструменти и методологии. Той е предназначен за социални работници и психолози, които работят с жени, жертви на насилие, в т.ч насилие от интимния партньор и за икономическото им овластяване.

Свали документа

Икономическата независимост на жената, начин за излизане от насилствена връзка

Препоръки в рамките на ЕС за предприемане на поустойчиви действия по отношение икономическите нужди на жените, преживели насилие от интимния партньор. X

Свали документа

Жени, настанени в кризисен център

Инфографика с профила на жените, настанени в кризисните центрове по проект "Women Economic - independence & Growth Opportunity" с участници от България, Италия, Гърция и Испания.

Свали документа

Жените в затвора

Специален доклад на Български хелзински комитет за ситуацията на лишените от свобда в единствения женски затвор в България, с акцент върху правото на семеен живот, бременността, раждането и отглеждането на деца в затвора.

Свали документа

Равнопоставени ли са жените и мъжете в МВР?

Анализът е изготвен по проект "Сигурни ли са жените, осигуряващи нашата сигурност?"

Свали документа

Социологическо изследване "Нагласи, практики, бариери пред активното мъжко включване в грижите за деца". Резюме

Изследването разглежда нагласите към ролите на „мъжа“ и „жената“ в семейството, положителните тенденции, както и бариерите пред по-активното включване на мъжете в грижата за децата.

Свали документа

Социални модели на интеграция на проституиращите в Швеция, Канада, България и Германия

Настоящият доклад описва моделите на регулиране на проституцията в три държави, където темата е предмет на широк обществен дебат, а държавата неправителственият сектор полагат сериозни усилия за решаване на съпътстващите това явление проблеми.

Линк към страница

Жените в неформалната икономика на България

В настоящата публикация се анализира положението на жените на неформалния пазар на труда в България и се обосновава необходимостта от разработване на джендър ориентирана стратегия за гарантиране на икономическите им права.

Свали документа

PROTECT - Идентифициране и защита на високорискови жертви на полово обусловено насилие

Проектът ПРОТЕКТ има за цел да допринесе за превенцията и намаляването на най-тежките форми на полово обусловено насилие срещу момичета, млади жени и техните деца, такива като тежките телесни повреди, убийствата и опитите за убийства, вкл. и т.нар. престъпления на честта и умъртвяванията

Свали документа