English   14375 НПО
ИНФОРМАЦИОНЕН ПОРТАЛ ЗА НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ В БЪЛГАРИЯ
Библиотека

Сортиране по:
Тема:
Категория:
Разширено търсене
Публикувано от:
Време на издаване:
Eзик:
Автор:
Издател:

открити резултати 76 (0,0428 секунди)
 

Търси се здрав разум. Устойчивост към негативните ефекти на „пост-истината“ и прогнозни показатели за нейното измерване в новия индекс на медийната грамотност 2018

Индексът оценява потенциалната устойчивост към разпространението на фалшиви новини в 35 европейски държави, като се използват индикатори за медийна свобода, образование и доверие между хората.

Свали документа

Бяла книга за свободата на медиите в България

Публикацията представя основни процеси в областта на свободата на медиите в България.

Свали документа

Предпоставки за медийна грамотност и способност на Европа да се справи с феномена „пост-истина"

В тази статия концепцията „медийна грамотност“ се използва, за да се измери способността за справяне с негативните ефекти от намаляващото обществено доверие, крайно поляризираната политика и фрагментираната медийна среда, които са свързани с феномена „пост-истина“. С най-добри предпоставки за висока медийна грамотност на своите граждани сред държавите в Европа се отличават Финландия, Холандия, Дания и Естония. На обратния полюс са балканските държави, включително и България.

Свали документа

Новини... отблизо

Настоящото изследване прави моментна снимка на журналистически почерци в най-посещаваните медийни сайтове на български език и трите най-популярни телевизии в страната. Целта е да се установи кои са най-често допусканите етични нарушения в журналистическите материали, преобладаващо новини. Основните дирения са свързани с установяването по кои теми най-често се използват журналистически похвати за повишаване на сензационността на материалите и пренебрегване на професионалните стандарти в Етичния кодекс на българските медии.

Свали документа

Състоянието на достъпа до информация в България 2016

Шестнадесетият доклад съдържа: препоръки, свързани с правната уредба за достъп до информация и нейното прилагане; оценка на регулациите в областта на достъпа до информация; състоянието на активната прозрачност за 566 органа на власт в България; анализ на правната помощ, предоставена от ПДИ през годината; тенденции в съдебната практика по дела за достъп до информация, подкрепени от ПДИ през 2016.

Линк към страница

Антидемократичната пропаганда в България 2013 – 2016. Първа част

Целите на изследването са да идентифицира и анализира специфичния език на антидемократичната пропаганда; нейните основни опорни точки; зараждането на пропагандата и експоненциалното й нарастване във времето (2013 – 2016 г.); медиите и авторите, които я разпространяват, както и техните типове; източниците им и мрежите им на дисеминация. Настоящата първа част е посветена на количествени изследвания на информационни сайтове и печатни медии.

Свали документа

Обществени нагласи спрямо речта на омразата в България през 2016 година

Речта на омразата е често срещано и трайно установено явление в българското обществено пространство. През 2016 г. разпространението на това явление се разширява в сравнение с 2013 и 2014 г., а готовността на обществото за съпротива срещу него намалява.

Свали документа

Изследване на онлайн пространството за ксенофобски нагласи и език на омразата

Изледването е част от проект „Преход с изкуство и познание“ и включва два етапа с цел да се направи сравнителен анализ и да се установи настъпила ли е качествена промяна в резултат на заложените дейности в проекта. Настоящият доклад е заключителен.

Свали документа

„Думата стрела не е, пък в сърцето се забива“ или за тънката граница между свободата на словото и езика на омразата

Проучването разглежда теми като ксенофобия, нетолерантност, страх от бежанците и ролята на медиите.

Линк към страница

Актуални медийни тенденции и модели

Публикацията представя актуални медийни тенденции, модели и успешни практики.

Свали документа

Отразяване на темата наркотици

Наръчник за медии и неправителствени организации

Свали документа

Неправителствените организации в медиите: тенденции

Изследването разглежда активността на медиите в отразяване на гражданския сектор, образът на НПО, който медиите налагат и общото отношение на медиите към гражданското общество и неговите организации.

Свали документа

По-малко свобода, повече конфликти: Български медиен мониторинг 2011

Публикацията представлява кратки, авторски, тематично фокусирани доклади, богато илюстрирани с визуализирани данни, обединени в обща тематична рамка. Акцентът е върху индивидуалните гледни точки на авторите. Докладът се появява в контекста на засилващи се критики към българската медийна среда, идващи както от авторитетни международни организации, така и от утвърдени български неправителствени организации.

Свали документа

Медиите в България: карта на проблемите (2011-2012)

Докладът представя карта на ключовите проблеми, която ясно илюстрира кои институции върху какво поставят акцент в критиките си и кои са зоните, които акумулират най-много безпокойство. Картата е съпроводена с коментари, изготвени от авторитетни експерти. Целта на изследването е да се отиде отвъд често срещания проектен или НПО-дискурс, отличаващ се със строгост и сухост, и да предложи по-необичайни, по-живи и по възможност по-широки интерпретации на факторите, довели до рязкото задълбочаване на кризата на медийната среда у нас.

Свали документа

Състоянието на достъпа до информация в България през 2008

Годишен доклад на Програма „Достъп до Информация“.

Линк към страница
1234