English   14375 НПО
ИНФОРМАЦИОНЕН ПОРТАЛ ЗА НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ В БЪЛГАРИЯ
Библиотека

Сортиране по:
Тема:
Категория:
Разширено търсене
Публикувано от:
Време на издаване:
Eзик:
Автор:
Издател:

открити резултати 76 (0,0352 секунди)
 

Медии под обстрел

Публикацията представлява поредно годишно изследване за свободата на словото в България.

Линк към страница

Как да отразяваме екстремното време и връзката му с климатичните промени

Този наръчник е ценен помощник за всеки репортер, независимо дали се е посветил на ресор климат, или пътува спешно към наводнение или горски пожар Той не предлага готови заглавия, но прави науката ценен съюзник на журналистите.

Линк към страница

Борбата със SLAPP (делата-шамари): какво могат да направят медии, адвокати и финансиращи организации?

ПДИ препоръчва аналитичен текст със заглавие „Борбата със SLAPP: Какво могат да направят медии, адвокати и финансиращи организации“ (Fighting SLAPPs: What Can Media, Lawyers, and Funders Do?) на Питър Нуландър. Материалът е подготвен от Ралица Кацарска.

Линк към страница

Индекс на медийна грамотност 2023. Измерване на уязвимостта на обществата към дезинформация

Индексът за мейдийна грамотност е инструмент за оценка и класиране на обществата по отношение на техния потенциал за устойчивост в условията на явленията пост-истина, фалшиви новини и дезинформация. Моделът използва няколко показателя – качество на образованието, свобода на медиите, доверие в обществото и използване на нови инструменти за участие. Индексът преобразува данните в стандартизирани оценки от 0 до 100 (от най-ниска до най-висока) и класира държавите в Европа от 1 до 41 (от най-висока до най-ниска позиция). Индексът е създаден и се издава от Институт "Отворено общество – София" от 2017 г. насам.

Линк към страница

Гражданският сектор срещу дезинформацията

Наръчникът е създаден в помощ на граждански организации, които са обект на дезинформационна кампания. Той представя основни разбирания за дезинформацията като динамично явление, както и начините и инструментите с които се създават манипулативни кампании. Разгледани са и конкретни атаки срещу гражданския сектор и създаването на антагонистична обществена среда, която ограничава и обезсилва гражданското пространство. Част от наръчника е посветена на необходимостта гражданските организации да се предпазват от въвличане в криминални схеми като пране на пари и други зловредни дезинформационни действия, които имат силно негативни последствия за обществения образ на гражданския сектор.

Линк към страница

Състоянието на достъпа до информация в България 2021

Двадесет и вторият годишен доклад за състоянието на достъпа до информация в България съдържа следните теми: Препоръки, свързани с правната уредба за достъп до информация и нейното прилагане; Оценка на регулациите в областта на достъпа до информация; Състоянието на активната прозрачност за 563 органа на власт в България; Анализ на правната помощ, предоставена от ПДИ през 2021 година; Тенденции в съдебната практика по дела за достъп до информация, подкрепени от ПДИ през 2021 г.

Линк към страница

Презумпцията за невиновност и медийното отразяване на наказателни дела

Този доклад представя анализ на конкретни случаи на разкриване на информация по висящи наказателни производства и медийно отразяване на наказателни дела в контекста на презумпцията за невиновност на заподозрени и обвиняеми лица. Той е разработен в рамките на инициативата ARISA 2: Оценка на риска от изолация на заподозрени и обвиняеми: Ролята на медиите, финансирана от програма „Правосъдие“ (2014 – 2020) на Европейския съюз.

Линк към страница

Евробарометър: Подкрепата на гражданите за ЕС се е увеличила значително по време на пандемията от COVID-19

Подкрепата на гражданите за ЕС, и по-специално за ЕП, се е увеличила значително по време на пандемията от COVID-19, показва ново проучване на Евробарометър. Близо една трета от анкетираните европейци (32%) са избрали демокрацията като водеща европейска ценност, която трябва да бъде защитавана, следвана от свободата на словото и на мисълта (27%) и защитата на правата на човека в ЕС и по света (25%), а нарастващият екстремизъм, разпространението на дезинформация и отслабването на принципите на правовата държава пораждат безпокойство у европейските граждани.

Линк към страница

Хроники на доброто - сборник очерци. Формат PDF

В сборника са събрани истории от работата на граждански организации в цялата страна, истории на доброта, състрадание, помощ и отдаденост. Те не винаги са с добър завършек, но имат силата да ни припомнят какво можем да направим и защо сме хора.

Свали документа

Езикът на омразата. Не просто думи. Насоки за журналисти

В насоките се разглеждат сложните въпроси за границата между свободата на изразяване и езика на омразата. Справочикът предлага дефиниция на омразата в речта и на отликите между нея, обидата и клеветата. Насоките за журналисти са изготвени от екип, включващ опитни журналисти от екипа на Асоциацията на европейските журналисти - България (АЕЖ), юрист и психолог.

Свали документа

Медийни и онлайн наративи, фалшиви новини и тенденции за дезинформация, засягащи ромите в България

Докладът разглежда враждебните взаимоотношения между онлайн медиите и ромите през призмата на фалшивите новини и дезинформацията.

Линк към страница

Кои са каналите, платформите и инфлуенсърите, определящи нагласите, поведенията и ценностите на младежите?

Ново изследване на УНИЦЕФ хвърля светлина върху медийното потребление на децата и младите хора в България. Проучването е насочено към медийните навици и практики на децата и младите, популярните личности в Интернет, както и степента, в която дигиталните технологии им помагат да изразят себе си и да реализират индивидуални и общностни цели.

Линк към страница

Резултати на Индекс за медийна грамотност 2019

Индексът оценява потенциалната устойчивост към разпространението на фалшиви новини в 35 европейски държави, като се използват индикатори за медийна свобода, образование и доверие между хората.

Свали документа

The Global Disinformation Order 2019. Global Inventory of Organised Social Media Manipulation

Глобалната дезинформация през 2019. Състояние на организираната манипулация на социалните медии

Докладът представя резултатите от мониторинг и анализ на глобалната организирана манипулация на социалните медии от правителства и политически партии както и кибер заплахи в 70 страни. Анализирани са тенденции в кибер пропагандата, както и съпътстващите ги инструменти, стратегии и ресурси.

Свали документа

Антидемократичната пропаганда в България

Втора част на изследването. Медиите онлайн през 2017 г. Честотно измерване и анализ на съдържанието.

Свали документа

Медии и външна политика. Мнения на българите

Две трети от българските граждани - 63%, смятат, че медиите в страната са зависими в работата си. Това показва изследване на фондация „Конрад Аденауер“ и „Алфа Рисърч“ за свободата на медиите и доверието в международните институции и държави.

Свали документа

Проучване на нагласите на българските неправителствени организации спрямо анти-НПО реториката и начините за противодействие

Анти-НПО реториката се разбира като „целенасочени негативни медийни публикации и публични изказвания, атакуващи конкретни неправителствени организации (НПО) и гражданския сектор като цяло“. Целта на проучването е да установи доколко този процес е засегнал работата на гражданските организации и да събере мнения за това какво би било най-подходящото противодействие.

Свали документа

Media Influence Matrix: Bulgaria. Technology, public sphere and journalism

Елементи на влияние върху медиите: България. Технологии, публична сфера и журналистика

Докладът разглежда влиянието на няколко фактора върху медиите в България - промени в публичните политики и регулации, източници на финансиране и влиянието им върху медийното съдържание и въздействието на технологични компании върху журналистиката.

Линк към страница

Децата и медиите. Пътеводител за етично отразяване

Наръчникът е подготвен от опитни представители на медиите и експерти, които са обобщили принципите и въпросите, важни за различните ситуации, при които деца попадат в медиите. В него има и информация за законодателната рамка в България, международните стандарти и множество практични съвети (психологически, юридически, технически, бизнес) за отстояване най-добрия интерес на детето, от една страна, и повишаване качеството на журналистическата работа, от друга.

Свали документа