English   14410 НПО
ИНФОРМАЦИОНЕН ПОРТАЛ ЗА НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ В БЪЛГАРИЯ
Библиотека

Сортиране по:
Тема:
Категория:
Разширено търсене
Публикувано от:
Време на издаване:
Eзик:
Автор:
Издател:

Оценка на механизма за разпределяне на средства от бюджета на Република България, предназначени за юридически лица с нестопанска цел.

Оценката е извършена въз основа на преглед на закони и други нормативни документи, информация, предоставена от институции по Закона за достъп до обществена информация, както и интервюта с представители на различни институции.

Свали документа

Церемония по връчване на годишния приз на „Фондация за прозрачни регламенти“ за 2010 г. на 29 март 2011 г.

Наградата се връчва за трета поредна година за прозрачност и партньорство в дейността на областните и общинските администрации. Мотото на церемонията за годината е „Прозрачни и достъпни администрации в Европа 2020“.

Линк към страница

Младежкото доброволчество в България

Доклад за доброволчеството в България на фондация „Помощ за благотворителността в България“ от 2010 година.

Свали документа

Long Term Volunteering Vacancies List 2011

Списък с дългосрочни доброволчески позиции в мрежата на SCI

Списък е валиден към януари 2011 година.

Свали документа

Из дневниците на доброволчеството

Статия във вестник „Дневник“ с достъп за регистрирани читатели.

Линк към страница

Volunteering Across Europe

Доброволчеството в Европа

Публикацията представя доброволчеството в България в неговите исторически, правни, статистически и др. аспекти.

Свали документа

NGO-секторът: Регистърът в министерството на правосъдието не работи ефективно

Статия във вестник „Дневник“ с достъп за регистрирани читатели.

Линк към страница

Оценка на дейността на Централния регистър на юридическите лица с нестопанска цел към Министерство на правосъдието

Публикацията представя основните изводи и препоръки от оценката за дейността на Централния регистър за периода от създаването му през 2001 г. до юли 2010 г.

Линк към страница

Граждански организации: Българите не знаят правата си по екологичните проблеми

Статия във вестник „Дневник“ с достъп за регистрирани читатели.

Линк към страница

Поход на свободата - София 2010

Походът е с искане хората с увреждания да имат гарантиран достъп до лична помощ, която ще им позволи да бъдат активни членове на обществото.

Линк към страница

Доклад: Неправителственият сектор потъва в „зоната на здрача“

Статия във вестник „Дневник“ с достъп за регистрирани читатели.

Линк към страница

Тенденции в трансграничната миграция на работна сила и свободното движение на хора - ефекти за България

Какъв е размерът на паричните трансфери, който българските емигранти правят към страната си? Какъв ефект имат тези средства върху българската икономика? Защо емигриращите български граждани се увеличават и защо, въпреки глобалната криза, те предпочитат да останат вън от България?

Линк към страница

Long Term Volunteering (LTV). Vacancies List 2010

Списък с дългосрочни доброволчески позиции в рамките на мрежата на SCI

Списъкът е валиден към септември 2010 година.

Свали документа

Информационен бюлетин на Програма Достъп до Информация, брой 8 (80)

1.Осми Международен ден на "Правото да знам" 2. Интервю: Валя Кръстева: ЗДОИ ще върне самочувствието ни на граждани 3. Фокус: Силистра: фарс с избора на омбудсман 4. От координаторската мрежа: Общински председател решавал кого и срещу какво да информира 5. От координаторската мрежа: Д-р Литов притисна Хисар, Карлово, Стамболийски и Асеновград 6. Приключения със заявления: Паркинг с римска баня 7. От съдебната зала 8. Стратегии: Онлайн прозрачността засилва доверието в управлението 9. Новини

Линк към страница

98% от държавната субсидия за неправителствения сектор се дава без конкурси

Статия във вестник "Дневник" с достъп за регистрирани читатели.

Линк към страница
1...899091929394