English   14400 НПО
ИНФОРМАЦИОНЕН ПОРТАЛ ЗА НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ В БЪЛГАРИЯ
Библиотека

Сортиране по:
Тема:
Категория:
Разширено търсене
Публикувано от:
Време на издаване:
Eзик:
Автор:
Издател:

Бюлетин на Национална мрежа за децата, брой 73 от 25 - 31 май 2011 г.

ТЕМА НА БРОЯ Герои ли са българите за своите деца? НОВИНИ ОТ ОФИСА НА НМД 1 юни:Тържествено връчване на наградите за принос в живота и благосъстоянието на българските деца НМД участва в среща на тематична работна група «Деца в алтернативна грижа» на Eurochild НМД приветства усилията на ромските неправителствени организации за изясняване на критериите по ОПРЧР НОВИНИ ОТ ЧЛЕНОВЕТЕ И ДРУГИ ОРГАНИЗАЦИИ „Летни младежки стажове, Ловеч 2011” Усмихни се, чета за теб Представяне на Фондация "Движение на българските майки" Фондация „Асоциация Анимус” обявява конкурс за подбор на консултант на деца, младежи и родители на телефонна линия за деца. ИНСТИТУЦИИ И ДЕЦА В БЪЛГАРИЯ Строят ЦНСТ за деца с умствена изостаналост в Търговище Министър Тотю Младенов открива Център за настаняване от семеен тип в село Дрен МинистърТотю Младенов ще връчи първите Споразумения за финансиране на общини по Проекта за социално включване Спира се доплащането за ин витро ПОЛИТИКИТЕ ЗА ДЕЦА В ЕВРОПА ЕС призовава към развитие на горещите линии и системите за подаване на сигнали от деца Приемната грижа под лупа – дискусия врърху резултати от проект Европейската комисия представя планове за нови образователни индикатори върху заетостта и мобилността

Линк към страница

Бюлетин на Национална мрежа за децата, брой 71 от 10 - 17 май 2011 г.

НОВИНИ ОТ ОФИСА НА НМД НМД участва в работна група по закона за доброволчеството Мрежата взе участие във Фамилатлон МП взимамерки за ратифицирането на Конвенцията против сексуалното насилие над деца по инициатива на НМД Мрежата е поканена на представяне на проект за оценка на изпълнението на Националната стратегия за закрила на детето Участваме в среща за представяне на сравнителен анализ на различните модели детска грижа в България НМД ще участва в ТРГ „Деца в алтернативна грижа” на Eurochild в Брюксел НОВИНИ ОТ ЧЛЕНОВЕТЕ И ДРУГИ ОРГАНИЗАЦИИ За трети път ФАМИЛАТЛОН в Южния парк Акция по набиране на средства за танцова формация "Петлите" Арт Изложба "Младите хора в действие - света през моите очи" Първо национално състезание по правопис на английски език Осмо издание на детски ромски фестивал “Отворено сърце” ИНСТИТУЦИИ И ДЕЦА В БЪЛГАРИЯ 150 лв. е еднократна помощ за първокласници през учебната 2011/2012 г. Децата в яслите ще се изписват по-късно ПОЛИТИКИТЕ ЗА ДЕЦА В ЕВРОПА EveryChild: Намаляване, преустройство и подобряване на детските социални заведения по целия свят Европейският парламент приема рамка за подобряване на европейските обучителни и образователни системи Доклад на Eurocities върху качеството на социалните услуги

Линк към страница

Театър „Цвете“ стартира проект „Студио документален театър“

Обучавани в театрални умения, три групи млади актьори ще представят пред съучениците си вълнуващи ги проблеми, окуражавайки ги да предложат на сцената своя идея за разрешаването им. Целта на проекта е да създаде предпоставки за овладяване на агресията между подрастващите и превенция от участието им в други правонарушения.

Свали документа

Бюлетин на Национална мрежа за децата, брой 70 от 4 - 9 май 2011 г.

СЪДЪРЖАНИЕ НОВИНИ ОТ ОФИСА НА НМД Остава една седмица за номинациите за герои от приказките! Отворена е регистрацията за ОБщото събрание на Национална мрежаза децата Продължава оценката на НМД – предстои допитване до членовете НМД участва в конференция по превенция на сексуалното насилие над деца Представители на Френското посолство и НМД ще посетят Ракитово НОВИНИ ОТ ЧЛЕНОВЕТЕ И ДРУГИ ОРГАНИЗАЦИИ Асоциация „Родители” организира празник на семейството, спорта и здравословния живот ИСДП стартира виртуален ресурсен център по програма „Превенция на насилието над деца” Новини от кръглата маса «Професионализиране на социалната работа» Излезе новият брой на бюлетина на Фондация „Радост за нашите деца”. Излезе първи брой на бюлетина на Национална скаутска организация „Скаутски следи”. Проект - кампания “Открий театъра” – вход достъпен за хора с различни възможности” ИНСТИТУЦИИ И ДЕЦА В БЪЛГАРИЯ МЗ увеличава възрастта за ин витро Координационният механизъм за действия при деца в риск подобрява работата на местните екипи, сочи проучване на ДАЗД Министър Тотю Младенов откри Център за настаняване от семеен тип в община Ново село ПОЛИТИКИТЕ ЗА ДЕЦА В ЕВРОПА Редовно заседание на Комитета по програма „Младежта в действие”, 4 май 2011 г., Брюксел ООН: Сесия на Комитета за правата на децата УНИЦЕФ започва консултации за правата на децата и бизнес принципите

Линк към страница

Бюлетин на Национална мрежа за децата, брой 66 от 6 - 12 април 2011 г.

НОВИНИ ОТ ОФИСА НА НМД Потърсете героите на децата около вас – стартира кампанията на НМД „Златна ябълка” Предстои написването на наръчник за директори за подобряване на условията в училищните тоалетни НМД участва в среща на Eurochild Финално предложение за механизъм на избор на НПО в НСЗД към ДАЗД Представихме „Мнение от значение” на Деня на неправителствените организации НМД присъства на откриването на Център за приемна грижа НМД ще участва в среща с норвежкото посолство Ще участваме в кръгла маса по професионализиране на социалната работа НОВИНИ ОТ ЧЛЕНОВЕТЕ И ДРУГИ ОРГАНИЗАЦИИ Хабитат България и партньори с награда за Проект на годината 2010 Да си вземеш извинителна бележка – лесно като детска игра! Много вдъхновение от юбилейната 40-а пролетна конференция на Съюза на математиците Национална кампания търси приемни родители за изоставени деца Излезе мартенския брой на бюлетина на фондация „Радост за нашите деца”. ИНСТИТУЦИИ И ДЕЦА В БЪЛГАРИЯ Одобрена е Националната програма за закрила на детето за 2011 г. ДАЗД стартира проект за междинна оценка на изпълнението на Националната стратегия за детето Безработните родители с деца се включват приоритетно в програмите „От социални помощи към осигуряване на заетост” и „Нова възможност за заетост” Правителството провежда интегрирана политика за демографското развитие на населението Отговор на МОМН по възраженията на НПО Отговори на въпроси за деинституционализацията ПОЛИТИКИТЕ ЗА ДЕЦА В ЕВРОПА Становище на Eurochild върху ранното образование и грижа Симпозиум за правата на децата с интелектуални затруднения Доклад на УНИЦЕФ за насилието над деца

Линк към страница

Проект за правилник на Националния съвет за закрила на детето

Проектът включва механизъм за избор на ЮЛНЦ за членове на съвета. Правилникът е отворен за обществено обсъждане до 14 април 2011.

Свали документа

Бюлетин на Национална мрежа за децата, брой 65 от 30 март - 5 април 2011 г.

НОВИНИ ОТ ОФИСА НА НМД Ромски организации алармират за сериозна грешка в избора на финансираните проекти за ромска интеграция Становище на НМД по проект «Приеми ме» НМД се свърза със Съюза на юристите относно ратифицирането на Конвенцията за защита от сексуално насилие Работна среща в МОМН за училищните тоалетни Посещаемостта на сайта на НМД расте Бюлетинът вече на Портала на НПО НМД участва в работна среща на тематична група „Деца в алтернативна грижа” на Eurochild Участваме в семинар по приемна грижа НМД в семинар на Амалипе НОВИНИ ОТ ЧЛЕНОВЕТЕ И ДРУГИ ОРГАНИЗАЦИИ Ден на отворените врати в Център за обществена подкрепа 200 пловдивчани събраха над 250 чувала с боклук край Гребната база Обява за работа от фондация ПИК ИНСТИТУЦИИ И ДЕЦА В БЪЛГАРИЯ Започват обучения за развиване на мрежата от социални услуги във всички области на страната „Младежта в действие” постига най-добра реализация сред европейските програми у нас Трета кръгла маса за обсъждане на концепцията за нов закон за предучилищното и училищното образование Обявление за подбор на 2 местни координатори за изпълнение на проект „Детство за всички” Изграждат 9 центъра от семеен тип ПОЛИТИКИТЕ ЗА ДЕЦА В ЕВРОПА Европейската комисия публикува доклад за демографското състояние през 2010 Европейската комисия предлага стратегия за социално включване на ромите

Линк към страница

Календар на събитията на членовете на БДФ за месец април 2011 г.

Всеки месец Български дарителски форум представя актуални събития на своите членове, свързани с дарителските им проекти и програми.

Свали документа

Евродепутати: Бъдещата стратегия за ромите трябва да се прилага на практика

Статия във вестник „Дневник“ с достъп за регистрирани читатели.

Линк към страница

Бюлетин на Национална мрежа за децата, брой 64 от 23 - 29 март 2011 г.

Накратко от брой 64, 23 - 29 март НОВИНИ ОТ ОФИСА НА НМД Национална мрежа за децата вече има 86 члена Успехът на кампанията на НМД против участие на деца в реалити предавания Проведе се Разширено заседание на УС на НМД НМД отправи писмо до МП за рагифицирането на Конвенцията за защита на децата срещу сексуална експлоатация НМД участва в пресконференция за представяне на оценка на механизма за разпределяне на средства от държавния бюджет, предназначени за ЮЛНЦ Интернет страницата на НМД с нов дизайн Участие на НМД в среща на Eurochild НОВИНИ ОТ ЧЛЕНОВЕТЕ И ДРУГИ ОРГАНИЗАЦИИ Комплекс за социални услуги за деца и семейства отваря врати във Видин Концерт в събота по случай Световния ден за информираност за аутизма Почистване на защитени зони в Пловдив Проект на годината 2010 на неправителствена организация в социалната сфера Стартира проект за преодоляване на емоционални последици от земетресения Аутизъм. Проучване, терапевтична стратегия и освобождаване от предубеждения ИНСТИТУЦИИ И ДЕЦА В БЪЛГАРИЯ Глоби за медии и родители, допуснали участие на деца в опасни предавания Децата ще се изписват от яслите по-късно Надя Шабани откри Център за обществена подкрепа в ДДЛРГ „Олга Стоянова“ – град Дупница ПОЛИТИКИТЕ ЗА ДЕЦА В ЕВРОПА Парламентът призовава за Европейска стратегия за включването на ромите Двама члена, представители на НПО, преизбрани за Общото събрание по Конвенцията за правата на децата Изследвания и статистически данни за децата и онлайн безопасността Нова книга за подкрепа на родителите: повишаване на ползата за децата, семействата и общностите

Линк към страница

Оценка на механизма за разпределяне на средства от бюджета на Република България, предназначени за юридически лица с нестопанска цел.

Оценката е извършена въз основа на преглед на закони и други нормативни документи, информация, предоставена от институции по Закона за достъп до обществена информация, както и интервюта с представители на различни институции.

Свали документа

Церемония по връчване на годишния приз на „Фондация за прозрачни регламенти“ за 2010 г. на 29 март 2011 г.

Наградата се връчва за трета поредна година за прозрачност и партньорство в дейността на областните и общинските администрации. Мотото на церемонията за годината е „Прозрачни и достъпни администрации в Европа 2020“.

Линк към страница
1...8889909192...94