English   14410 НПО
ИНФОРМАЦИОНЕН ПОРТАЛ ЗА НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ В БЪЛГАРИЯ
Библиотека

Сортиране по:
Тема:
Категория:
Разширено търсене
Публикувано от:
Време на издаване:
Eзик:
Автор:
Издател:

Tools for Development

Инструменти за развитие на инициативи и проекти на местно ниво

Ръководство за разнообразни инициативи за развитие на дадена общност.

Свали документа

Basic Chemistry for Community Change: A Conception of Civil Society Capacity

Основни взаимодействия при развитие на общностите: концепция за изграждане на капацитет на гражданското общество

Публикацията представя многостранна концепция за развитие на капацитета на гражданското общество, включително средства за промяна и фази на развитие.

Свали документа

Пет години по-късно. Неправителствените проекти за десегрегация на ромското образование в България

Оценката на десеграционните проекти включва изследване на законодателството в областта, разглеждане на тестовете за оценка на образователните постижения по математика и по български език на учениците от десегрегационните проекти, събиране на информация за структурата, начина на работа и местната подкрепа за проектите чрез посещения в градовете, в които те функционират и теренно изследване за междуетническите нагласи и нагласите към десегрегацията сред българи и роми.

Свали документа

Как да работим с млади доброволци

Този наръчник е предназначен за хора, които професионално или не съвсем се занимават с управление на доброволци. Той може да бъде интересен и полезен за всеки, които се интересува от човешките взаимоотношения.

Свали документа

Наръчник за партниране при решаване на конфликти

Наръчникът разглежда някои аспекти на разрешаването на конфликти на основата на различна идентичност - етническо, религиозна, регионална, както и средствата за медиация.

Свали документа

Заключителната среща на проект „С отворено сърце“, програма „Грюндвиг“ – Партньорства за познание 2009

В продължение на две години мултидисциплинарен български екип от обучители и обучаеми експериментира приложението на техники, произлизащи от различни видове изкуство при работа с деца със специални образователни потребности СОП. На срещата резултатите са представени на партньорите от Италия, Литва, Полша и Португалия.

Свали документа

Две следи напред

Приемането на статут и закон за доброволчеството могат да стимулират хората да помагат безвъзмездно.

Линк към страница

Преглед на данните от Националната агенция по приходите за дарителите, ползвали данъчни облекчения през 2009 и 2010 г.

Български дарителски форум предлага сравнителен преглед на обеми, тенденции, дарители и получатели.

Свали документа

Последният будител

Статия на Юлиян Попов по повод смъртта на Дими Паница.

Линк към страница

Бюлетин на Национална мрежа за децата, брой 80 от 20 - 26 юли 2011 г.

ТЕМА НА БРОЯ Световна седмица на кърменето НОВИНИ ОТ ОФИСА НА НМД Приключи младежкият фестивал по музика и изкуство The Bridge НМД работи по стандартите на храните в детските заведения Работата по проекта за закона за доброволчеството НМД в работна среща за подкрепа при напускане на грижа Присъстваме на представянето на резултатите от проект за закиване на ДМСГД Предстои Управителен съвет на НМД НОВИНИ ОТ ЧЛЕНОВЕТЕ И ДРУГИ ОРГАНИЗАЦИИ Започва изготвянето на стандарта за интеркултурно образование Инициативи на Националната асоциация „Подкрепа за кърмене” – Варна по случай Световната седмица на кърменето петиция за превозване на велосипед в метрото ИНСТИТУЦИИ И ДЕЦА В БЪЛГАРИЯ Гарантирането на конституционните права на децата е на първо място В ход е приемът на молби за целеви помощи за първокласници Нова услуга за деца открита в Средец ПОЛИТИКИТЕ ЗА ДЕЦА В ЕВРОПА Стартира кампания за прекратяване на настаняването на деца до 3 години в институциите УНИЦЕФ представи обновения си сайт за защита на деца от насилие, експлоатация и злоупотреба Конференция по въпросите на злоупотребата и пренебрегването на деца ще се проведе между 18 и 21 септември в гр. Тампере, Финландия

Линк към страница
1...8687888990...94