Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
сеп
183.24. Ако регистрирано по ДДС ЮЛНЦ продава вещи (промоционални материали) като част от кампания за набиране на средства, приходите ще се вземат ли предвид по отношение на регистрацията по ДДС?

Доколкото продажбата на промоционални материали, напр.картички, шапки и пр., е свързана с набиране на средства, използвани за дейността или за постигане на поставените цели на ЮЛНЦ, то тогава осъществяваните продажби не подлежат на облагане с ДДС. Ако обаче ЮЛНЦ изцяло или частично е ползвало данъчен кредит при закупуването на стоки и услуги, свързани с продажбата на картичките, то тогава ЮЛНЦ дължи ДДС в размер на ползвания данъчен кредит. В този случай ДДС се начислява с издаване на протокол.


Виж още:

3.09. Облагат ли се с корпоративен данък приходите от продажбата на дарени стоки и как се третират приходи от благотворителни базар?

3.19. При какви условия ЮЛНЦ са длъжни да се регистрират по ДДС и кога е подходяща регистрация преди настъпване на задължаващите условия?