English   14165 НПО
ИНФОРМАЦИОНЕН ПОРТАЛ ЗА НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ В БЪЛГАРИЯ
Проект „За гражданите и техните организации“

 
Тази страница съдържа обща информация за проект „За гражданите и техните организации“, информация за напредъка при изпълнението му и връзки към съответните материали, публикувани в НПО Портала. Страницата е създадена в началото на проекта, но съдържанието й се обновява текущо.


І. Обща информация


Информационният портал за неправителствените организации в България – NGOBG.info изпълнява проект „За гражданите и техните организации“.  Проектът е подкрепен в рамките на Първия конкурс за стратегически проекти на Фонд Активни граждани България по ФМ на ЕИП (www.activecitizenfund.bg). Размерът на финансирането е 117 000 евро.

Продължителността на проекта е 24 месеца, с начало 1 ноември, като  целта му е подобряване на информираността на гражданите за ролята на неправителствените организации в обществото. Проектът се изпълнява от Фондация ПАЦЕП в партньорство с Фондация БЦНП и Фондация 42.

Основният ресурс на НПО в постигането на обществена промяна е общественото доверие. Редица изследвания през последните години сочат, че то е ниско, а основната причина е непознаването на дейността на НПО. Самите НПО споделят като сериозни предизвикателства неблагоприятната медийна среда и ниския си капацитет за публично представяне.  Затова конкретната ни цел е да подобрим информираността на гражданите за ролята на НПО в обществото. Чрез проекта ще наситим НПО Портала, социални мрежи и партньорски сайтове с професионално изготвени текстове и видео, представящи практическата полза от НПО и предизвикателствата в работата им. 

Към Портала ще привлечем 6 регионални кореспонденти – професионалисти с опит в създаването на текстове. Те ще изготвят над 100 разказа за дейността на НПО и ще им помогнат в създаваното на още толкова техни материали. След конкурс за кратко видео ще представим дейността на минимум 10 НПО и ще обучим още поне 300 НПО активисти за създаване на атрактивно видеосъдържание. Поредица от задълбочени интервюта с утвърдени професионалисти ще представят правните аспекти на гражданската активност във важни, но слабо познати области. 

Порталът ще бъде технологично обновен, а потребителите ще бъдат насърчени още по-активно да публикуват в него. Правната страница ще бъде актуализирана с обзорни материали и справочна част, свързана с НПО и гражданска активност. Ще достигнем до над 350 000 уникални посетители на обновения Портал, 60 000 от тях аудитория на създадените текстове, видео и страница „Законодателство“.

ІІ. Информация за напредъка по проекта

Тук периодично ще въвеждаме информация за напредъка в изпълнението на проекта

1. Откриваща среща
Откриващата среща проекта се състоя на 27 януари 2020 г.


2. Избрани са регионалните кореспонденти на НПО Портала:

  • Петя Генова, Берковица. Региони Видин, Враца, Ловеч, Монтана, Плевен.
  • Цвета Ненова, Русе. Региони Велико Търново, Габрово, Разград, Русе, Силистра.
  • Диана Желязкова, Шумен. Региони Варна, Добрич, Търговище, Шумен.
  • Росинка Проданова, Благоевград. Региони Благоевград, Кюстендил, Перник, София област, София град
  • Паулина Гегова, Пловдив. Региони Кърджали, Пазарджик, Пловдив, Смолян, Хасково.
  • Елена Тилова, Стара Загора. Региони Бургас, Сливен, Стара Загора, Ямбол.

Насърчаваме активните граждански организации, които смятат, че могат да се възползват от работата им, да се свържат с НПО Портала, като пишат на editor@ngobg.info.


3. Насочващо обучение на регионалните кореспонденти

Поради пандемията от COVID-19 обучението беше под формата на индивидуални обучителни интервюта с кореспондентите. Проведе се през март и април 2020 г.


4. Разкази за и от НПО, създадени от и с помощта на регионалните кореспонденти

С публикуваните материали можете да се запознаете, като натиснете тук.

5. Обществени консултации
Тук можете да се запознаете с публикуваните обществени консултации (публикациите, осъществени по проекта, са с дата след 1 ноември 2019).

6. Правни новини
С публикуваните до днес материали можете да се запознаете, като натиснете тук.

7. Правни материали с приноса на водещи професионалисти
С публикуваните материали можете да се запознаете, като натиснете тук.

8. Обзорни материали за законодателство, свързано с дейността на граждански организации
С публикуваните материали можете да се запознаете, като натиснете тук.

9. Обновена е информацията в секцията "Въпроси и отговори, свързани с ЮЛНЦ" в страница "Законодателство" на НПО Портала
Тук можете да посетите обновената секция.

10. Видеоуроци

11. Конкурс за видеопредставяне на НПО

ІІІ. За контакт и допълнителна информация

Георги Генчев, team.leader@ngobg.info, 02 9815323
Ралица Николова, editor@ngobg.info, 02 9815323

Проектът „За гражданите и техните организации“ се изпълнява с финансова подкрепа в размер на 117 000 евро, предоставена от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП. Основната цел на проекта е подобряване на информираността на гражданите за ролята на неправителствените организации в обществото.