English   14418 НПО
ИНФОРМАЦИОНЕН ПОРТАЛ ЗА НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ В БЪЛГАРИЯ
Проект „За гражданите и техните организации“

 


Тази страница съдържа обща информация за проект „За гражданите и техните организации“, информация за напредъка при изпълнението му и връзки към съответните материали, публикувани в НПО Портала. Страницата е създадена в началото на проекта, но съдържанието й се обновява текущо.
І. Обща информация

Информационният портал за неправителствените организации в България – NGOBG.info изпълнява проект „За гражданите и техните организации“.  Проектът е подкрепен в рамките на Първия конкурс за стратегически проекти на Фонд Активни граждани България по ФМ на ЕИП (www.activecitizenfund.bg). Размерът на финансирането е 117 000 евро.

Продължителността на проекта е 24 месеца, с начало 1 ноември, като  целта му е подобряване на информираността на гражданите за ролята на неправителствените организации в обществото. Проектът се изпълнява от Фондация ПАЦЕП в партньорство с Фондация БЦНП и Фондация 42.

Основният ресурс на НПО в постигането на обществена промяна е общественото доверие. Редица изследвания през последните години сочат, че то е ниско, а основната причина е непознаването на дейността на НПО. Самите НПО споделят като сериозни предизвикателства неблагоприятната медийна среда и ниския си капацитет за публично представяне.  Затова конкретната ни цел е да подобрим информираността на гражданите за ролята на НПО в обществото. Чрез проекта ще наситим НПО Портала, социални мрежи и партньорски сайтове с професионално изготвени текстове и видео, представящи практическата полза от НПО и предизвикателствата в работата им. 

Към Портала ще привлечем 6 регионални кореспонденти – професионалисти с опит в създаването на текстове. Те ще изготвят над 100 разказа за дейността на НПО и ще им помогнат в създаваното на още толкова техни материали. След конкурс за кратко видео ще представим дейността на минимум 10 НПО и ще обучим още поне 300 НПО активисти за създаване на атрактивно видеосъдържание. Поредица от задълбочени интервюта с утвърдени професионалисти ще представят правните аспекти на гражданската активност във важни, но слабо познати области. 

Порталът ще бъде технологично обновен, а потребителите ще бъдат насърчени още по-активно да публикуват в него. Правната страница ще бъде актуализирана с обзорни материали и справочна част, свързана с НПО и гражданска активност. Ще достигнем до над 350 000 уникални посетители на обновения Портал, 60 000 от тях аудитория на създадените текстове, видео и страница „Законодателство“.

ІІ. Информация за напредъка по проекта

Тук периодично ще въвеждаме информация за напредъка в изпълнението на проекта

1. Откриваща среща

Откриващата среща проекта се състоя на 27 януари 2020 г.

2. Избрани са регионалните кореспонденти на НПО Портала:

  • Петя Генова, Берковица. Региони Видин, Враца, Ловеч, Монтана, Плевен.
  • Цвета Ненова, Русе. Региони Велико Търново, Габрово, Разград, Русе, Силистра.
  • Диана Желязкова, Шумен. Региони Варна, Добрич, Търговище, Шумен.
  • Росинка Проданова, Благоевград. Региони Благоевград, Кюстендил, Перник, София област, София град
  • Паулина Гегова, Пловдив. Региони Кърджали, Пазарджик, Пловдив, Смолян, Хасково.
  • Елена Тилова, Стара Загора. Региони Бургас, Сливен, Стара Загора, Ямбол.

Насърчаваме активните граждански организации, които смятат, че могат да се възползват от работата им, да се свържат с НПО Портала, като пишат на editor@ngobg.info.

3. Насочващо обучение на регионалните кореспонденти

Поради пандемията от COVID-19 обучението беше под формата на индивидуални обучителни интервюта с кореспондентите. Проведе се през март и април 2020 г.

4. Разкази за и от НПО, създадени от и с помощта на регионалните кореспонденти

С публикуваните материали можете да се запознаете, като натиснете тук.

5. Обществени консултации

Тук можете да се запознаете с публикуваните обществени консултации (публикациите, осъществени по проекта, са с дата след 1 ноември 2019).

6. Правни новини

С публикуваните до днес материали можете да се запознаете, като натиснете тук.

7. Правни материали с приноса на водещи професионалисти

С публикуваните материали можете да се запознаете, като натиснете тук.

8. Обзорни материали за законодателство, свързано с дейността на граждански организации

С публикуваните материали можете да се запознаете, като натиснете тук.

9. Обновена е информацията в секцията "Въпроси и отговори, свързани с ЮЛНЦ" в страница "Законодателство" на НПО Портала


10. Видеоуроци

11. Конкурс за видеопредставяне на НПО

12. Технологично обновяване на Портала

През юли 2021 г. приключи технологичното обновяване на Портала, извършено от програмистите на Максграфик студио. Порталът е създаден преди 12 години и се нуждаеше от сериозно обновяване. След приключването на работата той вече отговаря на всички съвременни технологични изисквания – риспонсив версия, оптимизирани бази данни, повишена скорост на извеждане на съдържанието, криптиране на данните в съответствие с Общия регламент на ЕС за защита на личните данни, по-висока степен на защита от хакерски атаки, възможност за бъдещо добавяне на нови функционалности, модули, под-страници и много други технически параметри, които касаят ефективната работа на сайта.

По-голямата част от промените са на ниво софтуер и администриране и няма да бъдат забелязани от потребителите. Има обаче и такива, с които се надяваме, че ще зарадваме всички граждански организации, които публикуват информация на Портала. Едно от тях е възможността от потребителските профили да се публикува галерия от снимки (албум) към дадена новина. Другата новост е възможността за вграждане на видео клипове в текстовете. Редакторът на потребителски текстове е обновен, а търсачките също са оптимизирани. 

13. Излезе от печат "Хроники на доброто - сборник очерци"

Книгата представя 30 от 102-та разказа за граждански организации, написани от нашите кореспонденти. Те са подбрани така, че да представят разнообразието от теми, по които работят гражданските организации, и различните населени места, в които осъществяват дейността си. Книгата се разпространява безплатно. Нейни електронни варианти можете да намерите тук:

14. Заключително събитие по проекта и представяне на сборника „Хроники на доброто“

Събитието се проведе в Пловдив на 1 октомври 2021. Повече можете да научите тук.

15. Оценка на постигнатото

ІІІ. За контакт и допълнителна информация

Георги Генчев, team.leader@ngobg.info, 02 9815323
Ралица Николова, editor@ngobg.info, 02 9815323

Проектът „За гражданите и техните организации“ се изпълнява с финансова подкрепа в размер на 117 000 евро, предоставена от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП. Основната цел на проекта е подобряване на информираността на гражданите за ролята на неправителствените организации в обществото.