English   14417 НПО
ИНФОРМАЦИОНЕН ПОРТАЛ ЗА НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ В БЪЛГАРИЯ
НПО Профил

Сдружение за творческо и хармонично развитие на личността - Щурче

Сдружение
Последна актуализация преди повече от една година
Статистика и допълнителна информация
 

Юридическа информация

Абревиатура:
СТХРЛ ...
Година на регистрация:
2005
Тип:
Сдружение
Статут:
Обществена полза, вписана в ЦР

Адрес и контакти

Област:
Варна
Град/Село:
гр. Варна
Пощенски код:
9000
Адрес:
гр. Варна , ул. “Ангел Кънчев” № 33а
Телефони:
052 605806, 088 7491 949
Ел. поща:
shturche1959@abv.bg
Интернет страница:
http://www.shturche.bg
Лице за контакт:
Христо Колев

Данни от ЦРЮЛНЦ към януари 2016 г.

Покажи данните от ЦРЮЛНЦ
Име:
СДРУЖЕНИЕ ЗА ТВОРЧЕСТВО И ХАРМОНИЧНО РАЗВИТИЕ НА ЛИЧНОСТТА -ЩУРЧЕ"
Тип:
Сдружение
Статут:
Обществена полза, вписана в ЦР
Булстат:
103981196
Адрес:
ул. “Ангел Кънчев” 33А
Търсене в ЦРЮЛНЦ:
https://ngo.mjs.bg/bg/Information/Information/BatchSearch