Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
юли
29

НПО Профил

Сдружение за творческо и хармонично развитие на личността - Щурче

Сдружение
Последна актуализация преди повече от една година
Статистика и допълнителна информация

ЮРИДИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

Абревиатура
СТХРЛ ...

Година на регистрация в съда
2005

Тип
Сдружение

Статут
Обществена полза, вписана в ЦР

АДРЕС И КОНТАКТИ

Област
Варна

Град/Село
гр. Варна

Пощенски код
9000

Адрес
гр. Варна , ул. “Ангел Кънчев” № 33а

Телефони
052 605806, 088 7491 949

Ел. поща
shturche1959@abv.bg

Интернет страница
http://www.shturche.bg

Лице за контакт
Христо Колев

Данни от ЦРЮЛНЦ към януари 2016 г.

Име
СДРУЖЕНИЕ ЗА ТВОРЧЕСТВО И ХАРМОНИЧНО РАЗВИТИЕ НА ЛИЧНОСТТА -ЩУРЧЕ"

Тип
Сдружение

Статут
Обществена полза, вписана в ЦР

Булстат
103981196

Адрес
Варна, ул. “Ангел Кънчев” 33А

Контакти
052/633207; 0886/436639

Търсене в ЦРЮЛНЦ
https://ngo.mjs.bg/bg/Information/Information/BatchSearch