English   14230 НПО
ИНФОРМАЦИОНЕН ПОРТАЛ ЗА НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ В БЪЛГАРИЯ
НПО Профил

Сдружение за творческо и хармонично развитие на личността - Щурче

Сдружение
Последна актуализация преди повече от една година
Статистика и допълнителна информация
 

Дейност

Сфера на дейност
Култура и изкуство
Образование
Проблеми на децата
 
Мисия на организацията
Опазване и популяризиране на културните традиции и наследство на Детски куклен театър "Щурче" и на Детско театрално студио на Братя Райкови.
 
Цели на организацията
Хармонизиране на личността чрез творчеств; Стимулиране на активността, творческото начало чрез изкуството и социалната реализация, като особено внимание се обръща на деца, млади хора и лица в неравностойно положение; Осмисляне на свободното време, като територия на духовно и личностно развитие, пълноценно общуване и социализация, възможност за проявление на скритите творчески заложби у всеки човек; Отстояване на демократичните ценности на гражданското общество; Опазване и популяризиране на културните традиции и наследство; Съдействие за сближаване между европейските и българските културни практики, за обмена на идеи и творци и за представянето на България в Европа и обратно, за извършване на проучвания в областта на културата, театралното изкуство и образованието.

Последен проект/инициатива

Година на приключване:
Театрален куклен спектакъл "Грознота патенце"
 
Описание:
Театрален спектакъл по приказката на Х.К.Андерсен, представен чрез изразните средства на театър "Щурче": кукли на ултравиолетова светлина, музика. Изпълнението на деца от 2 до6 клас. Финансиран от Община Варна.

Финансова информация

Годишен оборот за последната приключила година:
до 5 000

Данни от ЦРЮЛНЦ към януари 2016 г.

Покажи данните от ЦРЮЛНЦ
Опазване и популяризиране на културните традиции и наследство на детски пантомимен куклен театър "Щурче" и на детско театрално студио на братя Райкови; Хармонизиране на личността чрез творчеств; Стимулиране на активността, творческото начало чрез изкуството и социалната реализация, като особено внимание се обръща на деца, млади хора и лица в неравностойно положение; Осмисляне на свободното време, като територия на духовно и личностно развитие, пълноценно общуване и социализация, възможност за проявление на скритите творчески заложби у всеки човек; Отстояване на демократичните ценности на гражданското общество; Опазване и популяризиране на културните традиции и наследство; Съдействие за сближаване между европейските и българските културни практики, за обмена на идеи и творци и за представянето на България в Европа и обратно, за извършване на проучвания в областта на културата, театралното изкуство и образованието.