Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
юни
25

НПО Профил

Open Space Foundation

Open Space Foundation

Фондация
Актуализиран профил през послeдната една година
Статистика и допълнителна информация

УПРАВИТЕЛЕН ОРГАН

Представляващ (и)

Пепа Пенева Велева