Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
юли
29

Посещения НПО Профил

Open Space Foundation

Open Space Foundation

Фондация
Актуализиран профил през послeдната една година
Статистика и допълнителна информация
Публикации през 2020 г.
Новини - 2

Публикации през 2018 г.
Работа и доброволчество - 1

Публикации през 2017 г.
Работа и доброволчество - 1

Публикации през 2015 г.
Новини - 1

Публикации през 2014 г.
Новини - 1