Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
ное
26

НПО Профил

Сдружение с нестопанска цел ”Поощряване и подпомагане на детски таланти  - Вега”

Сдружение с нестопанска цел "Поощряване и подпомагане на детски таланти - Вега"

Сдружение
Актуализиран профил през послeдната една година
Статистика и допълнителна информация

УПРАВИТЕЛЕН ОРГАН

Представляващ (и)

Ирена Тодорова Анастасова

Данни от ЦРЮЛНЦ към януари 2016 г.