English   14375 НПО
ИНФОРМАЦИОНЕН ПОРТАЛ ЗА НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ В БЪЛГАРИЯ


Корекция на търсенето

Име:
Сфера на дейност:
Област:
Град/Село:
Адрес:
Последен проект (година):
Последна актуализация:
Тип НПО:
Член на управителен орган:
Представляващ (и):
Статут:
Моля, въведете име и фамилия
 
Годишен оборот за последната приключила година
от
до
открити резултати 259 (0,0425 секунди)
 
ОП

КУЛТУРЕН КЛУБ НА ПЕНСИОНЕРА

Област: Шумен
Град/Село: Велики Преслав
Тип: Сдружение
Сфера на дейност:
ОП

СПОРТЕН КЛУБ "ВДИГАНЕ НА ТЕЖЕСТИ И КУЛТУРИЗЪМ"

Област: Шумен
Град/Село: Нови пазар
Тип: Сдружение – спортен клуб/федерация
Сфера на дейност: Физическо възпитание и спорт
ОП

УНИВЕРСИТЕТСКА АСОЦИАЦИЯ " КВАДРИВИУМ "

Област: Шумен
Град/Село: Шумен
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Физическо възпитание и спорт
ОП

УЧИЛИЩНО НАСТОЯТЕЛСТВО ПРИ ОУ "ЙОРДАН ЙОВКОВ"

Област: Шумен
Град/Село: Браничево
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Физическо възпитание и спорт
ОП

УЧИЛИЩНО НАСТОЯТЕЛСТВО ПРИ НУ ВАСИЛ АПРИЛОВ

Област: Шумен
Град/Село: Шумен
Тип: Сдружение
Сфера на дейност:
ОП

ФУТБОЛЕН КЛУБ ФЕЪРПЛЕЙ

Област: Шумен
Град/Село: Шумен
Тип: Сдружение – спортен клуб/федерация
Сфера на дейност: Физическо възпитание и спорт
ОП

СПОРТЕН КЛУБ ПО ХУДОЖЕСТВЕНА ГИМНАСТИКА - РИТМИК - ШУМЕН

Област: Шумен
Град/Село: Шумен
Тип: Сдружение – спортен клуб/федерация
Сфера на дейност:
ОП

ТЕНИС КЛУБ "ШУМЕН

Област: Шумен
Град/Село: Шумен
Тип: Сдружение – спортен клуб/федерация
Сфера на дейност: Физическо възпитание и спорт
ОП

СПОРТЕН КЛУБ ПО КОНЕН СПОРТ "МИШЕЛ 2001" ШУМЕН

Област: Шумен
Град/Село: Шумен
Тип: Сдружение – спортен клуб/федерация
Сфера на дейност: Физическо възпитание и спорт
ОП

АСОЦИАЦИЯ ЗА РАЗВЪЖДАНЕ НА ТЪНКОРУННИ ОВЦЕ В БЪЛГАРИЯ

Област: Шумен
Град/Село: Шумен
Тип: Сдружение
Сфера на дейност:
ОП

УЧИЛИЩНО НАСТОЯТЕЛСТВО ПРИ СОУ ВАСИЛ ЛЕВСКИ ШУМЕН

Област: Шумен
Град/Село: Шумен
Тип: Сдружение
Сфера на дейност:
ОП

СДРУЖЕНИЕ НА ЛОВЦИТЕ И РИБОЛОВЦИТЕ БАЛКАН 2001

Област: Шумен
Град/Село: Каспичан
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Физическо възпитание и спорт
ОП

ЛОВНО-РИБАРСКО ДРУЖЕСТВО СОКОЛ ШУМЕН

Област: Шумен
Град/Село: Шумен
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Култура и изкуство; Физическо възпитание и спорт
ОП

СДРУЖЕНИЕ НА ЛОВЦИТЕ И РИБОЛОВЦИТЕ СТАНАТА

Област: Шумен
Град/Село: Нови пазар
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Култура и изкуство; Физическо възпитание и спорт
ОП

РЕГИОНАЛЕН БИЗНЕС ЦЕНТЪР

Област: Шумен
Град/Село: Нови пазар
Тип: Сдружение
Сфера на дейност:
ОП

ДЖУДО КЛУБ

Област: Шумен
Град/Село: Шумен
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Физическо възпитание и спорт
ОП

БАСКЕТБОЛЕН КЛУБ "ШУМЕН"

Област: Шумен
Град/Село: Шумен
Тип: Сдружение – спортен клуб/федерация
Сфера на дейност: Физическо възпитание и спорт
ОП

БАСКЕТБОЛЕН КЛУБ ПРЕСЛАВ

Област: Шумен
Град/Село: Велики Преслав
Тип: Сдружение – спортен клуб/федерация
Сфера на дейност: Култура и изкуство; Физическо възпитание и спорт
ОП

СПОРТЕН КЛУБ ПО ЛЕКА АТЛЕТИКА

Област: Шумен
Град/Село: Шумен
Тип: Сдружение – спортен клуб/федерация
Сфера на дейност: Физическо възпитание и спорт
ОП

АВТОМОБИЛЕН СПОРТЕН КЛУБ "СТАРИ СТОЛИЦИ - 2002"

Област: Шумен
Град/Село: Шумен
Тип: Сдружение – спортен клуб/федерация
Сфера на дейност: Физическо възпитание и спорт
123456...13
Корекция на търсенето

Легенда на символите

Организацията е актуализирала информацията за себе си в базата данни през последната година.
Организацията не е актуализирала информацията за себе си повече от година.
ЧПЧастна полза
ОПОбществена полза
ДОрганизацията ползва доброволци