English   14397 НПО
ИНФОРМАЦИОНЕН ПОРТАЛ ЗА НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ В БЪЛГАРИЯ
Фондация „Заедно в час" на 10 години, или как експериментът се превърна в двигател за реформи

 
Фондация „Заедно в час” на 10 години, или как експериментът се превърна в двигател за реформи
Евгения Пеева-Кирова завършва средното си образование в Американския колеж в София и заминава за САЩ, където придобива бакалавърска степен по икономика, политология и социология от Харвардския университет. После се мести в Брюксел. През 2010 г., докато работи като бизнес консултант в белгийската столица, тя получава покана от Фондация „Америка за България“ да стане изпълнителен директор на Фондация „Заедно в час“.

Целта на фондацията, която е част от международната мрежа Teach for All, е да осигури равен достъп до образование за всички деца в България и да привлече квалифицирани и амбициозни момичета и момчета към учителската професия.

 

Евгения приема поканата и под нейно ръководство „Заедно в час“ постепенно, но уверено се утвърждава като една от най-активните и разпознаваеми неправителствени организации в сферата на образованието у нас. 

Корпус за вдъхновени учители

 

„Заедно в час“ беше един експеримент през първите години“, казва Траян Траянов, който от септември 2019 г. е изпълнителен директор на фондацията на мястото на Евгения, която става председател на Управителния съвет. „Трябваше да докажем възможно ли е, ще има ли хора, които биха избрали да станат учители, вместо да изберат нещо по-атрактивно, ще ни се доверят ли директорите. Всичко, което обещавахме – че нашите учители ще бъдат ефективни и че заслужават кредит на доверие – трябваш да го докажем.“


В годината, в която „Заедно в час“ навършва 10 г., Траян с гордост заявява, че организацията е успяла да отговори на високите очаквания на всеки член на екипа и е спечелила доверието на професионалисти от различни сектори, училищни директори, родители и представители на държавни институции, включително Министерство на образованието и науката (МОН). Траян Траянов

„Нов път в преподаването“, двугодишната програма на „Заедно в час“ за професионално и лидерско развитие на бъдещи учители, с която много хора познават организацията, оставя траен отпечатък върху родната образователна система.

 

Как работи програмата? След като бъдат одобрени за участие, бъдещите учители минават през седемседмичен Летен институт, където се подготвят за предизвикателствата, които ги очакват в класната стая. Веднага след това те получават шанс да приложат наученото на практика като учители в Лятната академия на „Заедно в час“ – планират уроци, водят учебни часове и анализират резултатите на учениците, а опитни професионалисти в образованието им дават обратна връзка и насоки за подобрение. През тази година Траян и колегите му се озовават в ролята на учащи по време на Летния институт и на Лятната академия, тъй като пандемията от COVID-19 не им оставя друга възможност, освен да ги проведат онлайн. 

През двете учебни години като учители в училища партньори на „Заедно в час“ участниците в програмата израстват в личен и професионален план, докато помагат на учениците да придобиват знания и умения, от които ще се нуждаят във и отвъд класната стая в XXI век, по достъпен и приятен за тях начин.

 

Вземете Иван Драгомиров, който завършва маркетинг в Стопанска академия „Д. А. Ценов“ в Свищов и участва в „Нов път в преподаването“ в периода 2018-2020 г.

 

Като учител на четвъртокласници в СУ „Христо Ботев“ в Козлодуй само няколко дни след обявяването на извънредното положение покрай пандемията от коронавирус Иван показва как един учител може да превърне ученето в игра дори от разстояние. Какво прави? Взима популярната сред учениците му видеоигра Minecraft, построява прототип на училището и организира лов за съкровища, като във всяка класна стая залага задачи, свързани с учебния материал.

 

„Освен че ми даде възможност да открия своето призвание, програмата на „Заедно в час“ разви качествата ми като лидер – планиране и водене на обучения, даване на обратна връзка и приемането на такава“, казва Иван, който днес преподава английски език и компютърно моделиране на ученици в начален етап в ЧСУ „Цар Симеон Велики“.

 

Досега програмата са завършили 361 наши сънародници. През настоящата учебна година в нея участват 123 души, които преподават на ученици от уязвими общности в цялата страна. 

Положителното въздействие от усилията им не се изчерпва с приключването на програмата, тъй като 80% от тях остават в образованието. Някои, като Иван, продължават да преподават – в държавни и частни училища или школи. Други заемат ръководни постове в държавни и частни учебни заведения. Трети пък се присъединяват към или основават неправителствени и предприемачески организации със сериозно застъпени образователни дейности като„Кан Академия България“, „Враца Софтуер Общество“, Институт за прогресивно образование, Национална мрежа за децата (НМД) и „Академия НИКЕ“.

 

През 2018 г. „Заедно в час“ печели награди за „най-добра обучителна програма“ (за Летния институт и Лятната академия) и „най-добра програма за кариерно развитие“ (за цялостната двугодишна програма) в конкурса „Работодател на годината“, организиран от кариерния форум „Кариера в България. Защо не?“.

 

Тези награди доказват, че удовлетворяваме трите основни желания на всеки човек, който си търси едновременно приятна и предизвикателна работа, казва Траян. Това са усещане за смисъл и мисия, ясен план за лично и професионално развитие във времето и усещане за принадлежност към общност, обединена около определени ценности.

 

„Възможност – това е думата, която идва в ума ми, когато мисля за „Заедно в час“, споделя Леда Аврамова, дългогодишен ръководител на отдел „Връзки с обществеността“ в Българска телеграфна агенция (БТА), учител на „Заедно в час“ в 58. ОУ „Сергей Румянцев“ през 2016-2018 г. и понастоящем учител по английски език в ЧНУ „Питагор“. „Участието ми в програмата беше изключителна възможност – не просто да получа образование и професионален опит в сферата, в която желая да се реализирам, а много повече. Възможност да се срещна с хора, места и енергия, коренно различни от всичко, което дотогава познавах. Възможност да придобия знания и познания за света и за себе си. Възможност, в крайна сметка, да бъда човекът, който съм днес.“

 

Експериментите, които раждат ефективни политики

 

Програмата на „Заедно в час“ за привличане на професионалисти от различни сфери към учителската професия оказва положително въздействие върху политиките на МОН спрямо всички български учители.

 

След успешния международен проект New Way for New Talents in Teaching (NEWTT), или „Нов път в преподаването“), където партньор от българска страна е именно „Заедно в час“, МОН и ПУ „Паисий Хилендарски“ поверяват на фондацията изпълнението на Национална програма „Мотивирани учители“ съвместно със Синдикат на българските учители (СБУ). Целта на т. нар. алтернативна пътека към учителската професия е да се облекчи недостига на учители по предмети като математика, информатика и информационни технологии, природни науки и чужди езици, както и в училища, изправени пред социално-икономически и образователни предизвикателства. 

Така през двете години, в които са част от програмата на „Заедно в час“, участниците без педагогическа правоспосбност едновременно придобиват квалификация от акредитирани български университети и трупат опит като учители в училища партньори на фондацията.

 

„Когато ние започвахме, идеята за алтернативна пътека беше много чувствителна, имаше доста отпор: „Какво означава алтернативна пътека? Ние си имаме утвърдени пътеки към учителската професия. Защо ни трябва алтернативна пътека“, спомня си Траян, когото Евгения привлича към екипа на фондацията само няколко месеца, след като я оглавява. „Сега това е нещо, за което се говори съвсем спокойно и с разбиране от всички заинтересовани страни в системата – МОН, синдикатите, университетите. Никой не го вижда като нещо заплашително. Виждат го като нещо необходимо и ни припознават като надежден партньор в предоставянето на тази алтернативна пътека.“ 

Другата положителна промяна, касаеща българските учители, за която „Заедно в час“ също има своеобразен принос, е повишаването на заплатите им.

 

Като организация, работеща в страна членка на Европейския съюз (ЕС) и във време, в което частният сектор изобилства от финансово по-прималиви кариерни възможности, „Заедно в час“ години наред подкрепя участниците в „Нов път в преподаването“ с надбавка към учителската заплата. Макар че привлича много високообразовани българи към програмата, този подход първоначално внася известно напрежение сред учителските колективи и синдикатите, според които така по-опитните учители биват ощетени.

 

Фондацията настоява, че всички учители заслужават по-високи възнаграждения за труда си, и повдига темата пред представители на институциите. Усилията на учители, синдикати и организации като „Заедно в час“ дават резултат и от 2017 г. насам заплатите в сектора растат всяка година, като през второто тримесечие на 2020 г. те възлизат средно на 1427 лева, което е със 100 лева над средната заплата в частния сектор през същия период. Увеличението е толкова чувствително, че учителите на „Заедно в час“ през настоящата учебна година вече не получават надбавки с оглед на по-достойните начални учителски заплати – от началото на 2021 г. стартовата основна заплата за учител ще става 1260 лева. 

Може би сме били наивни в началото, защото смятахме, че тези и други реформи ще се осъществят по-бързо, но важното е, че се случват, казва Траян. Според него „Заедно в час“ би могла да участва още по-активно в определянето на политиките и вземането на решения в образованието, но за тази цел е необходимо повече от възпитаниците на програмата да проявяват интерес към отговорни позиции в учебни заведения и държавни институции.

 

В първите 10 години от съществуването си „Заедно в час“ се фокусира върху изграждането на стабилни партньорства с ключовите институции в системата на българското образование, казва изпълнителният директор на фондацията.

 

„В следващата фаза идеята е да разширим обхвата си и да бъдем максимално полезни за редовите учители, да направим така, че това, което е натрупано като знание за ефективно преподаване в България, да достигне максимално бързо по най-достъпен начин до повече действащи учители.“

 

Наскоро „Заедно в час“ стартира пилотното издание на „Училища за пример“ – двугодишна програма за професионално развитие на училищни екипи. В рамките на програмата, която е наследник на Академията за лидери в образованието на Фондация „Америка за България“, педагогическите екипи развиват своите преподавателски и лидерски умения, за да могат да заедно да прилагат ефективни методи на обучение и управление в съответното училище. 

Фондацията се старае да увеличи подкрепата си за учители и училищни екипи чрез по-тясно сътрудничество с регионални управления на образованието (РУО) и общини. В момента екип „Стратегически партньорства“ работи по експериментална политика за обучение на учители наставници в училищата. В България съществува такава роля, но сега тя е по-скоро формалност, отколкото ефективно средство за подкрепа на млади учители, казва Траян.

 

Не на последно място по важност, Траян и колегите му опитват да подкрепят работата на учителите чрез споделяне на опит и ресурси онлайн. В първите седмици на пандемията фондацията пуска специална страница с ресурси за дистанционно обучение, изпробвани от техни учители и училища партньори или от други организации. Там те предлагат подробна информация за платформи за дистанционно обучение, източници на учебни материали и добри практики и препоръки, включително за справяне със стреса и тревожността.

 

Допълнителни ресурси за учители са налични в платформата prepodavame.bg, която „Заедно в час“ създава на базата на участието си в международен проект, подкрепен от Европейската комисия.

 

Поглед към бъдещето 

От началото на годината „Заедно в час“, в партньорство със Сдружение EducArt, работи по още един голям проблем в родното образование – липсата на адекватна подготовка по български за ученици с майчин език, различен от българския.

 

Двете организации планират да създадат методика и специализирани учебни материали за преподаване на български като втори език за ученици от начален етап. Материалите ще бъдат безплатни и достъпни за всички учители в страната. Те ще са от полза и на българите в чужбина, чиито деца обикновено общуват на родния си език само у дома. Допълнително двете организации ще обучат учители и училищни екипи, които работят с повече ученици с подобен профил, включително и част от участниците в програма „Училища за пример“.

 

Именно с този проект е свързана най-новата дарителска кампания на „Заедно в час“, която е отворена до края на годината. В първия етап на дарителската кампания през 2019 г. се включват над 200 души от цял свят, с чиято помощ за половин година са събрани над 52 000 евро. От своя страна Европейската банка за възстановяване и развитие (ЕБВР) подкрепя проекта с 50 000 евро като част от своя вътрешнокорпоративна дарителска програма.

 

Докато следват целите си на различните фронтове, Траян и колегите му вече гледат към по-далечното бъдеще. Основната задача пред тях: да намерят модел на финансиране, който да осигури устойчивост и предвидимост за организацията през следващите години.

 

Хора, компании и организации, желаещи да подкрепят „Заедно в час“ (която от 2 ноември е с обновена визуална идентичност), могат да го направят чрез еднократни или регулярни дарения през сайта на фондацията, през платформата Global Giving, чрез Благотворителния търг на звездите или чрез инициативите „Празнувай с кауза“ и „Предизвикай се с кауза“. 

Траян гледа с удовлетворение към отминалите 10 години и с надежда към следващото десетилетие. Изхождайки от опита си в „Заедно в час“, той си пожелава повече българи, особено тези на влиятелни позиции, да осъзнаят ролята на образованието и грижата за всяко дете като основа на всяко общество, което мечтае да гарантира благоденствието на всички свои членове.
Снимки: Фондация "Заедно в час"

Фондация Лумос подкрепя НПО Портала в представянето на дейността на граждански организации.

Автор: Даниел Пенев

Сходни публикации

Харта на основните права на ЕС. Право на образование

Харта на основните права на ЕС. Право на образование

В поредицата от текстове „Правата ни наистина“ представяме как основните ни права като европейски граждани се защитават от

Давай, отговор, давай! Или как се насърчава четене

Давай, отговор, давай! Или как се насърчава четене

Есе победител в конкурса „За енджиотата и хората", на фондация „Детски книги", с автор Гергана Димитрова Дълго време из

Урок номер едно: Съмнявайте се!

Урок номер едно: Съмнявайте се!

Как граждански активисти учат деца и възрастни на медийна грамотност За шести път кампанията „Дни на медийна грамотност“ ще помо