English   14259 НПО
ИНФОРМАЦИОНЕН ПОРТАЛ ЗА НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ В БЪЛГАРИЯ
Цифрова динамична карта на тема: Българското възраждане – духовно и стопанско

 
 

През 2022 г. се навършват 260 години от написването на „История славянобългарска“. С нея Паисий Хилендарски се превръща в първия будител и поставя началото на Българското възраждане. Но и днес отново имаме нужда от припомняне на славното ни историческо минало, защото само силата на образованието ще ни помогне да се справим с трудностите, пред които е изправена България през XXI век. Тази тежка задача се превръща в мисия за едни съвременни будители, поставили си за цел да преплетат модерните технологии с историческата наука и академичното познание, създавайки множество интерактивни карти, които да са полезни както за ученици, така и за учители.

Фондация „Активна историческа карта“ вече 6 години се занимава с дигитализиране на историята и географията с цел създаване на съдържание, специално направено за мобилни устройства и компютри. Съдържанието е насочено към различни епохи и аспекти както от българската, така и от световната история и е под формата на цифрова карта, чрез която всеки потребител може да следи развитието на събитията с течение на времето.

Николай Дунев, част от екипа на проекта, вярва, че времето и пространството са двете най-трудни за осмисляне от човека категории. „Синергия може да бъда постигната, когато те се комбинират и представят визуално“, казва той. Организацията има списък от седем цели, сред които създаване на нов и съвременен начин за обучение на ученици и студенти, установяване на причинно-следствената връзка между историческите събития, развитие на картографията и популяризиране на българската история.

През 2022 г. фондацията започва работа по поредната си карта, посветена на българската история – проектът „Цифрова динамична карта на тема Българското възраждане – духовно и стопанско“, който е и един от победителите в седмото издание на Vivacom регионален грант. Николай Дунев аргументира избора на тема с важността на изследваната историческа епоха: „Това е ключов етап от българската история, от завръщането на българската държава на европейската сцена, така че нямаше как да не бъде отразен картографски. Често пъти сме установявали, че много от събитията могат да бъдат отразени картографски и да се проследи подробно развитието им, особено когато става дума за динамичен и многопластов период като Възраждането.“ Съвременният будител обяснява, че целта на картата е „да покажем къде и кога точно са възникнали първите училища, фабрики, панаири, да проследим как се възраждат дейността, мисленето и обучението и, накрая, държавността“. Николай е категоричен, че образованието е най-важният аспект от епохата на Българското възраждане. Той смята, че само с качествено образование хората се развиват и обществото върви напред. Това твърдение може да бъде отнесено както към XIX век, така и към съвременността. „Всичко е следствие от адекватността на образованието“.Освен възникването на възрожденските печатници, училища, панаири, фабрики, църкви, читалища и манастири, картата предоставя информация за дейността на видните представители на Българското възраждане, развитието на търговските пътища и промяната в названията на населените места. Представени са и нереализираните граници съгласно Цариградската конференция от 1876 г. и Санстефанския мирен договор от 1878 г. Всеки потребител ще може да си избере този аспект от Българското възраждане, който го интересува, и да проследи развитието му чрез линията на времето, разположена в долната част на картата. Вдясно от линията се намира каре с по-подробна информация за събитията, случили се в селектираната от потребителя година. Картата по проекта обхваща целия период от написването на История славянобългарска през 1762 г. до Освобождението на България през 1878 г., спазвайки приетите в историографията граници на Българското възраждане.

Николай споделя, че изпълнението на проекта е достигнало до финалния етап и в скоро време картата ще бъде напълно готова. При създаването й организацията е работила със специалисти по история, които имат необходимия опит и знания в съответната област. „Аз много обичам историята, чета, интересувам се, но не мога да систематизирам толкова ефективно информацията, не познавам източниците толкова добре, колкото един професионален историк. В случая работихме с историците Антон Атанасов и Борис Стоянов, който свършиха чудесна работа, много бързо и систематизирано.“, разказва Николай.

След завършването на картата усилията на фондацията ще бъдат насочени към възможно най-широкото й популяризиране. „Искаме картата да  достигне до максимален брой хора, най-вече ученици, но не само, които да видят и разберат Възраждането по един нов и модерен начин.“


Николай Дунев изброява партньорите, помогнали за осъществяването на проекта:Спечелихме финансиране за изработването на картата от седмото издание на програмата Vivacom Регионален грант, а Националната библиотека „Св. св. Кирил и Методий“ ни предостави допълнителни материали. Наши партньори са и училищата в цялата страна, в които представяме нашите карти.“

Прекият контакт и взаимодействието с ползвателите на картите са много важни за организацията, затова нейни представители редовно организират срещи с ученици и учители. „Тези срещи са много полезни – чрез тях виждаме точно какво е нужно на потребителите и се стараем да внедрим техните желания в това което правим. Често отиваме на срещи с директори и учители, събираме два-три класа и им представяме възможно най-много различни карти, за да получим разнообразни мнения.“ От фондацията споделят, че повечето от учениците, с които се срещат, предлагат интересни решения, някои от които са напълно постижими.

„Често с картографа на организацията сме обсъждали въпроса коя е нашата любима карта“
, разказва Николай. „Любима ни беше първата, защото ни беше много трудна, цяла година я правихме, любими са и картите, които са по-сложни и обхващат по-дълги периоди от време. Когато завършиш някоя трудна карта и си доволен от резултата, тя няма как да не ти стане любима“, допълва с усмивка той. Харесва най-много периода XIX-XX век, защото за него има изобилие от картографски ресурси.

Николай Дунев сподели бъдещите планове на организацията: „В момента работим по картата на Европа от 1900 г. до 2020 г.. Завършили сме териториалните промени, но остава да добавим градовете, имената на държавите и др. Има още доста работа, за да стане много добра. Подготвяме и карта на териториалните промени на САЩ от отцепването на 13-те английски колонии и придобиването на независимостта до ден днешен.“

„Активна историческа карта“ планира също изработване на поредица от карти за Древен Египет и за траките. „Все пак да не забравяме, че траките са населявали българските земи и представляват важна част от античната история на нашия регион. Сред останалите проекти бих откроил и бъдещата карта, посветена на Сръбско-българската война, понеже този конфликт има много голямо значение за нашата история. Догодина се захващаме и с Първата българска държава –  това ще е много трудна карта, защото ще трябва да обхванем над три века“, допълва Николай и казва, че засега „най-дългата“ готова карта обхваща период от 209 години и е посветена на Второто българско царство. По-далечните планове на организацията включват пресъздаване на събитията от Първата световна война на балканския театър на военните действия. „Мечтата ни е да обхванем цялата история на света“.

Николай Дунев завършва разказа си с призив: „Следете сайта и Facebook страницата ни, ползвайте картите и не се притеснявайте да давате коментари, защото критиката, било то градивна или порицаваща, е ключова за развитието ни“.

ххх

Проектът “Цифрова динамична карта на тема Българското възраждане – духовно и стопанско” е един от 12-те победители в седмото издание на Vivacom Регионален грант, в рамките на което телекомът финансира избраните проекти с общо 60 000 лв. Очаквайте на 28 ноември 2022 г. началото на осмото поредно издание на програмата. С инициатива Vivacom подпомага развитието на регионите в България и насърчава участието на местните общности, като предоставя безвъзмездно финансиране на граждански организации, за да осъществят вдъхновяващи проекти в сферата на образованието и опазването на околната среда. Инициативата се провежда в партньорство с Български център за нестопанско право. НПО Порталът е медиен партньор.

Автор: Захари Захариев

Източник: НПО Портал

Сходни публикации

Да влезеш „в обувките“ на историята

Да влезеш „в обувките“ на историята

Разказ за мисията на сдружение „Българска история“ Трябва да „влезеш в обувките на другия“, за да го опознаеш. Трябва да

„БОТкрепа“ – нов помощник в борбата с насилието в училище

„БОТкрепа“ – нов помощник в борбата с насилието в училище

Запознайте се с Милена Едвиг и Андриан Георгиев. Тя работи в рекламна агенция, а той е мениджър проекти в дигитална агенция,

Дворец на децата: Как едно селско училище разчупва клишетата

Дворец на децата: Как едно селско училище разчупва клишетата

Основното училище „Св. св Кирил и Методий“ в шуменското село Царев брод е емблематичен пример за успешна съвместна работа на