English   14317 НПО
ИНФОРМАЦИОНЕН ПОРТАЛ ЗА НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ В БЪЛГАРИЯ
Библиотека

Сортиране по:
Тема:
Категория:
Разширено търсене
Публикувано от:
Време на издаване:
Eзик:
Автор:
Издател:

открити резултати 7 (0,0303 секунди)
 

Проучване на нагласи към бежанците

Публикацията представлява проучване на нагласите на българското общество към бежанците във връзка с кампания на Български червен кръст. Данните показват положителна промяна в нагласите и отношението на българските граждани към бежанците.

Линк към страница

Обществени нагласи към бежанците и хората, търсещи закрила в България

Проучванията показват, че основните страхове спрямо бежанците са страх от извършване на престъпления, страх от разпространение на културни и религиозни вярвания на бежанците и едва на трето място страх от разпространение на болести.

Свали документа

10 години в ЕС: Тенденции в българската миграция

Анализът се базира на съпоставка на данни от НСИ, Евростат, ООН и статистика от преброяванията на населението в България и приемащите страни. Данните показват, че общият брой на хората, родени в България и живеещи в чужбина, е около 1.1 милиона души, по данни от статистиката в приемащите страни. От тях между 600 и 700 хиляди са заминали по икономически причини. Напусналите България живеят основно в страни от Европейския съюз, Турция и САЩ.

Свали документа

Global Trends. Forced Displacement in 2016

Глобални тенденции. Принудителна миграция през 2016

През 2016 година 65.6 милиона жители на планетата са били принудени да мигрират поради предследване, насилие, нарушаване на човешките права и военни конфликти. Това е с 300 000 души повече от предходната година и тенденцията за нарастване се запазва.

Свали документа

Left Behind but Doing Good? Civic Engagment in Two Post-Socialist Countries

Изоставени, но социално активни? Гражданската ангажираност в две пост-социалистически страни

Проучването разглежда влиянието на емиграцията върху гражданската ангажираност в две пост-социалистически страни - България и Румъния. Вниманието е насочено към връзката между това да имаш семейство или приятели, емигрирали в чужбина и активното социално поведение като даряване на средства, доброволчество или помощ за непознат.

Свали документа

"Думата стрела не е, пък в сърцето се забива” или за тънката граница между свободата на словото и езика на омразата

Проучването разглежда теми като ксенофобия, нетолерантност, страх от бежанците и ролята на медиите.

Линк към страница

Survivre au-delà de la guerre: la vie des refugiés syriens et des populations déplacées au Liban

Оцеляване след войната: животът на сирийските бежанци и имигриралите в Ливан

Докладът е насочен най-вече към работата на "Лекари без граници" със сирийските бежанци, на които екипът предоставя безплатна медицинска помощ. Според получените данни условията на живот и здравния статус на бежанците се влошават все повече. Кризата в Сирия подтиква все повече от своите граждани да напуснат страната си, за да открият по - добро и безопасно място за живот.

Свали документа