English   14337 НПО
ИНФОРМАЦИОНЕН ПОРТАЛ ЗА НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ В БЪЛГАРИЯ
Библиотека

Сортиране по:
Тема:
Категория:
Разширено търсене
Публикувано от:
Време на издаване:
Eзик:
Автор:
Издател:

открити резултати 343 (0,0373 секунди)
 

Индекс на настигането - онлайн платформа

Онлайн платформа с информация за това какво представлява Индексът на настигането, как се измерва „настигането“ и как може да се използва индексът.

Линк към страница

Съвместни програми с чужди висши училища в България през 2021 г.

Публикацията представя данни за броя и вида на съвместните програми с чуждестранни висши училища, събрани за целите на Рейтинговата система на висшите училища в България през юни 2021 година. Данните са предоставени и верифицирани от самите висши училища.

Линк към страница

Индекс на настигането 2021: Къде са те сега?

Три десетилетия след края на Студената война и непосредствено преди войната в Украйна нито една бивша социалистическа държава от Източна и Централна Европа не е успяла да достигне средните нива на развитие на старите страни членки на ЕС. В същото време новите страни членки на ЕС се представят значително по-добре от страните-кандидатки за членство, както и от останалите страни от бившия социалистически лагер. Това показва „Индексът на настигането“, който за десета поредна година регистрира процесите на сближаване и раздалечаване в Европа. Индексът измерва представянето на 35 страни на базата на 47 индикатора в четири категории: „Икономика“, „Качество на живот“, „Демокрация“ и „Управление“. Изследването обхваща настоящите и бившите държави членки на ЕС, както и страните кандидати и потенциални кандидати за членство.

Линк към страница

Индекс на медийната грамотност 2019: Просто се замислете над това

Тенденциите между 2017 г. и 2019 г., показват че страните от ЦИЕ вървят назад в класацията, като Чехия, Словакия и Полша отбелязват най-голямо влошаване. Те са следвани от Латвия, Литва, Хърватия, Унгария и Румъния, както и от съседните Австрия, Сърбия и Малта.

Линк към страница

Индекс на медийната грамотност 2021. Двойна заплаха: Устойчивост на фалшиви новини по време на „инфодемията“ от Ковид-19

Настоящият доклад предлага модел за измерване по-скоро на предпоставките за медийната грамотност чрез редица показатели, които илюстрират потенциала за устойчивост на обществата към феномена „пост-истина“. Предложеният модел съдържа няколко индикатора, които се отнасят към различни аспекти на медийната грамотност и пост-истината. Основното допускане е, че нивото на образование, състоянието на медиите, степента на доверие в обществото и разпространението на новите форми за участие илюстрират наличието на медийна грамотност.

Линк към страница

Индекс на медийна грамотност 2022. Как започна всичко, как продължава

Индексът на медийната грамотност се изготвя в рамките на Инициативата за европейски политики (EuPI) на Институт „Отворено общество – София“ и оценява потенциала за устойчивост срещу фалшиви новини в 41 европейски страни, като използва показатели за медийна свобода, образование и доверие в хората.

Линк към страница

Toolkit for Digital Safety Design Interventions and Innovations. Typology of Online Harms

Набор от инструменти за намеси и иновации в областта на дигиталната сигурност: типология на вредите в онлайн пространството

Справочникът разглежда основните вреди, които понасяме във виртуалното пространство: заплахи за личната и обществена безопасност, влошаване на здравето и благосъстоянието, омраза и дискриминация, незачитане на достойнството, нарушаване на личната неприкосновеност, измама и манипулация.

Линк към страница

The Future of Nature and Business Policy Companion

Бъдещето на природата и бизнеса: публични политики

Публикацията съдържа препоръки към бизнес сектора за транформиране на световна икономика и запазване на околната среда след ковид - 19.

Линк към страница

New Nature Economy Report II: The Future Of Nature And Business

Бъдещето на природата и бизнеса

Докладът разглежда възможностите за възстановяване на световната икономика след кризата, породена от ковид -19, като се намали разрушителния човешки отпечатък върху околната среда.

Линк към страница

Nature and Net Zero

Природа и баланс на парниковите емисии (Net Zero)

Докладът разглежда една пренебрегвана до момента възможност за преодоляване на климатичната криза чрез „Природни климатични решения“. Постигането на баланс на парниковите емисии означава комбинация от намаляване на емисиите и инвестиране в консервация на природната среда.

Линк към страница

A Freshwater Future: Without Blue, There Is No Green Economy

Прясна вода за бъдещето: без синьо няма зелена икономика

Икономическите загуби от климатични бедствия през 2021 година се определят на 329 милиарда долара и това е третата най-скъпо струваща на човечеството година. В стремежа към намаляване на въглеродния отпечатък водата липсва като средство в стратегиите за декарбонизация. Настоящият доклад посочва ползите и възможностите от използването й.

Линк към страница

Embedding Indigenous Knowledge in the Conservation and Restoration of Landscapes

Включване на познанията на коренните общности в консервацията и реставрацията на околната среда

Коренното население и земите на местните общности представляват една трета от територията на планетата. 91% от тази площ са в добро състояние. Задачата на този доклад е да постави на първо място гласът на природата и на местното население, което обитава тези земи от хилядолетия.

Линк към страница

Fostering Effective Energy Transition 2022 Edition

насърчаване на ефективен преход към възобновяеми източници на енергия 2022

Този доклад представя тенденции от последните години и показва, че страните с най-устойчива енергетика използват двойна диферсификация: на енергийните източници и на вноса на енергия.

Линк към страница

Fostering Effective Energy Transition 2023 Edition

Насърчаване на ефективен преход към възобновяеми енергийни източници 2023

Трансформирането на глобалната енергийна система е в ход и инвестициите в източници на възобновяема енергия надвишават тези в изкопаеми горива. Геополитическият баланс също е променен с проявата на нови супер сили в областта.

Линк към страница

Global Cybersecurity Outlook 2023

Перспективи на глобалната киберсигурност 2023

Развиване на кибер устойчивост в глобален мащаб е един от ключовите приоритети на Световния икономически форум и неговия Център за киберсигурност. Една от целите е създаването на връзка между широката публика и частния сектор, и между киберекспертите и бизнеса.

Линк към страница

Global Gender Gap Report 2022

Доклад за неравенствата между половете за 2022

През 2022 международни кризи, повишаване на разходите за живот, продължаваща пандемия, засилващи се климатични промени и широко мащабни военни конфликти са причина за застой в процеса на преодоляване на неравенствата между жени и мъже.

Линк към страница

Global Gender Gap Report 2020

Доклад за неравенствата между половете за 2020

През последните 14 години Глобалният индекс за неравнопоставеност между половете, включен в този доклад, служи като компас за проследяване на напредъка в преодоляване на различията между жени и мъже в областта на здравеопазване, образование, икономика и политика. Докладът от тази година показва неотложна нужда от действия в тези области.

Линк към страница

Global Gender Gap Report 2023

Доклад за неравенствата между половете за 2023

Тазгодишното издание на Доклада представя анализ на нови данни, засягащи жените от пазара на труда на макроикономическо ииндустриално ниво. Глобалните неравенства в здравеопазване и образование са по-слаби, участието на жените в политиката е в застой в сравнение с предишните години, а участието им в икономиката е в регрес.

Линк към страница

Global Gender Gap Report 2021

Доклад за неравенствата между половете за 2021

Таз годишното издания на доклада показва, че пандемията от Ковид -– 19 и последвалият икономически спад имат по-силно неблагоприятно въздействие за жените отколкото за мъжете.

Линк към страница

Top 10 Emerging Technologies of 2020

Най-важните 10 възникващи технологии за 2020

В този списък е и дигиталната медицина, електрическата авиация и използването на микро-игли за изследвания и безболезнени инжекции. Те са определени според потенциала си да стимулират напредък в обществата и икономиките по света, и според това дали са нови и се очаква да имат значимо въздействие през идните три до пет години.

Линк към страница
1...34567...18