English   14397 НПО
ИНФОРМАЦИОНЕН ПОРТАЛ ЗА НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ В БЪЛГАРИЯ
Библиотека

Сортиране по:
Тема:
Категория:
Разширено търсене
Публикувано от:
Време на издаване:
Eзик:
Автор:
Издател:

открити резултати 348 (0,0400 секунди)
 

Индекс на настигането 2017: иска се повече

Процесът на сближаване на новите държави членки на ЕС с по-старите съседи на Запад продължава и като цяло е успешен, но все още нито една нова държава членка на ЕС от Централна и Източна Европа не е достигнала средните нива на цялостно развитие, характерни за старите страни членки на съюза.

Линк към страница

Обществени нагласи към европейската интеграция през 2018 г.

Данните отпроучването показват, че мнозинството български граждани подкрепят членството в ЕС и евентуалното присъединяване на страната към Шенгенското пространство и Еврозоната, но са против замяната на националната валута – българския лев – с еврото.

Линк към страница

Какво (не) знаем за главните прокурори в държавите членки на Европейския съюз

Държавите членки на ЕС предлагат редица различни модели на гарантиране на независимостта на прокурорите чрез въвличането на колективни органи (прокурорски съвети) в управлението на прокуратурата. Текстът представя сравнителноправно изследване по темата.

Линк към страница

Индекс на настигането 2018: Толкова ли е трудно

През 2018 година все още нито една от страните, присъединили се към ЕС с разширяванията на съюза от 2004 година насам не успява да достигне до средните нива на развитие на старите страни членки в икономиката, качеството на живот, демокрацията и управлението.

Линк към страница

Индекс на настигането 2019: да караш на изпарения

Данните използвани в Индекс 2019 обхващат периода преди започването на пандемията Ковид-19, която обхвана света в началото на 2020 г. Следователно, данните и резултатите в доклада отразяват ситуацията в Европа преди свързаната с Ковид-19 здравна, икономическа и социална криза. В Индекс 2019, България е на 29 място като страната се представя най-добре в категориите „Икономика“ (28 място) и „Управление“ (28 място). Най-слабо е представянето в категорията „Качество на живот“ - (30 място). В „Демокрация“ страната е на 29 място.

Линк към страница

Индекс на настигането - онлайн платформа

Онлайн платформа с информация за това какво представлява Индексът на настигането, как се измерва „настигането“ и как може да се използва индексът.

Линк към страница

Съвместни програми с чужди висши училища в България през 2021 г.

Публикацията представя данни за броя и вида на съвместните програми с чуждестранни висши училища, събрани за целите на Рейтинговата система на висшите училища в България през юни 2021 година. Данните са предоставени и верифицирани от самите висши училища.

Линк към страница

Индекс на настигането 2021: Къде са те сега?

Три десетилетия след края на Студената война и непосредствено преди войната в Украйна нито една бивша социалистическа държава от Източна и Централна Европа не е успяла да достигне средните нива на развитие на старите страни членки на ЕС. В същото време новите страни членки на ЕС се представят значително по-добре от страните-кандидатки за членство, както и от останалите страни от бившия социалистически лагер. Това показва „Индексът на настигането“, който за десета поредна година регистрира процесите на сближаване и раздалечаване в Европа. Индексът измерва представянето на 35 страни на базата на 47 индикатора в четири категории: „Икономика“, „Качество на живот“, „Демокрация“ и „Управление“. Изследването обхваща настоящите и бившите държави членки на ЕС, както и страните кандидати и потенциални кандидати за членство.

Линк към страница

Индекс на медийната грамотност 2019: Просто се замислете над това

Тенденциите между 2017 г. и 2019 г., показват че страните от ЦИЕ вървят назад в класацията, като Чехия, Словакия и Полша отбелязват най-голямо влошаване. Те са следвани от Латвия, Литва, Хърватия, Унгария и Румъния, както и от съседните Австрия, Сърбия и Малта.

Линк към страница

Индекс на медийната грамотност 2021. Двойна заплаха: Устойчивост на фалшиви новини по време на „инфодемията“ от Ковид-19

Настоящият доклад предлага модел за измерване по-скоро на предпоставките за медийната грамотност чрез редица показатели, които илюстрират потенциала за устойчивост на обществата към феномена „пост-истина“. Предложеният модел съдържа няколко индикатора, които се отнасят към различни аспекти на медийната грамотност и пост-истината. Основното допускане е, че нивото на образование, състоянието на медиите, степента на доверие в обществото и разпространението на новите форми за участие илюстрират наличието на медийна грамотност.

Линк към страница

Индекс на медийна грамотност 2022. Как започна всичко, как продължава

Индексът на медийната грамотност се изготвя в рамките на Инициативата за европейски политики (EuPI) на Институт „Отворено общество – София“ и оценява потенциала за устойчивост срещу фалшиви новини в 41 европейски страни, като използва показатели за медийна свобода, образование и доверие в хората.

Линк към страница

Toolkit for Digital Safety Design Interventions and Innovations. Typology of Online Harms

Набор от инструменти за намеси и иновации в областта на дигиталната сигурност: типология на вредите в онлайн пространството

Справочникът разглежда основните вреди, които понасяме във виртуалното пространство: заплахи за личната и обществена безопасност, влошаване на здравето и благосъстоянието, омраза и дискриминация, незачитане на достойнството, нарушаване на личната неприкосновеност, измама и манипулация.

Линк към страница

The Future of Nature and Business Policy Companion

Бъдещето на природата и бизнеса: публични политики

Публикацията съдържа препоръки към бизнес сектора за транформиране на световна икономика и запазване на околната среда след ковид - 19.

Линк към страница

New Nature Economy Report II: The Future Of Nature And Business

Бъдещето на природата и бизнеса

Докладът разглежда възможностите за възстановяване на световната икономика след кризата, породена от ковид -19, като се намали разрушителния човешки отпечатък върху околната среда.

Линк към страница

Nature and Net Zero

Природа и баланс на парниковите емисии (Net Zero)

Докладът разглежда една пренебрегвана до момента възможност за преодоляване на климатичната криза чрез „Природни климатични решения“. Постигането на баланс на парниковите емисии означава комбинация от намаляване на емисиите и инвестиране в консервация на природната среда.

Линк към страница

A Freshwater Future: Without Blue, There Is No Green Economy

Прясна вода за бъдещето: без синьо няма зелена икономика

Икономическите загуби от климатични бедствия през 2021 година се определят на 329 милиарда долара и това е третата най-скъпо струваща на човечеството година. В стремежа към намаляване на въглеродния отпечатък водата липсва като средство в стратегиите за декарбонизация. Настоящият доклад посочва ползите и възможностите от използването й.

Линк към страница

Embedding Indigenous Knowledge in the Conservation and Restoration of Landscapes

Включване на познанията на коренните общности в консервацията и реставрацията на околната среда

Коренното население и земите на местните общности представляват една трета от територията на планетата. 91% от тази площ са в добро състояние. Задачата на този доклад е да постави на първо място гласът на природата и на местното население, което обитава тези земи от хилядолетия.

Линк към страница

Fostering Effective Energy Transition 2022 Edition

насърчаване на ефективен преход към възобновяеми източници на енергия 2022

Този доклад представя тенденции от последните години и показва, че страните с най-устойчива енергетика използват двойна диферсификация: на енергийните източници и на вноса на енергия.

Линк към страница

Fostering Effective Energy Transition 2023 Edition

Насърчаване на ефективен преход към възобновяеми енергийни източници 2023

Трансформирането на глобалната енергийна система е в ход и инвестициите в източници на възобновяема енергия надвишават тези в изкопаеми горива. Геополитическият баланс също е променен с проявата на нови супер сили в областта.

Линк към страница

Global Cybersecurity Outlook 2023

Перспективи на глобалната киберсигурност 2023

Развиване на кибер устойчивост в глобален мащаб е един от ключовите приоритети на Световния икономически форум и неговия Център за киберсигурност. Една от целите е създаването на връзка между широката публика и частния сектор, и между киберекспертите и бизнеса.

Линк към страница
1...34567...18