English   14375 НПО
ИНФОРМАЦИОНЕН ПОРТАЛ ЗА НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ В БЪЛГАРИЯ
Библиотека

Сортиране по:
Тема:
Категория:
Разширено търсене
Публикувано от:
Време на издаване:
Eзик:
Автор:
Издател:

открити резултати 58 (0,0467 секунди)
 

Community development vocabulary

Английско-български речник на понятия от областта на развитие на местни общности


Свали документа

What is appreciative inquiry?

Какво е подкрепящо проучване?

Подкрепящо проучване е начин на мислене, възприемане и действие за целенасочена промяна в дадена организация. То почива на предположението, че положителните качества на една организация вече съществуват в нея и трябва просто да се развият и засилят.

Свали документа

How to Mobilize Local Resources: A Guide for Non-governmental Organizations and Citizens' Initiatives

Как да мобилизираме местни ресурси: наръчник за неправителствени организации и граждански инициативи

Кратка презентация, която изрежда някои от ползите и начините на употреба на местни ресурси (например: доброволческа работа, дарени материали и вещи, помещения и др.) от НПО в техните дейности, проекти и програми.

Линк към страница

The Worldwide Fundraiser’s Handbook: A Resource Mobilisation Guide for NGOs and Community Organisations

Наръчник за набиране на средства и мобилизиране на ресурси на НПО и местни организации

Справочник с полезни стратегии и техники за набиране на средства за НПО.

Линк към страница

Community development: Approaches and Trends in CEE, vol.5, 2007

Развитие на местни общности: подходи и тенденции в Централна и Източна Европа, бр. 5, 2007

В този брой са представени различни аспекти на развитието на местните общности - социална справедливост, участие, равнопоставеност, ефективна работа, гъвкавост и др.

Свали документа

Community development: Art and community development, vol.3, 2007

Развитие на местни общности: изкуство и развитие на общността, бр.3, 2007

В този брой на списанието са представени примери за използването на изкуствата за приобщаване, социална кохезия и овластяване на местните общности.

Свали документа

Граждански инициативи за по-добри общности

Публикацията представя едноименен проект за развиване на социално отговорни общности в три селища - Етрополе, Копривщица и Сапарева баня.

Свали документа

Програма „Живо наследство“

Резултати от пилотната фаза 2002-2003 г.

Свали документа

Community development: Conflict resolution, vol. 4, 2007

Развитие на местните общности: разрешаване на конфликти, бр.4, 2007

Четвърти брой на списанието е посветен на разрешаването на конфликти в местни общности. Разгледани са различни аспекти на конфликта като ескалация на конфликтите, медиация, последствия от неразрешени конфликти и социална терапия.

Свали документа

Гражданите решават. Форми за гражданско участие във вземането на решения на местно ниво (2011)

Главната цел на проекта е да повиши гражданското участие в процеса на вземане на решения на национално и на местно ниво.

Свали документа

Проект „Печелиш и помагаш“

Проект за запазване и възстановяване на фолклорното и културно нематериално наследство в страната.

Свали документа

Обществените фондации в България. Анализ на добрите практики

Българските обществени фондации са част от световна мрежа, състояща се от 1680 обществени фондации в 150 страни по света. Обществените фондации са изключително популярен модел на организиране на местното дарителство.

Свали документа

Местни условия за правенe на бизнес - 2011 г.

Индексът „Местни условия за правене на бизнес” 2011 се издава за втора година и има за цел да изследва различията в бизнес средата на местно ниво и да посочи къде в България е най-лесно да се прави бизнес. Индексът включва всички 28 области в България, като всяка е представена от един град – областният център. Оценката се формира от резултата на всеки град по десетте индикатора: местни данъци, електронно управление, разрешително за строеж, регистър на собствеността, възприятие за корупция, заетост, работна заплата, образование на заетите, чужди инвестиции. Индексът е подходящ източник на добри идеи и практики, които всяка община, стремяща се към подобряване на условията за правене на бизнес може да използва.

Свали документа

Tools for Development

Инструменти за развитие на инициативи и проекти на местно ниво

Ръководство за разнообразни инициативи за развитие на дадена общност.

Свали документа

Basic Chemistry for Community Change: A Conception of Civil Society Capacity

Основни взаимодействия при развитие на общностите: концепция за изграждане на капацитет на гражданското общество

Публикацията представя многостранна концепция за развитие на капацитета на гражданското общество, включително средства за промяна и фази на развитие.

Свали документа

Анализ на готовността на целевите библиотеки от Етап 2009 за приемане на ИКТ оборудването

В анализа е обобщена информацията от констативните протоколи от първото посещение на регионалните ИТ специалисти в целевите библиотеки през месец юни 2010 г.

Линк към страница

Партньори за развитие. 20 европейски практики на партньорство между местна власт и НПО

Сборникът представя двадесет проекта на сътрудничество между местни власти и неправителствени организации в няколко страни в Европа.

Линк към страница